Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0221(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0049/2007

Ingivna texter :

A6-0049/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/06/2007 - 8.7

Antagna texter :

P6_TA(2007)0244

Protokoll
Tisdagen den 19 juni 2007 - Strasbourg

8.7. Delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) [KOM(2006)0662 - C6-0380/2006 - 2006/0221(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0049/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0244)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy