Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 24 mei 2007 - Straatsburg

10. Stemverklaringen
CRE

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Giuseppe Gargani - A6-0198/2007: Bruno Gollnisch

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) - B6-0200/2007: Michl Ebner

Verslag Bill Newton Dunn - A6-0152/2007: Zuzana Roithová

Estland - RC-B6-0205/2007: Laima Liucija Andrikienė

Juridische mededeling - Privacybeleid