Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 6 juni 2007 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Samenstelling Parlement
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Agenda
 6.Ingekomen stukken
 7.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 8.Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 9.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 10.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Grondwettelijke proces van de Unie (debat)
 14.Midden-Oosten (debat)
 15.Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties (debat)
 16.Beheer van de maritieme grenzen van Europa - Solidariteit en bescherming van de rechten van migranten (debat)
 17.Intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit * - Visuminformatiesysteem (VIS) ***I - Toegang tot en raadpleging van het visuminformatiesysteem (VIS) * - Bescherming van persoonsgegevens * (debat)
 18.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Sociaal statuut van kunstenaars (debat)
 20.Kabeljauwbestanden in de Oostzee * (debat)
 21.Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor 2008 (debat)
 22.Specifieke voorschriften voor de sector groenten en fruit * (debat)
 23.Samenstelling commissies en delegaties
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (150 kb) Presentielijst (57 kb) 
 
Notulen (151 kb) Presentielijst (33 kb) 
 
Notulen (208 kb) Presentielijst (63 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid