Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2103(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0220/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0220/2007

Συζήτηση :

PV 19/06/2007 - 13
CRE 19/06/2007 - 13

Ψηφοφορία :

PV 20/06/2007 - 5.9
CRE 20/06/2007 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0274

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Ιουνίου 2007 - Στρασβούργο

13. Συμπεράσματα της συνεδρίασης της G8 - Αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετηρίδας - το ήμισυ της διαδρομής (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνεδρίασης της G8

Έκθεση σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας - το ήμισυ της διαδρομής [2007/2103(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Glenys Kinnock (A6-0220/2007)

Ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι το Συμβούλιο δεν είναι παρόν.

Ο Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Η Glenys Kinnock παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Maria Martens, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Margrietus van den Berg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Johan Van Hecke, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Γεώργιος Καρατζαφέρης, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Koenraad Dillen, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Alessandro Battilocchio, μη εγγεγραμμένος, Gay Mitchell, Ana Maria Gomes, Toomas Savi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Margrete Auken, Vittorio Agnoletto, Hélène Goudin, Anna Ibrisagic, Anne Van Lancker, Ignasi Guardans Cambó και Eoin Ryan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kathalijne Maria Buitenweg, Luisa Morgantini, Μανώλης Μαυρομμάτης, Linda McAvan, Feleknas Uca, Nirj Deva, Åsa Westlund, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness και Louis Michel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.06.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου