Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2562(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0234/2007

Разисквания :

PV 06/06/2007 - 15
CRE 06/06/2007 - 15

Гласувания :

PV 07/06/2007 - 5.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0235

Протокол
Сряда, 6 юни 2007 г. - Брюксел

15. Съвет по правата на човека на Обединените нации (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Съвет по правата на човека на Обединените нации

Günter Gloser (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE-DE, Raimon Obiols i Germà, от името на групата PSE, Marios Matsakis, от името на групата ALDE, Jan Tadeusz Masiel, от името на групата UEN, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Eija-Riitta Korhola, Józef Pinior, Alexander Lambsdorff и Günter Gloser.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

Изказа се Benita Ferrero-Waldner.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Raimon Obiols i Germà, от името на групата PSE, Marios Matsakis и Marco Cappato, от името на групата ALDE, Konrad Szymański, от името на групата UEN, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, André Brie, Vittorio Agnoletto и Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL, Nils Lundgren, Hélène Goudin и Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, относно петата сесия на Съвета на Обединените нации по правата на човека (B6-0234/2007);

- Laima Liucija Andrikienė и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE-DE, относно петата сесия на Съвета на Обединените нации по правата на човека (B6-0235/2007).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.17 от протокола от 07.06.2007.

Правна информация - Политика за поверителност