Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2084(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0226/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0226/2007

Keskustelut :

PV 19/06/2007 - 17
CRE 19/06/2007 - 17

Äänestykset :

PV 20/06/2007 - 5.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0273

Pöytäkirja
Tiistai 19. kesäkuuta 2007 - Strasbourg

(Istunto keskeytettiin klo 19.40 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

17. Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma erityisongelmista julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanossa sekä sen suhteesta Lissabonin toimintasuunnitelmaan [2006/2084(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Arlene McCarthy (A6-0226/2007)

Arlene McCarthy esitteli laatimansa mietinnön.

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Charlotte Cederschiöld PPE-DE-ryhmän puolesta, Manuel Medina Ortega PSE-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Graham Booth, Malcolm Harbour, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik ja Charlie McCreevy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.6.2007, kohta 5.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö