Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 24. mája 2007 - Štrasburg

3. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 13/2007 Európskej komisie (C6-0122/2007 -SEC(2007)0559).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil čiastočný presun podľa článku 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25.6.2002 v znení zmien a doplnení z 13.12.2006.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia