Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/0287(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0194/2007

Forhandlinger :

PV 06/06/2007 - 17
CRE 06/06/2007 - 17

Afstemninger :

PV 07/06/2007 - 5.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0227

Protokol
Onsdag den 6. juni 2007 - Bruxelles

17. Terrorisme og kriminalitet * - Visuminformationssystemet ***I - Søgning i visuminformationssystemet * - Beskyttelse af personoplysninger * (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning: Initiativ af Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Finland, Den Portugisiske Republik, Rumænien og Kongeriget Sverige om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet [06566/2007 - C6-0079/2007 - 2007/0804(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Fausto Correia (A6-0207/2007)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold [KOM(2004)0835 - C6-0004/2005 - 2004/0287(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sarah Ludford (A6-0194/2007)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de myndigheder i medlemsstaterne, der har ansvaret for den indre sikkerhed, og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger [KOM(2005)0600 - C6-0053/2006 - 2005/0232(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sarah Ludford (A6-0195/2007)

Betænkning: Forslag til Rådets rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager (fornyet høring) [07315/2007 - C6-0115/2007 - 2005/0202(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Martine Roure (A6-0205/2007)

Talere: Peter Altmaier (formand for Rådet) og Franco Frattini (næstformand i Kommissionen).

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Fausto Correia forelagde sin betænkning (A6-0207/2007).

°
° ° °

Formanden bød velkommen til de repræsentanter for "Niños de la guerra", som havde taget plads på tilhørerpladserne.

°
° ° °

Sarah Ludford forelagde sin betænkninger (A6-0194/2007 og A6-0195/2007).

Martine Roure forelagde sin betænkning (A6-0205/2007).

Talere: Manuel Medina Ortega (ordfører for udtalelse fra JURI), Herbert Reul for PPE-DE-Gruppen, Michael Cashman for PSE-Gruppen, Alexander Alvaro for ALDE-Gruppen, Andrzej Tomasz Zapałowski for UEN-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for IND/DEM-Gruppen, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Adina-Ioana Vălean, Adamos Adamou, Manfred Weber, Marianne Mikko, Sophia in 't Veld, Philip Bradbourn, Panayiotis Demetriou, Carlos Coelho og Barbara Kudrycka.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Marian-Jean Marinescu og Peter Altmaier.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.9 i protokollen af 07.06.2007, punkt 5.10 i protokollen af 07.06.2007, punkt 5.11 i protokollen af 07.06.2007 og punkt 5.12 i protokollen af 07.06.2007.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik