Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0022/2007

Ingivna texter :

O-0022/2007 (B6-0122/2007)

Debatter :

PV 19/06/2007 - 18
CRE 19/06/2007 - 18

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 19 juni 2007 - Strasbourg

18. Undantag från den inre marknadens bestämmelser för försvarsupphandlingar på grundval av artikel 296 i EG-fördraget (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0022/2007) från Arlene McCarthy, för utskottet IMCO, till kommissionen: Undantag från den inre marknadens bestämmelser för försvarsupphandlingar på grundval av artikel 296 i EG-fördraget (B6-0122/2007)

Arlene McCarthy utvecklade den muntliga frågan.

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Malcolm Harbour för PPE-DE-gruppen, Barbara Weiler för PSE-gruppen, Alexander Lambsdorff för ALDE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Andreas Schwab, Karl von Wogau och Charlie McCreevy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy