Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2084(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0226/2007

Ingivna texter :

A6-0226/2007

Debatter :

PV 19/06/2007 - 17
CRE 19/06/2007 - 17

Omröstningar :

PV 20/06/2007 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0273

Protokoll
Tisdagen den 19 juni 2007 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 19.40 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

17. Speciella problem vid införlivandet och tillämpningen av lagstiftningen om offentlig upphandling och dess förhållande till Lissabonstrategin (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om särskilda problem rörande införlivande och genomförande av lagstiftningen om offentlig upphandling och dess förhållande till Lissabonagendan [2006/2084(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Arlene McCarthy (A6-0226/2007)

Arlene McCarthy redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Talare: Charlotte Cederschiöld för PPE-DE-gruppen, Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Graham Booth, Malcolm Harbour, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik och Charlie McCreevy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 20.06.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy