Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2562(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0234/2007

Debatter :

PV 06/06/2007 - 15
CRE 06/06/2007 - 15

Omröstningar :

PV 07/06/2007 - 5.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0235

Protokoll
Onsdagen den 6 juni 2007 - Bryssel

15. Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen, Raimon Obiols i Germà för PSE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, Jan Tadeusz Masiel för UEN-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Eija-Riitta Korhola, Józef Pinior, Alexander Lambsdorff och Günter Gloser.

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

Talare: Benita Ferrero-Waldner.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Raimon Obiols i Germà för PSE-gruppen, Marios Matsakis och Marco Cappato för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, André Brie, Vittorio Agnoletto och Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, Nils Lundgren, Hélène Goudin och Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, om det femte mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) (B6-0234/2007),

- Laima Liucija Andrikienė och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen, om det femte mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) (B6-0235/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.17 i protokollet av den 07.06.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy