Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 223kWORD 199k
Tiistai 19. kesäkuuta 2007 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Palestiinan tilanne (keskustelu)
 5.Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisi - Tutkintavaliokunnan tulokset (keskustelu)
 6.Perhe-elämä ja opiskeluaika (keskustelu)
 7.Tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika
 8.Äänestykset
  
8.1.Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.2.Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.3.Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.4.Kuluttajan etujen suojaamista tarkoittavat kieltokanteet ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.5.Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteet ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.6.Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurin nopeus ja kuormalavat ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.7.Pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.8.Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueet ja tuulilasinpyyhkimet ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.9.Työvälineille asetettavat turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.10.Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.11.Työntekijöiden suojelu asbestilta ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.12.Takuun myöntäminen Euroopan investointipankille (yhteisön ulkopuoliset hankkeet) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.13.Sikojen suojelun vähimmäisvaatimukset * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.14.Puhdasrotuiset jalostusnaudat * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.15.Yhteisön tavaramerkki * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.16.Siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotanto ja pitäminen kaupan * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.17.Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvat tarkastukset * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.18.Keskinäinen avunanto saatavien perinnässä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.19.EY:n ja São Tomé ja Príncipen välinen kalastuskumppanuussopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.20.EY:n ja Kiribatin välinen kalastuskumppanuussopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.21.Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.22.Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät ***I (äänestys)
  
8.23.Kissan ja koiran turkis ***I (äänestys)
  
8.24.Laajakaistaa koskeva eurooppalainen politiikka (äänestys)
  
8.25.EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteet (äänestys)
  
8.26.Kilpailupolitiikka 2005 (äänestys)
  
8.27.Tutkintavaliokunnan tulokset (äänestys)
  
8.28.Perhe-elämä ja opiskeluaika (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Parlamentin kokoonpano
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.G8-kokouksen päätelmät - Vuosituhannen kehitystavoitteiden puolimatkassa (keskustelu)
 14.AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2006 (keskustelu)
 15.Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille (keskustelu)
 16.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 17.Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano (keskustelu)
 18.Poikkeukset sisämarkkinasäännöksiin puolustushankinnoissa EY:n perustamissopimuksen 296 artiklan nojalla (keskustelu)
 19.Metallisen elohopean viennin kieltäminen ja varastointi (keskustelu)
 20.Hallavahinkojen koettelemille maanviljelijöille annettava apu (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavien seuraamusten säätämisestä (KOM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

FEMM, EMPL, ITRE

- Suositus neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 17 päivänä kesäkuuta 1998 tehtyyn yleissopimukseen ajokielloista (KOM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

TRAN

- Suositus neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla 26 päivänä toukokuuta 1997 tehtyyn sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevaan yleissopimukseen (KOM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CONT

- Suositus neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä Roomassa 19 päivänä kesäkuuta vuonna 1980 allekirjoittamista varten avattuun sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista tehtyyn yleissopimukseen (KOM(2007)0217 - C6-0157/2007 - 2007/0077(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Suositus neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti 29 päivänä toukokuuta 2000 tehtyyn yleissopimukseen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (KOM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (kodifioitu toisinto) (KOM(2007)0310 - C6-0163/2007 - 2007/0107(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 16/2007 - Pääluokka III – Komissio (SEC(2007)0674 - C6-0164/2007 - 2007/2133(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 17/2007 - Pääluokka III – Komissio (SEC(2007)0675 - C6-0165/2007 - 2007/2134(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 18/2007 - Pääluokka III – Komissio (SEC(2007)0676 - C6-0166/2007 - 2007/2135(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 20/2007 - Pääluokka III – Komissio (SEC(2007)0678 - C6-0167/2007 - 2007/2136(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Suositus neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehtyyn yleissopimukseen Euroopan poliisiviraston perustamisesta (Europol-yleissopimus) (KOM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Suositus neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 18 päivänä joulukuuta 1997 tehtyyn yleissopimukseen tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (KOM(2007)0216 - C6-0170/2007 - 2007/0073(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

CONT

- Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisyrityksen perustamisesta innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten (KOM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI, BUDG, JURI, CONT

- Ehdotus neuvoston asetukseksi "ARTEMIS-yhteisyrityksen” perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi (KOM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, JURI, CONT

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kirgisian tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0189 - C6-0173/2007 - 2007/0065(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

2) parlamentin valiokunnilta:

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Maltassa 1 päivänä tammikuuta 2008 (KOM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Werner Langen (A6-0243/2007)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Kyproksessa 1 päivänä tammikuuta 2008 (KOM(2007)0256 - C6-0151/2007 - 2007/0090(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Werner Langen (A6-0244/2007)


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I. Kuuba

- Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis ja Johan Van Hecke ALDE-ryhmän puolesta EU:n politiikasta Kuuban hallituksen suhteen (B6-0250/2007)

- Charles Tannock, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, José Ribeiro e Castro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola ja Zuzana Roithová PPE-DE-ryhmän puolesta EU:n politiikasta Kuuban hallituksen suhteen (B6-0260/2007)

- Mario Borghezio UEN-ryhmän puolesta EU:n politiikasta Kuuban hallituksen suhteen (B6-0261/2007)

- Monica Frassoni ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta neuvoston Kuubaa koskevista tuloksista (B6-0263/2007)

II. Ihmisoikeudet Etiopiassa

- Margrete Auken ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Etiopian ihmisoikeustilanteesta (B6-0246/2007)

- Luisa Morgantini ja Feleknas Uca GUE/NGL-ryhmän puolesta Etiopian ihmisoikeustilanteesta (B6-0247/2007)

- Marco Pannella, Fiona Hall, Marco Cappato, Marios Matsakis, Johan Van Hecke ja Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta Etiopian ihmisoikeustilanteesta (B6-0252/2007)

- Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marcin Libicki ja Mario Borghezio UEN-ryhmän puolesta Etiopian ihmisoikeustilanteesta (B6-0254/2007)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ja Marie-Arlette Carlotti PSE-ryhmän puolesta Etiopian tilanteesta (B6-0257/2007)

- Michael Gahler, Anders Wijkman, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta Etiopian ihmisoikeustilanteesta (B6-0259/2007)

III. Burma

- Vittorio Agnoletto ja Umberto Guidoni GUE/NGL-ryhmän puolesta Burmasta (B6-0248/2007)

- Marco Pannella, Marco Cappato, Anneli Jäätteenmäki, Jules Maaten, Marios Matsakis, Lydie Polfer, Johan Van Hecke ja Sajjad Karim ALDE-ryhmän puolesta Burmasta (B6-0253/2007)

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski ja Marcin Libicki UEN-ryhmän puolesta Aung San Suu Kyin tilanteesta Burmassa/Myanmarissa (B6-0255/2007)

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Marc Tarabella ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE-ryhmän puolesta Burman/Myanmarin tilanteesta (B6-0256/2007)

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta Aung San Suu Kyin tilanteesta Burmassa/Myanmarissa (B6-0258/2007)

- Frithjof Schmidt ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Burmasta (B6-0262/2007)

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 142 artiklan mukaisesti.


4. Palestiinan tilanne (keskustelu)

Euroopan parlamentin puhemiehen julkilausuma: Palestiinan tilanne

Hans-Gert Pöttering (puhemies) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta ja Andreas Mölzer ITS-ryhmän puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


5. Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisi - Tutkintavaliokunnan tulokset (keskustelu)

Mietintö: Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisi [2006/2199(INI)] - Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisiä käsittelevä tutkintavaliokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0203/2007)

Diana Wallisin Equitable Life Assurance -yhtiön kriisiä käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta jättämä suositusluonnos Equitable Life Assurance -yhtiön kriisiä käsittelevän tutkintavaliokunnan mietinnöstä (B6-0199/2007)

Diana Wallis esitteli mietinnön ja suositusluonnoksen.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Robert Atkins PPE-DE-ryhmän puolesta, Proinsias De Rossa PSE-ryhmän puolesta, Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta, Seán Ó Neachtain UEN-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom IND/DEM-ryhmän puolesta, Ashley Mote ITS-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Jim Allister.

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

Puhemies toivotti tervetulleeksi istuntosaliin Italiasta Salernon vaalipiiristä saapuneen vierailijaryhmän.

Puheenvuorot: Mairead McGuinness, Peter Skinner, Marcin Libicki, Jean-Paul Gauzès, Harald Ettl, Tadeusz Zwiefka, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Pervenche Berès, Marco Pannella käyttääkseen työjärjestyspuheenvuoron (Puhemies keskeytti puhujan, koska kyseessä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro), Neil Parish, Michael Cashman, Rainer Wieland, John Purvis ja Charlie McCreevy (komission jäsen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.6.2007, kohta 8.27.


6. Perhe-elämä ja opiskeluaika (keskustelu)

Mietintö: Sääntelykehys nuorten naisten perhe-elämän ja opiskeluajan yhteensovittamistoimenpiteiksi Euroopan unionissa [2006/2276(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou esitteli laatimansa mietinnön.

Charlie McCreevy (komission jäsen) (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Anna Záborská käytti puheenvuoron PPE-DE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE-ryhmän puolesta, Alfonso Andria ALDE-ryhmän puolesta, Sebastiano (Nello) Musumeci UEN-ryhmän puolesta, Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Věra Flasarová GUE/NGL-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta, Lydia Schenardi ITS-ryhmän puolesta, Christopher Heaton-Harris, Lissy Gröner, Karin Resetarits, Wojciech Roszkowski, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Georgios Karatzaferis, Pál Schmitt, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, Roberta Alma Anastase, Teresa Riera Madurell, Mieczysław Edmund Janowski, Kathy Sinnott, Jerzy Buzek, Christa Prets, Anna Hedh, Gabriela Creţu, Catherine Stihler, Silvia-Adriana Ţicău ja Charlie McCreevy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.6.2007, kohta 8.28.


(Istunto keskeytettiin klo 12.00 ja sitä jatkettiin klo 12.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

7. Tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika

Seuraava päätöslauselmaesitys on hyväksytty valiokunnassa:

Kehitysyhteistyövaliokunnan työjärjestyksen 81 artiklan mukaisesti jättämä päätöslauselmaesitys luonnoksesta komission päätökseksi Aasiaa koskevan alueellisen strategia-asiakirjan 2007–2013 ja monivuotisen alueohjelman laatimisesta (B6-0265/2007).

Määräaika tarkistusten jättämiselle on 20.6.2007 klo 10.00.

Äänestys toimitetaan 21.6.2007.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


8.1. Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0657 - C6-0381/2006 - 2006/0220(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0042/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0238)


8.2. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0043/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0239)


8.3. Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0045/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0240)


8.4. Kuluttajan etujen suojaamista tarkoittavat kieltokanteet ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0692 - C6-0429/2006 - 2003/0099(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0046/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0241)


8.5. Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteet ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteista (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0670 - C6-0404/2006 - 2006/0225(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0047/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0242)


8.6. Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurin nopeus ja kuormalavat ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurimmasta suunnitellusta nopeudesta ja kuormalavoista (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0667 - C6-0385/2006 - 2006/0219(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0048/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0243)


8.7. Pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0662 - C6-0380/2006 - 2006/0221(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0049/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0244)


8.8. Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueet ja tuulilasinpyyhkimet ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueista ja tuulilasinpyyhkimistä (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0651 - C6-0377/2006 - 2006/0216(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0050/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0245)


8.9. Työvälineille asetettavat turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0132/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

Esittelijä antoi lausuman työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0246)


8.10. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0812 - C6-0504/2006 - 2006/0264(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0167/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0247)


8.11. Työntekijöiden suojelu asbestilta ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0201/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0248)


8.12. Takuun myöntäminen Euroopan investointipankille (yhteisön ulkopuoliset hankkeet) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolisiin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Eurooppa, Välimeren maat, Latinalainen Amerikka ja Aasia sekä Etelä-Afrikan tasavalta) (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0419 - C6-0302/2006 - 2006/0139(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0040/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0249)


8.13. Sikojen suojelun vähimmäisvaatimukset * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0669 - C6-0430/2006 - 2006/0224(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0041/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0250)


8.14. Puhdasrotuiset jalostusnaudat * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0749 - C6-0002/2007 - 2006/0250(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0164/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0251)


8.15. Yhteisön tavaramerkki * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0830 - C6-0050/2007 - 2006/0267(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0165/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0252)


8.16. Siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotanto ja pitäminen kaupan * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotannosta ja pitämisestä kaupan (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0166/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0253)


8.17. Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvat tarkastukset * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0813 - C6-0049/2007 - 2006/0265(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0168/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0254)


8.18. Keskinäinen avunanto saatavien perinnässä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (kodifioitu toisinto) [KOM(2006)0605 - C6-0409/2006 - 2006/0192(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0200/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0255)


8.19. EY:n ja São Tomé ja Príncipen välinen kalastuskumppanuussopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä [KOM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0231/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0256)


8.20. EY:n ja Kiribatin välinen kalastuskumppanuussopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä [KOM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Philippe Morillon (A6-0228/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0257)


8.21. Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö [2006/2304(IMM)] Esittelijä: Giuseppe Gargani (A6-0233/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0258)


8.22. Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi väkevien alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä [KOM(2005)0125 - C6-0440/2005 - 2005/0028(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Horst Schnellhardt (A6-0035/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0259)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0259)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Bogdan Golik tarkistusten äänestysjärjestyksestä;

- Horst Schnellhardt (esittelijä) tästä puheenvuorosta.


8.23. Kissan ja koiran turkis ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kiellosta saattaa markkinoille ja tuoda yhteisöön sekä viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita [KOM(2006)0684 - C6-0428/2006 - 2006/0236(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Eva-Britt Svensson (A6-0157/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0260)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0260)


8.24. Laajakaistaa koskeva eurooppalainen politiikka (äänestys)

Mietintö: Laajakaistaa koskeva eurooppalainen politiikka [2006/2273(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A6-0193/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0261)


8.25. EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteet (äänestys)

Mietintö: EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteet [2006/2237(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A6-0206/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0262)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Gianluca Susta esitti ALDE-ryhmän puolesta tarkistukseen 4 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin;

- Godelieve Quisthoudt-Rowohl (esittelijä) esitti tarkistukseen 26 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


8.26. Kilpailupolitiikka 2005 (äänestys)

Mietintö: Kilpailupolitiikkaa koskeva komission kertomus 2005 [2007/2078(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Elisa Ferreira (A6-0176/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0263)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Elisa Ferreira (esittelijä) käytti puheenvuoron ennen äänestystä.


8.27. Tutkintavaliokunnan tulokset (äänestys)

Suositusluonnos B6-0199/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0264)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Diana Wallis (tutkintavaliokunnan esittelijä) pyysi, että suositusluonnoksesta äänestetään nimenhuutoäänestyksellä (puhemies totesi, että tätä pyyntöä ei vastustettu).


8.28. Perhe-elämä ja opiskeluaika (äänestys)

Mietintö: Sääntelykehys nuorten naisten perhe-elämän ja opiskeluajan yhteensovittamistoimenpiteiksi Euroopan unionissa [2006/2276(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0265)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Anna Hedh esitti 24 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Horst Schnellhardt - A6-0035/2007: Richard Seeber, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Zita Pleštinská, Laima Liucija Andrikienė, Andreas Mölzer

Mietintö: Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A6-0206/2007: Andreas Mölzer

Mietintö: Elisa Ferreira - A6-0176/2007: Eoin Ryan, Zita Pleštinská

Mietintö: Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0209/2007: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alexander Lambsdorff.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 12.55 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

11. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Irlannin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Colm Burke on nimitetty parlamentin jäseneksi Simon Coveneyn tilalle 19.6.2007 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Colm Burke osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, että ei harjoita tehtävää, joka on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa.

Avril Doyle käytti puheenvuoron.


12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. G8-kokouksen päätelmät - Vuosituhannen kehitystavoitteiden puolimatkassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: G8-kokouksen päätelmät

Mietintö: Vuosituhannen kehitystavoitteiden puolimatkassa [2007/2103(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Glenys Kinnock (A6-0220/2007)

Puhemies ilmoitti, että neuvoston edustaja ei ollut paikalla.

Louis Michel (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Glenys Kinnock esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Maria Martens PPE-DE-ryhmän puolesta, Margrietus van den Berg PSE-ryhmän puolesta, Johan Van Hecke ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta, Georgios Karatzaferis IND/DEM-ryhmän puolesta, Koenraad Dillen ITS-ryhmän puolesta, sitoutumaton Alessandro Battilocchio, Gay Mitchell, Ana Maria Gomes, Toomas Savi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Margrete Auken, Vittorio Agnoletto, Hélène Goudin, Anna Ibrisagic, Anne Van Lancker, Ignasi Guardans Cambó ja Eoin Ryan.

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

Puheenvuorot: Kathalijne Maria Buitenweg, Luisa Morgantini, Manolis Mavrommatis, Linda McAvan, Feleknas Uca, Nirj Deva, Åsa Westlund, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness ja Louis Michel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.6.2007, kohta 5.9.


14. AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2006 (keskustelu)

Mietintö: AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2006 [2007/2021(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Thierry Cornillet (A6-0208/2007)

Thierry Cornillet esitteli laatimansa mietinnön.

Louis Michel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Maria Martens PPE-DE-ryhmän puolesta, Glenys Kinnock PSE-ryhmän puolesta, Johan Van Hecke ALDE-ryhmän puolesta, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paul Marie Coûteaux IND/DEM-ryhmän puolesta, Koenraad Dillen ITS-ryhmän puolesta, Gay Mitchell, Marie-Arlette Carlotti, Fiona Hall, Liam Aylward, Geoffrey Van Orden, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola ja Louis Michel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.6.2007, kohta 5.10.


15. Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille (keskustelu)

Marcin Libickin ja Michael Cashmanin PETI-valiokunnan puolesta neuvostolle laatima suullinen kysymys (O-0030/2007): Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille (B6-0127/2007)

Marcin Libickin ja Michael Cashmanin PETI-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0031/2007): Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille (B6-0128/2007)

Marcin Libicki ja Michael Cashman esittelivät suulliset kysymykset.

Charlie McCreevy (komission jäsen) vastasi kysymykseen (B6-0128/2007).

Puheenvuorot: Carlos José Iturgaiz Angulo PPE-DE-ryhmän puolesta, Carlos Carnero González PSE-ryhmän puolesta, David Hammerstein Verts/ALE-ryhmän puolesta, Proinsias De Rossa, Joan Calabuig Rull ja Charlie McCreevy.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Michael Cashman, Joan Calabuig Rull ja Carlos Carnero González PSE-ryhmän puolesta, Luciana Sbarbati ALDE-ryhmän puolesta, David Hammerstein Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Willy Meyer Pleite GUE/NGL-ryhmän puolesta Andalusian, Valencian ja Madridin alueille vetoomusvaliokunnan puolesta tehdyn tietojenkeruumatkan tuloksista (B6-0251/2007)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.6.2007, kohta 8.5.

(Istunto keskeytettiin klo 17.35 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 18.00.)


Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

16. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0125/2007).

Ensimmäinen osa

Kysymys 35 (Manolis Mavrommatis): Vakuutusyhtiöt Euroopan unionissa.

Charlie McCreevy (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Manolis Mavrommatis.

Kysymys 36 (Brian Crowley): Kiinteistöjen ostamista toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta koskevat tiedotuskampanjat.

Charlie McCreevy vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Brian Crowley ja Danutė Budreikaitė.

Kysymys 37 (Manuel Medina Ortega): Euroopan unionin ulkosuhdehallinto ja maahanmuuttopolitiikka.

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Manuel Medina Ortega.

Toinen osa

Kysymys 38 (Dimitrios Papadimoulis): Julkisen vajeen ja valtion velan kehitys.

Joaquín Almunia (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Dimitrios Papadimoulis.

Kysymys 39 (Danutė Budreikaitė): Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen toteutus.

Joaquín Almunia vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Danutė Budreikaitė, Nils Lundgren ja Piia-Noora Kauppi.

Kysymys 40 (Ryszard Czarnecki): Puolan liittyminen euroalueeseen.

Joaquín Almunia vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Ryszard Czarnecki, Richard Corbett ja Justas Vincas Paleckis.

Kysymys 41: kysymykseen vastataan kirjallisesti.

Kysymys 42 (Sarah Ludford): Suunnitelmat kolmannen kiitoradan rakentamisesta Lontoon Heathrow'hun.

Joaquín Almunia vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Jim Allister, Sarah Ludfordin puheenvuoron jälkeen.

Kysymys 43 (Georgios Papastamkos): Euroopan unionin "ympäristöhallinto".

Joaquín Almunia vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Georgios Papastamkos.

Kysymys 44 (David Martin): EU: tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen pitoisuuksille.

Joaquín Almunia vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti David Martin.

Kysymys 45 (Bernd Posselt): Jäteturismi.

Joaquín Almunia vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bernd Posselt.

Kysymyksiin 46 - 53 vastataan kirjallisesti.

Kysymys 54 (Claude Moraes): Syöpäseulonta.

Markos Kyprianou (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Claude Moraes, Reinhard Rack ja David Martin.

Kysymys 55 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Uusi terveysstrategia.

Markos Kyprianou vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jörg Leichtfried ja Paul Rübig.

Kysymys 56 (Marc Tarabella): Terveyspalvelut.

Markos Kyprianou vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Marc Tarabella.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 19.40 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

17. Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö: Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma erityisongelmista julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanossa sekä sen suhteesta Lissabonin toimintasuunnitelmaan [2006/2084(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Arlene McCarthy (A6-0226/2007)

Arlene McCarthy esitteli laatimansa mietinnön.

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Charlotte Cederschiöld PPE-DE-ryhmän puolesta, Manuel Medina Ortega PSE-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Graham Booth, Malcolm Harbour, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik ja Charlie McCreevy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.6.2007, kohta 5.8.


18. Poikkeukset sisämarkkinasäännöksiin puolustushankinnoissa EY:n perustamissopimuksen 296 artiklan nojalla (keskustelu)

Arlene McCarthyn IMCO-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0022/2007): Poikkeukset sisämarkkinasäännöksiin puolustushankinnoissa EY:n perustamissopimuksen 296 artiklan nojalla (B6-0122/2007)

Arlene McCarthy esitteli suullisen kysymyksen.

Charlie McCreevy (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Malcolm Harbour PPE-DE-ryhmän puolesta, Barbara Weiler PSE-ryhmän puolesta, Alexander Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Karl von Wogau ja Charlie McCreevy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Metallisen elohopean viennin kieltäminen ja varastointi (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi metallisen elohopean viennin kieltämisestä ja turvallisesta varastoinnista [KOM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Dimitrios Papadimoulis (A6-0227/2007)

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Dimitrios Papadimoulis esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jens Holm (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Manuel Medina Ortega (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Martin Callanan PPE-DE-ryhmän puolesta, Miguel Angel Martínez Martínez PSE-ryhmän puolesta ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Marie Anne Isler Béguin, Pilar Ayuso ja Charlie McCreevy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.6.2007, kohta 5.2.


20. Hallavahinkojen koettelemille maanviljelijöille annettava apu (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0026/2007): Zdzisław Zbigniew Podkański, Roberta Angelilli, Liam Aylward, Peter Baco, Sergio Berlato, Adam Bielan, Martin Callanan, Paulo Casaca, Sylwester Chruszcz, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Joseph Daul, Albert Deß, Valdis Dombrovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Małgorzata Handzlik, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Astrid Lulling, Jan Tadeusz Masiel, Cristiana Muscardini, Seán Ó Neachtain, Péter Olajos, Neil Parish, Bogdan Pęk, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zita Pleštinská, Jacek Protasiewicz, Bogusław Rogalski, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schwab, Czesław Adam Siekierski, Francesco Enrico Speroni, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Salvatore Tatarella, Witold Tomczak, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski ja Roberts Zīle ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Hallavahinkojen koettelemille maanviljelijöille annettava apu (B6-0126/2007)

Zdzisław Zbigniew Podkański esitteli suullisen kysymyksen.

Charlie McCreevy (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Czesław Adam Siekierski PPE-DE-ryhmän puolesta, Luis Manuel Capoulas Santos PSE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Béla Glattfelder, Zita Pleštinská ja Charlie McCreevy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 389.558/OJME).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.10.

Harald Rømer

Luigi Cocilovo

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö