Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 6 czerwca 2007 r. - Bruksela

12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
CRE

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

komisja AFCO

- Rozwój ram regulujących działalność przedstawicieli grup interesu (lobbystów) w instytucjach Unii Europejskiej (2007/2115(INI))
(opinia: PETI, JURI, ECON, CONT, LIBE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

komisja AFET

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. A Black Sea Regional Policy Approach (2007/2101(INI))
(opinia: PECH, ENVI, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

- Strategia UE dla Azji Środkowej (2007/2102(INI))
(opinia: DEVE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

komisja AGRI

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Sustainable agriculture and biogas: a need for review of EU-legislation (2007/2107(INI))
(opinia: ITRE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

komisja CULT

- Kształcenie dorosłych: Nigdy nie jest za późno na naukę (2007/2114(INI))
(opinia: EMPL)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

- Skuteczność i równy dostęp do europejskich systemów kształcenia i szkolenia (2007/2113(INI))
(opinia: FEMM, ITRE, EMPL)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

komisja DEVE

- W połowie drogi do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (2007/2103(INI))
(opinia: FEMM, INTA)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

komisja EMPL

- Ocena realiów społecznych (2007/2104(INI))
(opinia: FEMM, ENVI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

komisja ENVI

- Wspólnotowa strategia na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych (2007/2119(INI))
(opinia: ITRE, ECON, IMCO, TRAN)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

- Zielona Księga: Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego: alternatywne opcje polityki na szczeblu UE (2007/2105(INI))
(opinia: FEMM, CULT, EMPL, ITRE, ECON)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

komisja FEMM

- Szczególna sytuacja kobiet w więzieniach oraz wpływ uwięzienia rodziców na życie społeczne i rodzinne (2007/2116(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

- Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich UE (2007/2117(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

komisja ITRE

- Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału (2007/2106(INI))
(opinia: ENVI, ECON, INTA, TRAN, REGI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

- CARS 21: Ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego (2007/2120(INI))
(opinia: ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, TRAN)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

komisja PECH

- Starania państw członkowskich w 2005 r. zmierzające do osiągnięcia trwałej równowagi pomiędzy zdolnością połowową a wielkościami dopuszczalnymi połowów (2007/2108(INI))
(opinia: ENVI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

- Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (2007/2109(INI))
(opinia: ENVI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

- Stosowane w rybactwie metody zarządzania opartego na prawach połowowych (2007/2111(INI))
(opinia: ENVI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

- Zarządzanie głębinowymi zasobami rybnymi (2007/2110(INI))
(opinia: ENVI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

- Strategia na rzecz ograniczenia niepożądanych przyłowów i eliminacji odrzutów w rybołówstwie europejskim (2007/2112(INI))
(opinia: ENVI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

komisja PETI

- Oddziaływanie środowiskowe planowanego gazociągu bałtyckiego, łączącego Rosję i Niemcy (2007/2118(INI))
(opinia: ENVI, ITRE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 114 Regulaminu)

komisja AFET

- Stosunki między Unią Europejską a Serbią (2007/2126(INI))

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Production of opium for medical purposes in Afghanistan (2007/2125(INI))
(opinia: LIBE)

Ściślejsza współpraca między komisjami

komisja AGRI

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Sustainable agriculture and biogas: a need for review of EU-legislation (2007/2107(INI))
Ściślejsza współpraca między komisjami AGRI, ITRE
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

komisja CULT

- Kształcenie dorosłych: Nigdy nie jest za późno na naukę (2007/2114(INI))
Ściślejsza współpraca między komisjami CULT, EMPL
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

- Skuteczność i równy dostęp do europejskich systemów kształcenia i szkolenia (2007/2113(INI))
(opinia: FEMM, ITRE)
Ściślejsza współpraca między komisjami CULT, EMPL
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 24.05.2007)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności