Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0206(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0227/2007

Внесени текстове :

A6-0227/2007

Разисквания :

PV 19/06/2007 - 19
CRE 19/06/2007 - 19

Гласувания :

PV 20/06/2007 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0267

Протокол
Вторник, 19 юни 2007 г. - Страсбург

19. Забраната за износ и безопасното складиране на метален живак (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно забраната за износ и безопасното складиране на метален живак [COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Dimitrios Papadimoulis (A6-0227/2007)

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията)

Dimitrios Papadimoulis представи доклада.

Изказаха се: Jens Holm (докладчик по становището на комисията INTA), Manuel Medina Ortega (докладчик по становището на комисията JURI), Martin Callanan, от името на групата PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez, от името на групата PSE, и Marios Matsakis, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Leopold Józef Rutowicz, от името на групата UEN, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Irena Belohorská, независим член на ЕП, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Marie Anne Isler Béguin, Pilar Ayuso и Charlie McCreevy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 20.06.2007.

Правна информация - Политика за поверителност