Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2242(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0158/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0158/2007

Συζήτηση :

PV 24/05/2007 - 4
CRE 24/05/2007 - 4

Ψηφοφορία :

PV 24/05/2007 - 9.3
CRE 24/05/2007 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0214

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

4. Κασμίρ: σημερινή κατάσταση και προοπτικές (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το Κασμίρ: σημερινή κατάσταση και προοπτικές [2005/2242(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Nicholson of Winterbourne (A6-0158/2007)

Η Nicholson of Winterbourne παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, István Szent-Iványi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Philip Claeys, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, James Elles, Richard Howitt, Sajjad Karim, Jean Lambert, David Casa, Neena Gill, Elizabeth Lynne, Bogusław Sonik, Inger Segelström και Dalia Grybauskaitė.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου