Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0206/2007

Συζήτηση :

PV 24/05/2007 - 14.1
CRE 24/05/2007 - 14.1

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο

14.1. Η περίπτωση του τηλεοπτικού καναλιού "Radio Caracas TV" στη Βενεζουέλα
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0206/2007, B6-0207/2007, B6-0223/2007, B6-0227/2007 και B6-0231/2007

Οι José Ribeiro e Castro, Giusto Catania, Μάριος Ματσάκης, Monica Frassoni και Marcin Libicki παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Hannan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sahra Wagenknecht, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bogusław Sonik, Γεώργιος Τούσσας, Zuzana Roithová και Dalia Grybauskaitė (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 15.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου