Indeks 
Protokol
PDF 225kWORD 195k
Tirsdag den 19. juni 2007 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Situationen i Palæstina (forhandling)
 5.Krisen i forsikringsselskabet Equitable Life - Beretningen om Equitable Life Assurance Society (forhandling)
 6.Familieliv og studier for unge kvinder i EU (forhandling)
 7.Frist for ændringsforslag
 8.Afstemningstid
  
8.1.Beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.2.Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.3.Betjeningsorganer på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.4.Beskyttelse af forbrugernes interesser (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.5.Styreapparater for landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.6.Maksimalhastighed for landbrugs- og skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.7.Landbrugs- og skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.8.Synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.9.Minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.10.Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.11.Beskyttelse af arbejdstagere mod asbest (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.12.Fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.13.Beskyttelse af svin (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.14.Racerent avlskvæg (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.15.EF-varemærker (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.16.Produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.17.Den Europæiske Garantifond for Landbruget (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.18.Gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.19.Fiskeripartnerskabsaftale EF/São Tomé og Príncipe * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.20.Fiskeripartnerskabsaftale EF/Kiribati * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.21.Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.22.Spiritus ***I (afstemning)
  
8.23.Katte- og hundeskind ***I (afstemning)
  
8.24.En europæisk bredbåndspolitik (afstemning)
  
8.25.Økonomiske og handelsmæssige forbindelser EU/Rusland (afstemning)
  
8.26.Konkurrencepolitikken 2005 (afstemning)
  
8.27.Beretningen om Equitable Life Assurance Society (afstemning)
  
8.28.Familieliv og studier for unge kvinder i EU (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Parlamentets sammensætning
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Konklusionerne fra G8-mødet - Midtvejsevaluering af millennium-udviklingsmålene (forhandling)
 14.Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2006) (forhandling)
 15.Informationsrejse til regionerne Andalusien, Valencia og Madrid (forhandling)
 16.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 17.Lovgivningen om offentlige indkøb og Lissabon-dagsordenen (forhandling)
 18.Offentlige indkøb af forsvarsmateriel (forhandling)
 19.Metallisk kviksølv (forhandling)
 20.Frostskader i landbrugssektoren (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sanktioner over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (KOM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD))

henvist til:

korr.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

FEMM, EMPL, ITRE

- Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 17. juni 1998 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om afgørelser om frakendelse af førerretten (KOM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

TRAN

- Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 26. maj 1997, som er udarbejdet på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union, om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (KOM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CONT

- Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, åbnet for undertegnelse i Rom den 19. juni 1980 (KOM(2007)0217 - C6-0157/2007 - 2007/0077(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

JURI

- Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 29. maj 2000 udarbejdet af Rådet i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (KOM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (KOM(2007)0310 - C6-0163/2007 - 2007/0107(COD))

henvist til:

korr.udv. :

JURI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 16/2007 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2007)0674 - C6-0164/2007 - 2007/2133(GBD))

henvist til:

korr.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 17/2007 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2007)0675 - C6-0165/2007 - 2007/2134(GBD))

henvist til:

korr.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 18/2007 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2007)0676 - C6-0166/2007 - 2007/2135(GBD))

henvist til:

korr.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 20/2007 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2007)0678 - C6-0167/2007 - 2007/2136(GBD))

henvist til:

korr.udv. :

BUDG

- Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 26. juli 1995 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen) (KOM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

LIBE

- Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 18. december 1997 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (KOM(2007)0216 - C6-0170/2007 - 2007/0073(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

CONT

- Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende for initiativet om innovative lægemidler (KOM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI, BUDG, JURI, CONT

- Forslag til Rådets forordning om oprettelse af "Artemis-fællesforetagendet" til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer (KOM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG, JURI, CONT

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Kirgisiske Republik om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2007)0189 - C6-0173/2007 - 2007/0065(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

TRAN

2) fra udvalgene:

- * Betænkning om forslag til Rådets beslutning i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, om Maltas indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2008 (KOM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)) - ECON - Ordfører: Werner Langen (A6-0243/2007)

- * Betænkning om forslag til Rådets beslutning i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, om Cyperns indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2008 (KOM(2007)0256 - C6-0151/2007 - 2007/0090(CNS)) - ECON - Ordfører: Werner Langen (A6-0244/2007)


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I. Cuba

- Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Johan Van Hecke for ALDE-Gruppen om EU's politik over for den cubanske regering (B6-0250/2007)

- Charles Tannock, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, José Ribeiro e Castro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola og Zuzana Roithová for PPE-DE-Gruppen om EU's politik over for den cubanske regering (B6-0260/2007)

- Mario Borghezio for UEN-Gruppen om EU's politik over for den cubanske regering (B6-0261/2007)

- Monica Frassoni og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om Rådets konklusioner om Cuba (B6-0263/2007).

II. Menneskerettighederne i Etiopien

- Margrete Auken og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om menneskerettighederne i Etiopien (B6-0246/2007)

- Luisa Morgantini og Feleknas Uca for GUE/NGL-Gruppen om menneskerettighederne i Etiopien (B6-0247/2007)

- Marco Pannella, Fiona Hall, Marco Cappato, Marios Matsakis, Johan Van Hecke og Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen om menneskerettighederne om Etiopien (B6-0252/2007)

- Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marcin Libicki, Mario Borghezio for UEN-Gruppen om menneskerettighederne i Etiopien (B6-0254/2007)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes og Marie-Arlette Carlotti for PSE-Gruppen om situationen i Etiopien (B6-0257/2007)

- Michael Gahler, Anders Wijkman, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen om menneskerettighederne i Etiopien (B6-0259/2007).

III. Burma

- Vittorio Agnoletto og Umberto Guidoni for GUE/NGL-Gruppen om Burma (B6-0248/2007)

- Marco Pannella, Marco Cappato, Anneli Jäätteenmäki, Jules Maaten, Marios Matsakis, Lydie Polfer, Johan Van Hecke og Sajjad Karim for ALDE-Gruppen om Burma (B6-0253/2007)

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki for UEN-Gruppen om situationen for Aung San Suu Kyi i Burma/Myanmar (B6-0255/2007)

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Marc Tarabella og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for PSE-Gruppen om situationen i Burma/Myanmar (B6-0256/2007)

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Bernd Posselt og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen om situationen for Aung San Suu Kyi I Burma/Myanmar (B6-0258/2007)

- Frithjof Schmidt og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om Burma (B6-0262/2007).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.


4. Situationen i Palæstina (forhandling)

Redegørelse afgivet af Europa-Parlamentets formand: Situationen i Palæstina

Hans-Gert Pöttering (formand ) afgav redegørelsen.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen og Andreas Mölzer for ITS-Gruppen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


5. Krisen i forsikringsselskabet Equitable Life - Beretningen om Equitable Life Assurance Society (forhandling)

Beretning: Krisen i forsikringsselskabet Equitable Life [2006/2199(INI)] - Undersøgelsesudvalget om Krisen i Equitable Life Assurance Society. Ordfører: Diana Wallis (A6-0203/2007)

Udkast til henstilling, indgivet af Diana Wallis for Undersøgelsesudvalget om Krisen i Equitable Life Assurance Society, om beretningen fra Undersøgelsesudvalget om Krisen i Equitable Life Assurance Society (B6-0199/2007)

Diana Wallis forelagde beretningen og udkastet til henstilling.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Robert Atkins for PPE-DE-Gruppen, Proinsias De Rossa for PSE-Gruppen, Sharon Bowles for ALDE-Gruppen, Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Godfrey Bloom for IND/DEM-Gruppen, Ashley Mote for ITS-Gruppen og Jim Allister, løsgænger.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

Formanden bød velkommen til en besøgsgruppe fra den italienske valgkreds Salerno, som havde taget plads i tilhørerlogen.

Talere: Mairead McGuinness, Peter Skinner, Marcin Libicki, Jean-Paul Gauzès, Harald Ettl, Tadeusz Zwiefka, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Pervenche Berès, Marco Pannella, for en bemærkning til forretningsordenen (formanden fratog ham ordet, da indlægget ikke udgjorde en bemærkning til forretningsordenen) Neil Parish, Michael Cashman, Rainer Wieland, John Purvis og Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.27 i protokollen af 19.06.2007.


6. Familieliv og studier for unge kvinder i EU (forhandling)

Betænkning: Regelramme for foranstaltninger, der giver unge kvinder i EU bedre muligheder for at forene familieliv og studieperioder [2006/2276(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou forelagde sin betænkning.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Anna Záborská for PPE-DE-Gruppen tog ordet.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for PSE-Gruppen, Alfonso Andria for ALDE-Gruppen, Sebastiano (Nello) Musumeci for UEN-Gruppen, Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen, Věra Flasarová for GUE/NGL-Gruppen, Urszula Krupa for IND/DEM-Gruppen, Lydia Schenardi for ITS-Gruppen, Christopher Heaton-Harris, Lissy Gröner, Karin Resetarits, Wojciech Roszkowski, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Georgios Karatzaferis, Pál Schmitt, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, Roberta Alma Anastase, Teresa Riera Madurell, Mieczysław Edmund Janowski, Kathy Sinnott, Jerzy Buzek, Christa Prets, Anna Hedh, Gabriela Creţu, Catherine Stihler, Silvia-Adriana Ţicău og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.28 i protokollen af 19.06.2007.


(Mødet udsat kl. 12.00 og genoptaget kl. 12.05)

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

7. Frist for ændringsforslag

Følgende beslutningsforslag var blevet vedtaget i udvalget:

Forslag til beslutning, indgivet i henhold til forretningsordenens artikel 81 af Udviklingsudvalget, om Kommissionens udkast til beslutning om udarbejdelse af regionale strategidokumenter 2007-2013 og regionale vejledende programmer om Asien (B6-0265/2007).

Fristen for ændringsforslag blev fastsat til den 20.06.2007 kl.10.00.

Afstemningen ville finde sted den 21.06.2007.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.


8.1. Beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (kodificeret udgave) [KOM(2006)0657 - C6-0381/2006 - 2006/0220(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0042/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0238)


8.2. Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave) [KOM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0043/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0239)


8.3. Betjeningsorganer på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om identificering af betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) [KOM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0045/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0240)


8.4. Beskyttelse af forbrugernes interesser (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser (kodificeret udgave) [KOM(2006)0692 - C6-0429/2006 - 2003/0099(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0046/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0241)


8.5. Styreapparater for landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styreapparater for landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) [KOM(2006)0670 - C6-0404/2006 - 2006/0225(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0047/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0242)


8.6. Maksimalhastighed for landbrugs- og skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om konstruktivt bestemt maksimalhastighed for landbrugs- og skovbrugstraktorer samt om lad til sådanne traktorer (kodificeret udgave) [KOM(2006)0667 - C6-0385/2006 - 2006/0219(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0048/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0243)


8.7. Landbrugs- og skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) [KOM(2006)0662 - C6-0380/2006 - 2006/0221(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0049/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0244)


8.8. Synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) [KOM(2006)0651 - C6-0377/2006 - 2006/0216(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0050/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0245)


8.9. Minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (kodificeret udgave) [KOM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Hans-Peter Mayer (A6-0132/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

Ordføreren fremsatte en erklæring på grundlag af forretningsordenens artikel 131, stk. 4.

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0246)


8.10. Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) [KOM(2006)0812 - C6-0504/2006 - 2006/0264(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Hans-Peter Mayer (A6-0167/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0247)


8.11. Beskyttelse af arbejdstagere mod asbest (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (kodificeret udgave) [KOM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Hans-Peter Mayer (A6-0201/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0248)


8.12. Fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til projekter uden for Fællesskabet (Central- og Østeuropa, Middelhavslandene, Latinamerika og Asien samt Den Sydafrikanske Republik) (kodificeret udgave) [KOM(2006)0419 - C6-0302/2006 - 2006/0139(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0040/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0249)


8.13. Beskyttelse af svin (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Betænkning om forslag til Rådets direktiv om mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (kodificeret udgave) [KOM(2006)0669 - C6-0430/2006 - 2006/0224(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0041/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0250)


8.14. Racerent avlskvæg (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om racerent avlskvæg (kodificeret udgave) [KOM(2006)0749 - C6-0002/2007 - 2006/0250(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Hans-Peter Mayer (A6-0164/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0251)


8.15. EF-varemærker (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om EF-varemærker (kodificeret udgave) [KOM(2006)0830 - C6-0050/2007 - 2006/0267(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Hans-Peter Mayer (A6-0165/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0252)


8.16. Produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ (kodificeret udgave) [KOM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Hans-Peter Mayer (A6-0166/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0253)


8.17. Den Europæiske Garantifond for Landbruget (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om medlemsstaternes kontrol med de foranstaltninger, der indgår i ordningen for finansiering gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (kodificeret udgave) [KOM(2006)0813 - C6-0049/2007 - 2006/0265(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Hans-Peter Mayer (A6-0168/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0254)


8.18. Gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger (kodificeret udgave) [KOM(2006)0605 - C6-0409/2006 - 2006/0192(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Hans-Peter Mayer (A6-0200/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0255)


8.19. Fiskeripartnerskabsaftale EF/São Tomé og Príncipe * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæisk Fællesskab [KOM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0231/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0256)


8.20. Fiskeripartnerskabsaftale EF/Kiribati * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kiribati [KOM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Philippe Morillon (A6-0228/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0257)


8.21. Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios immunitet og privilegier [2006/2304(IMM)] Ordfører: Giuseppe Gargani (A6-0233/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0258)


8.22. Spiritus ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af spiritus [KOM(2005)0125 - C6-0440/2005 - 2005/0028(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Horst Schnellhardt (A6-0035/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0259)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0259)

Indlæg til afstemningen:

- Bogdan Golik, om afstemningsrækkefølgen for ændringsforslagene;

- Horst Schnellhardt (ordfører), om dette indlæg.


8.23. Katte- og hundeskind ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbud mod markedsføring og indførsel i og udførsel fra Fællesskabet af skind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne skind indgår [KOM(2006)0684 - C6-0428/2006 - 2006/0236(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Eva-Britt Svensson (A6-0157/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0260)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0260)


8.24. En europæisk bredbåndspolitik (afstemning)

Betænkning: Udformning af en europæisk bredbåndspolitik [2006/2273(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Gunnar Hökmark (A6-0193/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0261)


8.25. Økonomiske og handelsmæssige forbindelser EU/Rusland (afstemning)

Betænkning: EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Rusland [2006/2237(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A6-0206/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0262)

Indlæg til afstemningen:

- Gianluca Susta for ALDE-Gruppen havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 4, hvilket var blevet godtaget.

- Godelieve Quisthoudt-Rowohl (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 26, hvilket var blevet godtaget.


8.26. Konkurrencepolitikken 2005 (afstemning)

Betænkning: Konkurrencepolitikken 2005 [2007/2078(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Elisa Ferreira (A6-0176/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0263)

Indlæg til afstemningen:

- Elisa Ferreira (ordfører) inden afstemningen.


8.27. Beretningen om Equitable Life Assurance Society (afstemning)

Udkast til henstilling B6-0199/2007

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

UDKAST TIL HENSTILLING

Vedtaget (P6_TA(2007)0264)

Indlæg til afstemningen:

- Diana Wallis (ordfører for undersøgelsesudvalget) havde anmodet om, at udkastet til henstilling blev sat under afstemning ved navneopråb (formanden havde konstateret, at der ikke var blevet gjort indsigelse mod denne anmodning).


8.28. Familieliv og studier for unge kvinder i EU (afstemning)

Betænkning: Regelramme for foranstaltninger, der giver unge kvinder i EU bedre muligheder for at forene familieliv og studieperioder [2006/2276(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0265)

Indlæg til afstemningen:

- Anna Hedh havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 24, hvilket var blevet godtaget.


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Horst Schnellhardt - A6-0035/2007: Richard Seeber, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Zita Pleštinská, Laima Liucija Andrikienė, Andreas Mölzer

Betænkning: Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A6-0206/2007: Andreas Mölzer

Betænkning: Elisa Ferreira - A6-0176/2007: Eoin Ryan, Zita Pleštinská

Betænkning: Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0209/2007: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alexander Lambsdorff.


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 12.55 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

11. Parlamentets sammensætning

De kompetente irske myndigheder havde meddelt, at Colm Burke var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Simon Coveney med virkning fra den 19.06.2007.

Colm Burke deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Avril Doyle tog ordet.


12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Konklusionerne fra G8-mødet - Midtvejsevaluering af millennium-udviklingsmålene (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Konklusionerne fra G8-mødet

Betænkning: Midtvejsevaluering af millennium-udviklingsmålene [2007/2103(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Glenys Kinnock (A6-0220/2007)

Formanden gjorde opmærksom på, at Rådet ikke var til stede.

Louis Michel (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Glenys Kinnock forelagde sin betænkning.

Talere: Maria Martens for PPE-DE-Gruppen, Margrietus van den Berg for PSE-Gruppen, Johan Van Hecke for ALDE-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen, Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen, Georgios Karatzaferis for IND/DEM-Gruppen, Koenraad Dillen for ITS-Gruppen, Alessandro Battilocchio, løsgænger, Gay Mitchell, Ana Maria Gomes, Toomas Savi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Margrete Auken, Vittorio Agnoletto, Hélène Goudin, Anna Ibrisagic, Anne Van Lancker, Ignasi Guardans Cambó og Eoin Ryan.

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

Talere: Kathalijne Maria Buitenweg, Luisa Morgantini, Manolis Mavrommatis, Linda McAvan, Feleknas Uca, Nirj Deva, Åsa Westlund, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness og Louis Michel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.9 i protokollen af 20.06.2007.


14. Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2006) (forhandling)

Betænkning: Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2006 [2007/2021(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Thierry Cornillet (A6-0208/2007)

Thierry Cornillet forelagde sin betænkning.

Louis Michel (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Maria Martens for PPE-DE-Gruppen, Glenys Kinnock for PSE-Gruppen, Johan Van Hecke for ALDE-Gruppen, Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen, Paul Marie Coûteaux for IND/DEM-Gruppen, Koenraad Dillen for ITS-Gruppen, Gay Mitchell, Marie-Arlette Carlotti, Fiona Hall, Liam Aylward, Geoffrey Van Orden, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola og Louis Michel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.10 i protokollen af 20.06.2007.


15. Informationsrejse til regionerne Andalusien, Valencia og Madrid (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0030/2007) af Marcin Libicki og Michael Cashman for PETI til Rådet: Informationsrejse til regionerne Andalusien, Valencia og Madrid (B6-0127/2007)

Mundtlig forespørgsel (O-0031/2007) af Marcin Libicki og Michael Cashman for PETI til Kommissionen: Informationsrejse til regionerne Andalusien, Valencia og Madrid (B6-0128/2007)

Marcin Libicki og Michael Cashman begrundede de mundtlige forespørgsler.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) besvarede forespørgslen (B6-0128/2007).

Talere: Carlos José Iturgaiz Angulo for PPE-DE-Gruppen, Carlos Carnero González for PSE-Gruppen, David Hammerstein for Verts/ALE-Gruppen, Proinsias De Rossa, Joan Calabuig Rull og Charlie McCreevy.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Michael Cashman, Joan Calabuig Rull og Carlos Carnero González for PSE-Gruppen, Luciana Sbarbati for ALDE-Gruppen, David Hammerstein for Verts/ALE-Gruppen, Willy Meyer Pleite for GUE/NGL-Gruppen, om resultaterne af Andragendeudvalgets undersøgelsesrejse til regionerne Andalusien, Valencia og Madrid (B6-0251/2007)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 21.06.2007.

(Mødet udsat kl. 17.35 i afventning af spørgetiden og genoptaget kl. 18.00)


FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

16. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0125/2007).

Første del

Spørgsmål nr. 35 (Manolis Mavrommatis): Forsikringsselskaber i EU.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manolis Mavrommatis.

Spørgsmål nr. 36 (Brian Crowley): Informationskampagner om køb af fast ejendom i forskellige EU-medlemsstater.

Charlie McCreevy besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Brian Crowley og Danutė Budreikaitė.

Spørgsmål nr. 37 (Manuel Medina Ortega): Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og indvandringspolitikker.

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega.

Anden del

Spørgsmål nr. 38 (Dimitrios Papadimoulis): Udviklingen i underskuddet og den offentlige gæld.

Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Dimitrios Papadimoulis.

Spørgsmål nr. 39 (Danutė Budreikaitė): Gennemførelse af traktaten om Kongeriget Sveriges tiltrædelse til Den Europæiske Union.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Danutė Budreikaitė, Nils Lundgren og Piia-Noora Kauppi.

Spørgsmål nr. 40 (Ryszard Czarnecki): Polens indlemmelse i eurozonen.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Ryszard Czarnecki, Richard Corbett og Justas Vincas Paleckis.

Spørgsmål nr. 41 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 42 (Sarah Ludford): Planer om etablering af en tredje start- og landingsbane i Heathrow lufthavn ved London.

Joaquín AlmuniaJoaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Jim Allister, efter et indlæg af Sarah Ludford.

Spørgsmål nr. 43 (Georgios Papastamkos): "Miljøstyring" i EU.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papastamkos.

Spørgsmål nr. 44 (David Martin): EU's målsætning for koncentrationen af drivhusgasemissioner.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af David Martin.

Spørgsmål nr. 45 (Bernd Posselt): Affaldsturisme.

Joaquín Almunia besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt.

Spørgsmål 46 til 53 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 54 (Claude Moraes): Kræftscreening.

Markos Kyprianou (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Claude Moraes, Reinhard Rack og David Martin.

Spørgsmål nr. 55 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ny sundhedsstrategi.

Markos Kyprianou besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jörg Leichtfried og Paul Rübig.

Spørgsmål nr. 56 (Marc Tarabella): Sundhedstjenester.

Markos Kyprianou besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marc Tarabella.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 19.40 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

17. Lovgivningen om offentlige indkøb og Lissabon-dagsordenen (forhandling)

Betænkning: Særlige problemer i forbindelse med gennemførelse af lovgivningen om offentlige indkøb og denne lovgivnings forhold til Lissabon-dagsordenen [2006/2084(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Arlene McCarthy (A6-0226/2007)

Arlene McCarthy forelagde sin betænkning.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Charlotte Cederschiöld for PPE-DE-Gruppen, Manuel Medina Ortega for PSE-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Graham Booth, Malcolm Harbour, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 20.06.2007.


18. Offentlige indkøb af forsvarsmateriel (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0022/2007) af Arlene McCarthy for IMCO til Kommissionen: Offentlige indkøb af forsvarsmateriel (B6-0122/2007)

Arlene McCarthy begrundede den mundtlige forespørgsel.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Malcolm Harbour for PPE-DE-Gruppen, Barbara Weiler for PSE-Gruppen, Alexander Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Leopold Józef Rutowicz for UEN-Gruppen, Andreas Schwab, Karl von Wogau og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Metallisk kviksølv (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om eksportforbud og sikker oplagring af metallisk kviksølv [KOM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Dimitrios Papadimoulis (A6-0227/2007)

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Dimitrios Papadimoulis forelagde sin betænkning.

Talere: Jens Holm (ordfører for udtalelse fra INTA), Manuel Medina Ortega (ordfører for udtalelse fra JURI), Martin Callanan for PPE-DE-Gruppen, Miguel Angel Martínez Martínez for PSE-Gruppen og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Leopold Józef Rutowicz for UEN-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Irena Belohorská, løsgænger, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Marie Anne Isler Béguin, Pilar Ayuso og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 20.06.2007.


20. Frostskader i landbrugssektoren (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0026/2007) af Zdzisław Zbigniew Podkański, Roberta Angelilli, Liam Aylward, Peter Baco, Sergio Berlato, Adam Bielan, Martin Callanan, Paulo Casaca, Sylwester Chruszcz, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Joseph Daul, Albert Deß, Valdis Dombrovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Małgorzata Handzlik, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Astrid Lulling, Jan Tadeusz Masiel, Cristiana Muscardini, Seán Ó Neachtain, Péter Olajos, Neil Parish, Bogdan Pęk, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zita Pleštinská, Jacek Protasiewicz, Bogusław Rogalski, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schwab, Czesław Adam Siekierski, Francesco Enrico Speroni, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Salvatore Tatarella, Witold Tomczak, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski og Roberts Zīle for ENVI til Kommissionen: Frostskader i landbrugssektoren (B6-0126/2007)

Zdzisław Zbigniew Podkański begrundede den mundtlige forespørgsel.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Czesław Adam Siekierski for PPE-DE-Gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos for PSE-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Béla Glattfelder, Zita Pleštinská og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 389.558/OJME).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.10.

Harald Rømer

Luigi Cocilovo

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik