Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0219(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0048/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0048/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/06/2007 - 8.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0243

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Ιουνίου 2007 - Στρασβούργο

8.6. Μέγιστη ταχύτητα και εξέδρες φορτώσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα και στις εξέδρες φορτώσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2006)0667 - C6-0385/2006 - 2006/0219(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0048/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0243)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου