Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 24. maj 2007 - Strasbourg

10. Stemmeforklaringer
CRE

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Giuseppe Gargani - A6-0198/2007: Bruno Gollnisch

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

International handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) - B6-0200/2007: Michl Ebner

Betænkning: Bill Newton Dunn - A6-0152/2007: Zuzana Roithová

Estland - RC-B6-0205/2007: Laima Liucija Andrikienė.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik