Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0206(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0227/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0227/2007

Keskustelut :

PV 19/06/2007 - 19
CRE 19/06/2007 - 19

Äänestykset :

PV 20/06/2007 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0267

Pöytäkirja
Tiistai 19. kesäkuuta 2007 - Strasbourg

19. Metallisen elohopean viennin kieltäminen ja varastointi (keskustelu)
CRE

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi metallisen elohopean viennin kieltämisestä ja turvallisesta varastoinnista [KOM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Dimitrios Papadimoulis (A6-0227/2007)

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Dimitrios Papadimoulis esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jens Holm (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Manuel Medina Ortega (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Martin Callanan PPE-DE-ryhmän puolesta, Miguel Angel Martínez Martínez PSE-ryhmän puolesta ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Marie Anne Isler Béguin, Pilar Ayuso ja Charlie McCreevy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.6.2007, kohta 5.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö