Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0206(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0227/2007

Ingivna texter :

A6-0227/2007

Debatter :

PV 19/06/2007 - 19
CRE 19/06/2007 - 19

Omröstningar :

PV 20/06/2007 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0267

Protokoll
Tisdagen den 19 juni 2007 - Strasbourg

19. Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver [KOM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Dimitrios Papadimoulis (A6-0227/2007)

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen)

Dimitrios Papadimoulis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jens Holm (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Manuel Medina Ortega (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Martin Callanan för PPE-DE-gruppen, Miguel Angel Martínez Martínez för PSE-gruppen, och Marios Matsakis för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Marie Anne Isler Béguin, Pilar Ayuso och Charlie McCreevy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 20.06.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy