Index 
Proces-verbal
PDF 200kWORD 212k
Joi, 24 mai 2007 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Transferuri de credite
 4.Kashmir: situaţie actuală şi perspective (dezbatere)
 5.Via Baltica (dezbatere)
 6.Urări de bun venit
 7.Votare
  
7.1.Organizarea comună a pieţelor agricole * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Organizarea comună a pieţelor în sectorul cerealelor * (vot)
  
7.3.Verificarea prerogativelor domnului Beniamino Donnici (vot)
  
7.4.Situaţia din Nigeria (vot)
  
7.5.Comerţul internaţional cu specii sălbatice ale faunei şi florei pe cale de dispariţie (CITES) (vot)
 8.Urări de bun venit
 9.Votare (continuare)
  
9.1.Punerea în practică a cunoştinţelor: o strategie de inovare extinsă pentru UE (vot)
  
9.2.Elaborarea unui concept strategic de combatere a crimei organizate (vot)
  
9.3.Kashmir: situaţie actuală şi perspective (vot)
  
9.4.Estonia (vot)
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 13.Ordinea de zi
 14.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
14.1.Cazul canalului „Radio Caracas TV” în VENEZUELA
  
14.2.Drepturile omului în Siria
  
14.3.Drepturile omului în Sudan
  
14.4.Cazul „Preşedintele Băncii Mondiale”
 15.Votare
  
15.1.Cazul canalului „Radio Caracas TV” în VENEZUELA (vot)
  
15.2.Drepturile omului în Siria (vot)
  
15.3.Drepturile omului în Sudan (vot)
  
15.4.Cazul „Preşedintele Băncii Mondiale” (vot)
 16.Verificarea prerogativelor
 17.Componenţa Parlamentului
 18.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare
 19.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 20.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)
 21.Decizii privind anumite documente
 22.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 23.Calendarul următoarelor şedinţe
 24.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Mechtild ROTHE
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 10.00.

A intervenit Richard Corbett, care a observat că Luis Herrero-Tejedor şi Michael Henry Nattrass încă nu şi-au adus la zi declaraţiile de interese financiare, deşi această infracţiune a fost deja publicată de mai multe ori în procesul-verbal (punctul 14 al PV din 23.04.2007, punctul 5 al PV din 09.05.2007 şi punctul 12 al PV din 21.05.2007), şi care a cerut ca Preşedintele să ia măsurile adecvate în conformitate cu anexa I articolul 2 al cincilea paragraf din Regulamentul de procedură (Preşedinta i-a răspuns că cererea sa va fi transmisă Preşedintelui Parlamentului).


2. Depunere de documente

Următoarele documente au fost depuse de către Consiliu şi Comisie

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor reziduurilor substanţelor farmacologic active în alimentele de origine animală şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 (COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD))
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anchetele referitoare la structura exploataţiilor agricole şi ancheta privind metodele de producţie agricolă şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului (COM(2007)0245 - C6-0127/2007 - 2007/0084(COD))
retrimis fond: AGRI
aviz: BUDG

- Propunere de regulament al Consiliului privind încheierea acordului de parteneriat privind pescuitul între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Kiribati, pe de altă parte (COM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS))
retrimis fond: PECH
aviz: DEVE, BUDG

- Iniţiativă a Republicii Federale Germania şi a Republicii Franceze în vederea adoptării unei decizii-cadru a Consiliului privind recunoaşterea şi supravegherea pedepselor cu suspendare, pedepselor alternative şi pedepselor condiţionate (06480/2007 - C6-0129/2007 - 2007/0807(CNS))
retrimis fond: LIBE

- Proiect de buget rectificativ nr. 2 la bugetul pentru 2007 - Situaţia generală a veniturilor şi cheltuielilor - Secţiunea III – Comisia (09254/2007 - C6-0130/2007 - 2007/2069(BUD))
retrimis fond: BUDG
aviz: ITRE, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului de stabilire a Statutului Agenţiei de aprovizionare a Euratom (COM(2007)0119 - C6-0131/2007 - 2007/0043(CNS))
retrimis fond: ITRE
aviz: AFCO, ENVI, BUDG, CONT

- Proiect de buget rectificativ nr. 3 la bugetul pentru 2007 - Situaţia generală a veniturilor şi cheltuielilor (09256/2007 - C6-0133/2007 - 2007/2073(BUD))
retrimis fond: BUDG


3. Transferuri de credite

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 13/2007 a Comisiei Europene (C6-0122/2007 -SEC(2007)0559).

După ce a luat act de avizul Consiliului, ea a autorizat transferul parţial, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25 iunie 2002, astfel cum a fost modificat la 13 decembrie 2006.


4. Kashmir: situaţie actuală şi perspective (dezbatere)

Raport privind regiunea Kashmir: situaţie actuală şi perspective [2005/2242(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Nicholson of Winterbourne (A6-0158/2007)

Baroana Nicholson of Winterbourne şi-a prezentat raportul.

A intervenit Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei).

Au intervenit: Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, Jo Leinen, în numele Grupului PSE, István Szent-Iványi, în numele Grupului ALDE, Cem Özdemir, în numele Grupului Verts/ALE, Erik Meijer, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Philip Claeys, în numele Grupului ITS, James Elles, Richard Howitt, Sajjad Karim, Jean Lambert, David Casa, Neena Gill, Elizabeth Lynne, Bogusław Sonik, Inger Segelström şi Dalia Grybauskaitė (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.3 al PV din 24.05.2007.


5. Via Baltica (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Via Baltica

Dalia Grybauskaitė (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: John Bowis, în numele Grupului PPE-DE, Thijs Berman, în numele Grupului PSE, Paweł Bartłomiej Piskorski, în numele Grupului ALDE, şi Roberts Zīle, în numele Grupului UEN.

PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit: David Hammerstein, în numele Grupului Verts/ALE, Erik Meijer, în numele Grupului GUE/NGL, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Bogusław Sonik, Andrzej Jan Szejna, Danutė Budreikaitė, Mirosław Mariusz Piotrowski, Stanisław Jałowiecki, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Zbigniew Podkański, Barbara Kudrycka, Katrin Saks şi Dalia Grybauskaitė.

Dezbaterea s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 11.35, a fost reluată la 12.00.)

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

6. Urări de bun venit

Preşedintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit lui Garry Kasparov care a luat loc în tribuna oficială.

°
° ° °

A intervenit Kyriacos Triantaphyllides, care a solicitat Preşedintelui să condamne arestarea de ieri de către autorităţile israeliene a mai multor reprezentanţi aleşi ai Consiliului legislativ palestinian, dintre care un ministru al guvernului Abbas (Preşedintele i-a răspuns că intenţionează să călătorească duminică în regiunea respectivă).


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.


7.1. Organizarea comună a pieţelor agricole * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice pentru anumite produse agricole [COM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Niels Busk (A6-0171/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0207)


7.2. Organizarea comună a pieţelor în sectorul cerealelor * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul cerealelor [COM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Béla Glattfelder (A6-0141/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

A intervenit Neil Parish, preşedintele comisiei AGRI, care a indicat că cel care a recomandat respingerea propunerii Comisiei este raportorul, nu comisia.AGRI.

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0208)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat


7.3. Verificarea prerogativelor domnului Beniamino Donnici (vot)

Raport privind verificarea prerogativelor domnului Beniamino Donnici - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Giuseppe Gargani (A6-0198/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

A intervenit Graham Watson, în numele Grupului ALDE, care a contestat admisibilitatea raportului pe baza articolelor 12 şi 13 din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European (Preşedintele i-a răspuns că respectă poziţia comisiei JURI şi a declarat că nu poate să subscrie afirmaţiilor vorbitorului).

Adoptat(P6_TA(2007)0209)

Intervenţii privind votarea:

- Graham Watson, menţinând contestaţia, a indicat că acceptă rezultatul votului, dar că insistă asupra caracterului inadmisibil al acestui raport.


7.4. Situaţia din Nigeria (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0201/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0210)


7.5. Comerţul internaţional cu specii sălbatice ale faunei şi florei pe cale de dispariţie (CITES) (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0200/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0211)


8. Urări de bun venit

Preşedintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegaţiei Parlementului din Kârgâzstan, condusă de dl Matubraimov, care a luat loc în tribuna oficială.


9. Votare (continuare)

9.1. Punerea în practică a cunoştinţelor: o strategie de inovare extinsă pentru UE (vot)

Raport privind comunicarea intitulată „Punerea în practică a cunoştinţelor: o strategie de inovare extinsă pentru Europa” (2006/2274(INI)) - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Adam Gierek (A6-0159/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0212)


9.2. Elaborarea unui concept strategic de combatere a crimei organizate (vot)

Raport conţinând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind elaborarea unui concept strategic de combatere a crimei organizate [2006/2094(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Bill Newton Dunn (A6-0152/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE RECOMANDARE

Adoptat (P6_TA(2007)0213)


9.3. Kashmir: situaţie actuală şi perspective (vot)

Raport privind regiunea Kashmir: situaţie actuală şi perspective [2005/2242(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Nicholson of Winterbourne (A6-0158/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0214)

Intervenţii privind votarea:

- Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, a prezentat un amendament oral la amendamentul 5, care nu a fost reţinut, datorită opunerii a peste 40 de deputaţi;

- Jo Leinen, în numele Grupului PSE, a prezentat un amendament oral la amendamentul 11, care a fost reţinut;

- Jo Leinen, în numele Grupului PSE, a prezentat un amendament oral la amendamentul 13, care nu a fost reţinut, datorită opunerii a peste 40 de deputaţi.

- Sajjad Karim, privind amendamentul 52.


9.4. Estonia (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0205/2007, B6-0214/2007, B6-0215/2007, B6-0216/2007, B6-0217/2007, B6-0218/2007 şi B6-0220/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0205/2007

(care înlocuieşte B6-0205/2007, B6-0214/2007, B6-0215/2007 şi B6-0220/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Tunne Kelam, Charles Tannock, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Christopher Beazley, Anna Ibrisagic şi Bogdan Klich, în numele Grupului PPE-DE;
Andres Tarand şi Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE;
Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė şi Georgs Andrejevs, în numele Grupului ALDE;
Cristiana Muscardini, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski şi Marcin Libicki, în numele Grupului UEN.

Adoptat (P6_TA(2007)0215)

(Propunerile de rezoluţii B6-0216/2007, B6-0217/2007 şi B6-0218/2007 au devenit caduce.)


10. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Giuseppe Gargani - A6-0198/2007: Bruno Gollnisch

PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie (CITES) - B6-0200/2007: Michl Ebner

Raport Bill Newton Dunn - A6-0152/2007: Zuzana Roithová

Estonia - RC-B6-0205/2007: Laima Liucija Andrikienė


11. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Următorii deputaţi au indicat că, din motive de ordin tehnic, nu au putut să ia parte la următoarele voturi:

Raportul Baroanei Nicholson of Winterbourne - A6-0158/2007:

- amendamentul 57: José Manuel García-Margallo y Marfil

- rezoluţia (textul integral): Karsten Friedrich Hoppenstedt


(Şedinţa, suspendată la 12.45, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

12. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


13. Ordinea de zi

În cadrul reuniunii sale de dimineaţă, Conferinţa preşedinţilor a decis să propună următoarele modificări la ordinea de zi a şedinţelor din 6 şi 7.06.2007.

miercuri 06.06.2007

- o declaraţie a Înaltului Reprezentant pentru PESC privind Orientul Mijlociu a fost înscrisă după raportul lui Enrique Barón Crespo şi Elmar Brok privind parcursul procesului constituţional al Uniunii (punctul 43 de pe ordinea de zi).

Propunerile de rezoluţie care vor fi depuse pe baza acestei declaraţii vor fi votate în cadrul următoarei perioade de sesiune din Strasbourg.

- raportul lui Godelieve Quisthoudt-Rowohl privind relaţiile economice şi comerciale dintre UE şi Rusia a fost amânat pentru perioada de sesiune de iunie din Strasbourg;

- raportul lui María Isabel Salinas García (A6-0183/2007) privind normele specifice în sectorul fructelor şi legumelor, a cărui votare era prevăzută pentru joi 07.06.2007 în conformitate cu articolul 131, a fost înscris la sfârşitul ordinii de zi şi va face obiectul unei depuneri de amendamente.

joi 07.06.2007 (votare)

- raportul lui Jacek Saryusz-Wolski privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Federaţia Rusă, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană (A6-0192/2007) a fost înscris în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură;

- raportul lui James Elles privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2007 (ex-4) referitor la includerea în buget a excedentului exerciţiului financiar 2006 (A6-0196/2007) a fost înscris în conformitate cu articolul 131 din Regulamentul de procedură;

- raportul lui Carlos Coelho privind aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen cu privire la Sistemul de Informaţii Schengen în Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia şi Republica Slovacă (A6-0204/2007) a fost înscris în conformitate cu articolul 131 din Regulamentul de procedură.

Parlamentul şi-a exprimat acordul cu privire la aceste modificări.


14. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 5 al PV din 22.05.2007)


14.1. Cazul canalului „Radio Caracas TV” în VENEZUELA

Propuneri de rezoluţii B6-0206/2007, B6-0207/2007, B6-0223/2007, B6-0227/2007 şi B6-0231/2007

José Ribeiro e Castro, Giusto Catania, Marios Matsakis, Monica Frassoni şi Marcin Libicki au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Daniel Hannan, în numele Grupului PPE-DE, Manuel Medina Ortega, în numele Grupului PSE, Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Sahra Wagenknecht, în numele Grupului GUE/NGL, Bogusław Sonik, Georgios Toussas, Zuzana Roithová şi Dalia Grybauskaitė (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 15.1 al PV din 24.05.2007.


14.2. Drepturile omului în Siria

Propuneri de rezoluţii B6-0212/2007, B6-0219/2007, B6-0224/2007, B6-0226/2007, B6-0229/2007 şi B6-0232/2007

Véronique De Keyser, Erik Meijer, Marios Matsakis, Bernd Posselt şi Adam Bielan au prezentat propunerile de rezoluţie.

A intervenit Dalia Grybauskaitė (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 15.2 al PV din 24.05.2007.


14.3. Drepturile omului în Sudan

Propuneri de rezoluţii B6-0208/2007, B6-0210/2007, B6-0211/2007, B6-0221/2007, B6-0225/2007 şi B6-0228/2007

Karin Scheele, Ryszard Czarnecki, Marios Matsakis, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda şi Erik Meijer au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului PSE, Danutė Budreikaitė, în numele Grupului ALDE, şi Dalia Grybauskaitė (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 15.3 al PV din 24.05.2007.


14.4. Cazul „Preşedintele Băncii Mondiale”

Propuneri de rezoluţii B6-0209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 şi B6-0230/2007

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE, care a contestat inscrierea pe ordinea de zi a unei a patra dezbateri privind cazuri de violare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept, susţinând că această înscriere contravine Regulamentului de procedură şi a solicitat ca această dezbatere să fie retrasă de pe ordinea de zi (Preşedintele i-a răspuns că va transmite remarca Preşedintelui Parlamentului), John Bowis, Marios Matsakis, Pervenche Berès şi Michael Gahler, cu privire la această cerere (Preşedintele a reamintit dispoziţiile aplicabile din Regulamentul de procedură şi a indicat că Parlamentul şi-a fixat luni ordinea de zi fără a se face vreo contestaţie), precum şi Bernd Posselt, care şi-a reiterat cererea (Preşedintele a citit articolul 170 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură şi a constatat că nu s-a introdus nici o cerere de amânare a dezbaterii în termenele prevăzute).

Erik Meijer, Pervenche Berès, Marios Matsakis şi Monica Frassoni au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Karin Scheele, în numele Grupului PSE, Gerard Batten, în numele Grupului IND/DEM, şi Dalia Grybauskaitė (membră a Comisiei).

Preşedintele a revenit asupra controversei apărute datorită înscrierii pe ordinea de zi a acestei a patra dezbateri şi a declarat că-l va informa pe Preşedintele Parlamentului cu privire la chestiune pentru a evita apariţia pe viitor a unei probleme asemănătoare.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 15.4 al PV din 24.05.2007.


15. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.


15.1. Cazul canalului „Radio Caracas TV” în VENEZUELA (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0206/2007, B6-0207/2007, B6-0223/2007, B6-0227/2007 şi B6-0231/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0206/2007

care înlocuieşte B6-0206/2007, B6-0223/2007 şi B6-0231/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová şi Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE;
Jean-Marie Cavada, Sarah Ludford şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE;
Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki şi Bogusław Rogalski, în numele Grupului UEN.

Adoptat (P6_TA(2007)0216)

(Propunerile de rezoluţii B6-0207/2007 şi B6-0227/2007 au devenit caduce.)


15.2. Drepturile omului în Siria (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0212/2007, B6-0219/2007, B6-0224/2007, B6-0226/2007, B6-0229/2007 şi B6-0232/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0212/2007

care înlocuieşte B6-0212/2007, B6-0219/2007, B6-0224/2007, B6-0226/2007, B6-0229/2007 şi B6-0232/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Jana Hybášková, Charles Tannock, Bernd Posselt şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE
Véronique De Keyser şi Pasqualina Napoletano, în numele Grupului PSE
Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE
Cristiana Muscardini şi Roberta Angelilli, în numele Grupului UEN
Hélène Flautre şi Cem Özdemir, în numele Grupului Verts/ALE
André Brie şi Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0217)

Intervenţii privind votarea:

- Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE, a prezentat un amendament oral la alineatul (6);

- Véronique De Keyser a intervenit referitor la procedura privind amendamentele orale. (Preşedintele a reamintit dispoziţiile aplicabile din Regulamentul de procedură);

- Marios Matsakis cu privire la această intervenţie;

amendamentul oral a fost reţinut.


15.3. Drepturile omului în Sudan (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0208/2007, B6-0210/2007, B6-0211/2007, B6-0221/2007, B6-0225/2007 şi B6-0228/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0208/2007

care înlocuieşte B6-0208/2007, B6-0210/2007, B6-0211/2007, B6-0221/2007, B6-0225/2007 şi B6-0228/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock şi Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE
Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock şi Elena Valenciano Martínez-Orozco, în numele Grupului PSE
Fiona Hall şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE
Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN
Margrete Auken şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE
Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini şi Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0218)


15.4. Cazul „Preşedintele Băncii Mondiale” (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 şi 0230/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0209/2007

care înlocuieşte B6-209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 şi 0230/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Pasqualina Napoletano şi Pervenche Berès, în numele Grupului PSE
Fiona Hall şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE
Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Margrete Auken şi Caroline Lucas, în numele Grupului Verts/ALE
Miguel Portas şi Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B6-0209/2007

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B6-0213/2007

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B6-0222/2007

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B6-0230/2007

Respins


16. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul hotărăşte să valideze mandatele deputaţilor Esther De Lange şi Vasile Puşcaş, cu efect începând cu 12.04.2007 şi respectiv cu 09.03.2007.


17. Componenţa Parlamentului

Vasile Puşcaş şi-a prezentat demisia din funcţia de deputat în Parlamentul European, cu începere din 02.05.2007.

Bernat Joan i Marí şi-a prezentat demisia din funcţia de deputat în Parlamentul European, cu începere din 19.06.2007.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, parlamentul constată că încetarea acestor două mandate începând cu datele respective şi informează autorităţile naţionale competente.

Autorităţile române competente au informat că Rovana Plumb este desemnată în locul lui Vasile Puşcaş ca deputată în Parlament, cu efect de la 02.05.2007.

Autorităţile franceze competente au informat că Elisabeth Morin este desemnată în locul lui Roselyne Bachelot-Narquin ca deputată în Parlament, cu efect de la 24.05.2007.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atâta timp cât prerogativele nu le-au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Rovana Plumb şi Elisabeth Morin participă la lucrările Parlamentului şi se bucură de exercitarea deplină a drepturilor în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil în scris că nu deţin o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


18. Cerere de apărare a imunităţii parlamentare

Witold Tomczak a cerut apărarea imunităţii sale parlamentare în cadrul unei proceduri judiciare în curs din Polonia.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, şi anume Comisiei JURI.


19. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului PSE şi a Grupului ALDE, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

Comisia AFET: Cristian Silviu Buşoi şi Samuli Pohjamo

Comisia IMCO: Horia-Victor Toma

Delegaţia pentru relaţiile cu Adunarea Parlamentară Euromediteraneană: Ioannis Varvitsiotis în locul lui Antonios Trakatellis

Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite: Erika Mann în locul lui Karin Jöns şi Cristian Silviu Buşoi

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Comunitatea Andină: Horia-Victor Toma

Delegaţia pentru relaţiile cu Australia şi Noua Zeelandă: Samuli Pohjamo.


20. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru (articolul 116 alineatul (3) din Regulamentul de procedură):

Nr. document

Autor

Semnături

21/2007

Alyn Smith, Karin Resetarits, Luisa Morgantini, Marie-Arlette Carlotti, Anna Záborská

60

22/2007

Pierre Schapira, Kader Arif, Johan Van Hecke, Luisa Morgantini, Caroline Lucas

97

23/2007

Mojca Drčar Murko, Jelko Kacin, Sepp Kusstatscher, Karin Resetarits, Csaba Sándor Tabajdi

39

24/2007

Elizabeth Lynne, Angelika Beer, Véronique De Keyser, Mihael Brejc

165

25/2007

Etreas Mölzer

11

26/2007

Etreas Mölzer

14

27/2007

Aldo Patriciello

47

28/2007

Marco Cappato, Gérard Onesta, Riccardo Ventre, Józef Pinior, Marco Pannella

99

29/2007

Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Karin Scheele, Satu Hassi, Jens Holm

125

30/2007

Adrian-Mihai Cioroianu , Alexetru-Ioan Morţun

17

31/2007

Etreas Mölzer

9

32/2007

Elizabeth Lynne

73

33/2007

Jacky Henin, Marco Rizzo

17

34/2007

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

15

35/2007

Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner, Raül Romeva i Rueda

155

36/2007

Romana Jordan Cizelj, Jan Christian Ehler

27

37/2007

Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono, PatrickGaubert

103

38/2007

Cristian Stănescu

4

39/2007

Věra Flasarová

17

40/2007

Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure, Mojca Drčar Murko

63

41/2007

Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall, Nina Škottová

43

42/2007

Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Feleknas Uca

56

43/2007

Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves, Jean Lambert

94

44/2007

Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras, Dimitrios Papadimoulis

198

45/2007

Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein Mintz, Pia Elda Locatelli

132

46/2007

Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu, Cristian Dumitrescu

32

47/2007

Georgs Andrejevs

39

48/2007

Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Henri Weber

19

49/2007

Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo, Francesco Enrico Speroni

6

50/2007

Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle, Maria Carlshamre

47

51/2007

Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock, Linda McAvan

35

52/2007

Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin, Adamos Adamou

110

53/2007

Christa Prets, Gyula Hegyi, Ivo Belet, Helga Trüpel

31

54/2007

Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean, Corina Creţu

65

55/2007

Jacky Henin

10

56/2007

Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi, Giorgio Carollo

12


21. Decizii privind anumite documente

Cooperare consolidată între comisii

ENVI

- Modificarea Directivei 2003/87/CE în vederea includerii activităţilor aeriene în sistemul comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (COM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD))
(aviz: ITRE, ECON, IMCO)
Cooperare consolidată între comisii ENVI, TRAN
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 16.05.2007)

IMCO

- Asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie privind aplicarea legislației din domeniul vamal și cel agricol (COM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD))
(aviz: AGRI, BUDG, INTA)
Cooperare consolidată între comisii IMCO, CONT
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 16.05.2007)

Sesizarea comisiilor

EMPL

- Rolul sportului în educaţie (2007/2086(INI))
retrimis fond: CULT
aviz: FEMM, EMPL

Decizie de a redacta un raport, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul de procedură

JURI

- Verificarea prerogativelor domnului Beniamino Donnici (2007/2121(REG))


22. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 172 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


23. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc la 6 şi 7 iunie 2007.


24. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Morgantini, Morillon, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Parvanova, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate