Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 24. mai 2007 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Kashmir: praegune olukord ja tulevikuväljavaated (arutelu)
 5.Via Baltica (arutelu)
 6.Tervitus
 7.Hääletused
  
7.1.Põllumajandusturgude ühine korraldus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.2.Teraviljaturu ühine korraldus * (hääletus)
  
7.3.Beniamino Donnici volituste kontrollimine (hääletus)
  
7.4.Olukord Nigeerias (hääletus)
  
7.5.Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon (CITES) (hääletus)
 8.Tervitus
 9.Hääletused (jätkamine)
  
9.1.Teadmiste rakendamine praktikas: ELi laiapõhjaline innovatsioonistrateegia (hääletus)
  
9.2.Organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse strateegilise kontseptsiooni väljatöötamine (hääletus)
  
9.3.Kashmir: praegune olukord ja tulevikuväljavaated (hääletus)
  
9.4.Eesti (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Päevakord
 14.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
14.1.Telekanali Radio Caracas TV juhtum Venezuelas
  
14.2.Inimõigused Süürias
  
14.3.Inimõigused Sudaanis
  
14.4.Maailmapanga presidendi juhtum
 15.Hääletused
  
15.1.Telekanali Radio Caracas TV juhtum Venezuelas (hääletus)
  
15.2.Inimõigused Süürias (hääletus)
  
15.3.Inimõigused Sudaanis (hääletus)
  
15.4.Maailmapanga presidendi juhtum (hääletus)
 16.Volituste kontrollimine
 17.Parlamendi koosseis
 18.Parlamentaarse puutumatuse kaitsmise taotlus
 19.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 20.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 21.Teatud dokumente puudutavad otsused
 22.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 23.Järgmiste istungite ajakava
 24.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (185 kb) Kohalolijate nimekiri (53 kb)       
 
Protokoll (177 kb) Kohalolijate nimekiri (33 kb) Hääletuste tulemused (393 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1506 kb) 
 
Protokoll (194 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletuste tulemused (164 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (460 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika