Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0209/2007

Debatter :

PV 24/05/2007 - 14.4
CRE 24/05/2007 - 14.4

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 24 maj 2007 - Strasbourg

14.4. "Affären kring ordföranden i Världsbanken"
CRE

Resolutionsförslag B6-0209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 och B6-0230/2007

Talare: Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, som motsatte sig att en fjärde debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer hade tagits med på föredragningslistan eftersom han menade att det stred mot arbetsordningen, och han begärde att debatten skulle strykas från föredragningslistan (tjänstgörande talman svarade att hans synpunkter skulle vidare befordras till Europaparlamentets talman), John Bowis, Marios Matsakis, Pervenche Berès och Michael Gahler, om Posselts begäran (talmannen erinrade om de tillämpliga bestämmelserna i arbetsordningen och påpekade att kammaren hade fastställt föredragningslistan vid måndagens sammanträde utan att några invändningar framkommit), och Bernd Posselt som drog tillbaka sin begäran (talmannen läste upp artikel 170.1 andra stycket i arbetsordningen och konstaterade att ingen begäran om uppskjutande av debatten hade inkommit inom föreskriven tidsfrist).

Erik Meijer, Pervenche Berès, Marios Matsakis och Monica Frassoni redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Karin Scheele för PSE-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, och Dalia Grybauskaitė (ledamot av kommissionen).

Den tjänstgörande talmannen återkom till diskussionen om att en fjärde debatt hade tagits med på föredragningslistan och meddelade att han skulle ta upp frågan med Europaparlamentets talman för att undvika liknande problem i framtiden.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 15.4 i protokollet av den 24.05.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy