Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 19. juni 2007 - Strasbourg

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

16. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0125/2007).

Første del

Spørgsmål nr. 35 (Manolis Mavrommatis): Forsikringsselskaber i EU.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manolis Mavrommatis.

Spørgsmål nr. 36 (Brian Crowley): Informationskampagner om køb af fast ejendom i forskellige EU-medlemsstater.

Charlie McCreevy besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Brian Crowley og Danutė Budreikaitė.

Spørgsmål nr. 37 (Manuel Medina Ortega): Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og indvandringspolitikker.

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega.

Anden del

Spørgsmål nr. 38 (Dimitrios Papadimoulis): Udviklingen i underskuddet og den offentlige gæld.

Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Dimitrios Papadimoulis.

Spørgsmål nr. 39 (Danutė Budreikaitė): Gennemførelse af traktaten om Kongeriget Sveriges tiltrædelse til Den Europæiske Union.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Danutė Budreikaitė, Nils Lundgren og Piia-Noora Kauppi.

Spørgsmål nr. 40 (Ryszard Czarnecki): Polens indlemmelse i eurozonen.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Ryszard Czarnecki, Richard Corbett og Justas Vincas Paleckis.

Spørgsmål nr. 41 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 42 (Sarah Ludford): Planer om etablering af en tredje start- og landingsbane i Heathrow lufthavn ved London.

Joaquín AlmuniaJoaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Jim Allister, efter et indlæg af Sarah Ludford.

Spørgsmål nr. 43 (Georgios Papastamkos): "Miljøstyring" i EU.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papastamkos.

Spørgsmål nr. 44 (David Martin): EU's målsætning for koncentrationen af drivhusgasemissioner.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af David Martin.

Spørgsmål nr. 45 (Bernd Posselt): Affaldsturisme.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt.

Spørgsmål 46 til 53 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 54 (Claude Moraes): Kræftscreening.

Markos Kyprianou (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Claude Moraes, Reinhard Rack og David Martin.

Spørgsmål nr. 55 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ny sundhedsstrategi.

Markos Kyprianou besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jörg Leichtfried og Paul Rübig.

Spørgsmål nr. 56 (Marc Tarabella): Sundhedstjenester.

Markos Kyprianou besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marc Tarabella.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik