Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 24. mai 2007 - Strasbourg

11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimelise hääletuse tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Järgmised parlamendiliikmed teatasid, et tehnilistel põhjustel ei saanud nad osaleda järgmistel hääletustel:

Rapport Baroness Nicholson of Winterbourne - A6-0158/2007

- muudatusettepanek 57: José Manuel García-Margallo y Marfil

- resolutsioon (terviktekst): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Õigusteave - Privaatsuspoliitika