Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά - Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση
Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο
Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση
P6_PV(2007)05-24(RCV)

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 462kWORD 1517k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου