Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0206(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0227/2007

Teksty złożone :

A6-0227/2007

Debaty :

PV 19/06/2007 - 19
CRE 19/06/2007 - 19

Głosowanie :

PV 20/06/2007 - 5.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0267

Protokół
Wtorek, 19 czerwca 2007 r. - Strasburg

19. Bezpieczne składowanie i zakaz wywozu rtęci metalicznej (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpiecznego składowania i zakazu wywozu rtęci metalicznej [COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Dimitrios Papadimoulis (A6-0227/2007)

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji)

Dimitrios Papadimoulis przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Jens Holm (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Manuel Medina Ortega (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Martin Callanan w imieniu grupy PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez w imieniu grupy PSE, i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Leopold Józef Rutowicz w imieniu grupy UEN, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Irena Belohorská niezrzeszona, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Marie Anne Isler Béguin, Pilar Ayuso i Charlie McCreevy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 20.06.2007.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności