Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 24 mai 2007 - Strasbourg

10. Explicaţii privind votul
CRE

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Giuseppe Gargani - A6-0198/2007: Bruno Gollnisch

PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie (CITES) - B6-0200/2007: Michl Ebner

Raport Bill Newton Dunn - A6-0152/2007: Zuzana Roithová

Estonia - RC-B6-0205/2007: Laima Liucija Andrikienė

Aviz juridic - Politica de confidențialitate