Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0209/2007

Rozpravy :

PV 24/05/2007 - 14.4
CRE 24/05/2007 - 14.4

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 24. května 2007 - Štrasburk

14.4. Aféra „prezidenta Světové banky“
CRE

Návrhy usnesení B6-0209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 a B6-0230/2007

Vystoupili: Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, který vyjádřil nesouhlas se skutečností, že na pořad jednání rozpravy o porušování lidských práv, demokracie a právního státu byl zařazen čtvrtý bod. Poslanec uvedl, že zařazení tohoto nového bodu je v rozporu s ustanoveními jednacího řádu a požádal, aby byla čtvrtá rozprava stažena z pořadu jednání (předsedající odpověděl, že postoupí stížnost předsedovi Parlamentu), John Bowis, Marios Matsakis, Pervenche Berès a Michael Gahler k předcházející žádosti (předsedající připomněl odpovídající ustanovení jednacího řádu a oznámil, že plénum přijalo návrh pořadu jednání v pondělí, aniž by vyslovilo nesouhlas s některým z bodů) a Bernd Posselt, který zopakoval svou žádost (předsedající přečetl ustanovení čl. 170 odst. 1 druhého pododstavce jednacího řádu a uvedl, že ve stanovené lhůtě nebyla předložena žádná žádost o odložení rozpravy).

Erik Meijer, Pervenche Berès, Marios Matsakis a Monica Frassoni uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Karin Scheele za skupinu PSE, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, a Dalia Grybauskaitė (členka Komise).

Předsedající se vrátil k sporu, který vyvolalo zařazení této čtvrté rozpravy na pořad jednání, a oznámil, že věc postoupí předsedovi Parlamentu, aby bylo možné se v budoucnu obdobným sporům vyhnout.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 15.4 zápisu ze dne 24.05.2007.

Právní upozornění - Ochrana soukromí