Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 24 май 2007 г. - Страсбург

3. Трансфер на бюджетни кредити

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 13/2007 (C6-0122/2007 -SEC(2007)0559) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за частичен трансфер на бюджетни кредити, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент от 25 юни 2002 г., изменен на 13.12.2006 г.

Правна информация - Политика за поверителност