Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2007 m. birželio 19 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Padėtis Palestinoje (diskusijos)
 5.Bendrovės „Equitable Life Assurance Society“ krizė - Tyrimo komiteto rezultatai (diskusijos)
 6.Šeimos gyvenimo ir studijų laikotarpio derinimo priemonių, skirtų jaunoms moterims, gyvenančioms Europos Sąjungoje, reglamentavimo sistema (diskusijos)
 7.Pakeitimų pateikimo terminas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.2.Taršos integruota prevencija ir kontrolė (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.3.Dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių valdymo mechanizmų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.4.Draudimai ginant vartotojų interesus (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.5.Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairo mechanizmai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.6.Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių didžiausias greitis ir jų krovininiai kėbulai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.7.Ratiniai žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.8.Žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių regos laukas ir priekinio stiklo valytuvai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.9.Minimalūs darbuotojų naudojamos darbo įrangos saugos ir sveikatos reikalavimai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.10.Įstatymų, susijusių su prekių ženklais, suderinimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.11.Darbuotojų apsauga nuo asbesto (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.12.Bendrijos garantija EIB už Bendrijos ribų vykdomiems projektams (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.13.Minimalūs kiaulių apsaugos reikalavimai (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.14.Grynaveisliai veisliniai galvijai (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.15.Bendrijos prekių ženklas (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.16.Perinti skirtų kiaušinių ir naminių paukščių jauniklių gamyba bei prekyba (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.17.Sandorių, sudarančių Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistemos dalį, patikrinimas (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.18.Savitarpio parama patenkinant pretenzijas (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.19.EB ir San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.20.EB ir Kiribačio žvejybos partnerystės susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.21.Prašymas ginti Mario Borghezio parlamentinį imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  8.22.Alkoholinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas ir ženklinimas etiketėmis ***I (balsavimas)
  8.23.Kačių ir šunų kailiai ***I (balsavimas)
  8.24.Europos plačiajuosčio ryšio politikos kūrimas (balsavimas)
  8.25.ES ekonominiai ir prekybiniai santykiai su Rusija (balsavimas)
  8.26.Konkurencijos politika 2005 m. (balsavimas)
  8.27.Tyrimo komiteto rezultatai (balsavimas)
  8.28.Šeimos gyvenimo ir studijų laikotarpio derinimo priemonių, skirtų jaunoms moterims, gyvenančioms Europos Sąjungoje, reglamentavimo sistema (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Parlamento sudėtis
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Didžiojo aštuoneto (G8) susitikimo išvados. Tūkstantmečio vystymosi tikslai. Pusiaukelė (diskusijos)
 14.AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbas 2006 m. (diskusijos)
 15.Faktų nustatymo misija Andalūzijos, Valensijos ir Madrido regionuose (diskusijos)
 16.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 17.Specifinės problemos perkeliant ir taikant teisės aktus viešųjų pirkimų srityje bei jų santykis su Lisabonos strategija (diskusijos)
 18.Pagal EB sutarties 296 straipsnį leidžiančios nukrypti nuo vidaus rinkos taisyklių viešiesiems pirkimams gynybos srityje nuostatos (diskusijos)
 19.Metalinio gyvsidabrio eksporto draudimas ir saugus laikymas (diskusijos)
 20.Pagalba žemdirbiams, patyrusiems nuostolių dėl šalčių (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (229 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (64 kb)       
 
Protokolas (241 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (36 kb) Balsavimo rezultatai (380 kb) Vardinis balsavimas (571 kb) 
 
Protokolas (227 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (65 kb) Balsavimo rezultatai (159 kb) Vardinis balsavimas (221 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika