Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 24 mei 2007 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Kasjmir: huidige situatie en vooruitzichten (debat)
 5.Via Baltica (debat)
 6.Welkomstwoord
 7.Stemmingen
  
7.1.Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen * (stemming)
  
7.3.Onderzoek van de geloofsbrieven van Beniamino Donnici (stemming)
  
7.4.Situatie in Nigeria (stemming)
  
7.5.Overeenkomst inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) (stemming)
 8.Welkomstwoord
 9.Stemmingen (voortzetting)
  
9.1.Kennis in praktijk brengen: een omvattende innovatiestrategie voor de EU (stemming)
  
9.2.Ontwikkeling van een strategisch concept inzake de bestrijding van georganiseerde criminaliteit (stemming)
  
9.3.Kasjmir: huidige situatie en vooruitzichten (stemming)
  
9.4.Estland (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Agenda
 14.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
14.1.Het geval "Radio Caracas TV" in Venezuela
  
14.2.Mensenrechten in Syrië
  
14.3.Mensenrechten in Sudan
  
14.4.Zaak "Voorzitter van de Wereldbank"
 15.Stemmingen
  
15.1.Het geval "Radio Caracas TV" in Venezuela (stemming)
  
15.2.Mensenrechten in Syrië (stemming)
  
15.3.Mensenrechten in Sudan (stemming)
  
15.4.Zaak "Voorzitter van de Wereldbank" (stemming)
 16.Onderzoek geloofsbrieven
 17.Samenstelling Parlement
 18.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 19.Samenstelling commissies en delegaties
 20.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 21.Besluiten inzake bepaalde documenten
 22.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 23.Rooster van de volgende vergaderingen
 24.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (187 kb) Presentielijst (53 kb)       
 
Notulen (180 kb) Presentielijst (33 kb) Stemmingsuitslagen (402 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1505 kb) 
 
Notulen (204 kb) Presentielijst (61 kb) Stemmingsuitslagen (159 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (462 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid