Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 19. juni 2007 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Situationen i Palæstina (forhandling)
 5.Krisen i forsikringsselskabet Equitable Life - Beretningen om Equitable Life Assurance Society (forhandling)
 6.Familieliv og studier for unge kvinder i EU (forhandling)
 7.Frist for ændringsforslag
 8.Afstemningstid
  
8.1.Beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.2.Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.3.Betjeningsorganer på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.4.Beskyttelse af forbrugernes interesser (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.5.Styreapparater for landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.6.Maksimalhastighed for landbrugs- og skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.7.Landbrugs- og skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.8.Synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.9.Minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.10.Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.11.Beskyttelse af arbejdstagere mod asbest (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.12.Fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.13.Beskyttelse af svin (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.14.Racerent avlskvæg (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.15.EF-varemærker (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.16.Produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.17.Den Europæiske Garantifond for Landbruget (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.18.Gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.19.Fiskeripartnerskabsaftale EF/São Tomé og Príncipe * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.20.Fiskeripartnerskabsaftale EF/Kiribati * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.21.Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.22.Spiritus ***I (afstemning)
  
8.23.Katte- og hundeskind ***I (afstemning)
  
8.24.En europæisk bredbåndspolitik (afstemning)
  
8.25.Økonomiske og handelsmæssige forbindelser EU/Rusland (afstemning)
  
8.26.Konkurrencepolitikken 2005 (afstemning)
  
8.27.Beretningen om Equitable Life Assurance Society (afstemning)
  
8.28.Familieliv og studier for unge kvinder i EU (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Parlamentets sammensætning
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Konklusionerne fra G8-mødet - Midtvejsevaluering af millennium-udviklingsmålene (forhandling)
 14.Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2006) (forhandling)
 15.Informationsrejse til regionerne Andalusien, Valencia og Madrid (forhandling)
 16.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 17.Lovgivningen om offentlige indkøb og Lissabon-dagsordenen (forhandling)
 18.Offentlige indkøb af forsvarsmateriel (forhandling)
 19.Metallisk kviksølv (forhandling)
 20.Frostskader i landbrugssektoren (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (226 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)       
 
Protokol (195 kb) Tilstedeværelsesliste (36 kb) Afstemningsresultater (366 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (386 kb) 
 
Protokol (225 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb) Afstemningsresultater (155 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (220 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik