Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 6 юни 2007 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Състав на Парламента
 3.Изявление на председателя
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Дневен ред
 6.Внесени документи
 7.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 8.Писмени декларации (член 116 от Правилника за дейността)
 9.Искане за защита на парламентарен имунитет
 10.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента
 11.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 12.Решения относно някои документи
 13.Пътна карта за конституционния процес в Европейския съюз (разискване)
 14.Близкият Изток (разискване)
 15.Съвет по правата на човека на Обединените нации (разискване)
 16.Управление на морските граници на Европа - Европейска солидарност и защита правата на мигрантите (разискване)
 17.Договорът от Прюм: трансгранично сътрудничество в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност * - Визовата информационна система (ВИС) ***I - Достъп до визовата информационна система (ВИС) за справки * - Защита на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси * (разискване)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Социален статут на дейците на изкуството (разискване)
 20.Многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море * (разискване)
 21.Проект на бюджетна прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за 2008 г. (разискване)
 22.Специфични правила за сектор плодове и зеленчуци * (разискване)
 23.Състав на комисиите и делегациите
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (173 kb) Списък на присъствалите (57 kb) 
 
Протокол (175 kb) Списък на присъствалите (33 kb) 
 
Протокол (215 kb) Списък на присъствалите (71 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност