Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2121(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0198/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0198/2007

Συζήτηση :

PV 23/05/2007 - 13
CRE 23/05/2007 - 13

Ψηφοφορία :

PV 24/05/2007 - 7.3
CRE 24/05/2007 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0209

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

7.3. Έλεγχος της εντολής του Beniamino Donnici (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εντολής του Beniamino Donnici - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Παρεμβαίνει ο Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος προβάλλει αντιρρήσεις ως προς το παραδεκτό της έκθεσης βάσει των άρθρων 12 και 13 και της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι βασίζεται στη θέση της Επιτροπής JURI, και δηλώνει ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον ομιλητή).

Εγκρίνεται(P6_TA(2007)0209)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- ο Graham Watson ο οποίος, εμμένοντας στην αντίρρησή του, δηλώνει ότι δέχεται μεν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αλλά επιμένει ως προς το μη παραδεκτό, κατά τη γνώμη του, της εκθέσεως αυτής.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου