Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2087(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0197/2007

Ingivna texter :

A6-0197/2007

Debatter :

PV 06/06/2007 - 13
CRE 06/06/2007 - 13

Omröstningar :

PV 07/06/2007 - 5.16
CRE 07/06/2007 - 5.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0234

Protokoll
Onsdagen den 6 juni 2007 - Bryssel

13. Färdplan för EU:s konstitutionella process (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om en färdplan för EU:s konstitutionella process [2007/2087(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. medföredragande: Enrique Barón Crespo och Elmar Brok (A6-0197/2007)

Enrique Barón Crespo och Elmar Brok redogjorde för betänkandet.

Talare: Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Margot Wallström (kommissionens vice ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Íñigo Méndez de Vigo för PPE-DE-gruppen, Jo Leinen för PSE-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Johannes Voggenhuber för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Bruno Gollnisch för ITS-gruppen, Jim Allister, grupplös, Panayiotis Demetriou, Richard Corbett, Anneli Jäätteenmäki, Konrad Szymański, Bernat Joan i Marí, Esko Seppänen, Vladimír Železný och Corien Wortmann-Kool.

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

Talare: Genowefa Grabowska, Mario Borghezio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Witold Tomczak, Maria da Assunção Esteves, Carlos Carnero González, Georgios Karatzaferis, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Simon Busuttil, Jan Andersson, Marian-Jean Marinescu, Libor Rouček, Reinhard Rack, Margrietus van den Berg, Günter Gloser och Margot Wallström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.16 i protokollet av den 07.06.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy