Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0206(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0227/2007

Predkladané texty :

A6-0227/2007

Rozpravy :

PV 19/06/2007 - 19
CRE 19/06/2007 - 19

Hlasovanie :

PV 20/06/2007 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0267

Zápisnica
Utorok, 19. júna 2007 - Štrasburg

19. Zákaz vývozu a bezpečné uskladnenie kovovej ortuti (rozprava)
CRE

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zákaze vývozu a bezpečnom uskladnení kovovej ortuti [COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Dimitrios Papadimoulis (A6-0227/2007)

V rozprave vystúpil Charlie McCreevy (člen Komisie)

Dimitrios Papadimoulis uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Jens Holm ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Manuel Medina Ortega (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Martin Callanan za skupinu PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez za skupinu PSE a Marios Matsakis za skupinu ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Marie Anne Isler Béguin, Pilar Ayuso a Charlie McCreevy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 20.06.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia