Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0205/2007

Debatter :

PV 22/05/2007 - 18
CRE 22/05/2007 - 18

Omröstningar :

PV 24/05/2007 - 9.4

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 24 maj 2007 - Strasbourg

9.4. Estland (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0205/2007, B6-0214/2007, B6-0215/2007, B6-0216/2007, B6-0217/2007, B6-0218/2007 och B6-0220/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0205/2007

(ersätter B6-0205/2007, B6-0214/2007, B6-0215/2007 et B6-0220/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Tunne Kelam, Charles Tannock, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Christopher Beazley, Anna Ibrisagic och Bogdan Klich för PPE-DE-gruppen;
Andres Tarand och Hannes Swoboda för PSE-gruppen;
Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė och Georgs Andrejevs för ALDE-gruppen;
Cristiana Muscardini, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski och Marcin Libicki för UEN-gruppen.

Antogs (P6_TA(2007)0215)

(Resolutionsförslagen B6-0216/2007, B6-0217/2007 och B6-0218/2007 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy