Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 24. toukokuuta 2007 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Kašmirin tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuudennäkymät (keskustelu)
 5.Via Baltica (keskustelu)
 6.Tervetulotoivotukset
 7.Äänestykset
  7.1.Maatalouden yhteinen markkinajärjestely * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  7.2.Viljan yhteinen markkinajärjestely * (äänestys)
  7.3.Beniamino Donnicin valtakirjan tarkastus (äänestys)
  7.4.Nigerian tilanne (äänestys)
  7.5.Uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) (äänestys)
 8.Tervetulotoivotukset
 9.Äänestykset (jatkoa)
  9.1.Tietämyksestä käytännön toimiin: laajapohjainen innovaatiostrategia EU:lle (äänestys)
  9.2.Strategisen toimintaperiaatteen kehittäminen järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi (äänestys)
  9.3.Kašmirin tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuudennäkymät (äänestys)
  9.4.Viro (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Esityslista
 14.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  14.1.Radio Caracas TV -kanavan tapaus Venezuelassa
  14.2.Ihmisoikeudet Syyriassa
  14.3.Ihmisoikeudet Sudanissa
  14.4.Maailmanpankin pääjohtajan tapaus
 15.Äänestykset
  15.1.Radio Caracas TV -kanavan tapaus Venezuelassa (äänestys)
  15.2.Ihmisoikeudet Syyriassa (äänestys)
  15.3.Ihmisoikeudet Sudanissa (äänestys)
  15.4.Maailmanpankin pääjohtajan tapaus (äänestys)
 16.Valtakirjojen tarkastus
 17.Parlamentin kokoonpano
 18.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 20.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 21.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 22.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 23.Seuraavien istuntojen aikataulu
 24.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (188 kb) Läsnäololista (53 kb)       
 
Pöytäkirja (183 kb) Läsnäololista (33 kb) Äänestysten tulokset (394 kb) Nimenhuutoäänestykset (1513 kb) 
 
Pöytäkirja (196 kb) Läsnäololista (61 kb) Äänestysten tulokset (154 kb) Nimenhuutoäänestykset (461 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö