Rodyklė 
Protokolas
PDF 227kWORD 241k
Antradienis, 2007 m. birželio 19 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Padėtis Palestinoje (diskusijos)
 5.Bendrovės „Equitable Life Assurance Society“ krizė - Tyrimo komiteto rezultatai (diskusijos)
 6.Šeimos gyvenimo ir studijų laikotarpio derinimo priemonių, skirtų jaunoms moterims, gyvenančioms Europos Sąjungoje, reglamentavimo sistema (diskusijos)
 7.Pakeitimų pateikimo terminas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.Taršos integruota prevencija ir kontrolė (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių valdymo mechanizmų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Draudimai ginant vartotojų interesus (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.5.Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairo mechanizmai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių didžiausias greitis ir jų krovininiai kėbulai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.7.Ratiniai žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.8.Žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių regos laukas ir priekinio stiklo valytuvai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.9.Minimalūs darbuotojų naudojamos darbo įrangos saugos ir sveikatos reikalavimai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.10.Įstatymų, susijusių su prekių ženklais, suderinimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.11.Darbuotojų apsauga nuo asbesto (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.12.Bendrijos garantija EIB už Bendrijos ribų vykdomiems projektams (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.13.Minimalūs kiaulių apsaugos reikalavimai (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.14.Grynaveisliai veisliniai galvijai (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.15.Bendrijos prekių ženklas (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.16.Perinti skirtų kiaušinių ir naminių paukščių jauniklių gamyba bei prekyba (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.17.Sandorių, sudarančių Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistemos dalį, patikrinimas (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.18.Savitarpio parama patenkinant pretenzijas (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.19.EB ir San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.20.EB ir Kiribačio žvejybos partnerystės susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.21.Prašymas ginti Mario Borghezio parlamentinį imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
8.22.Alkoholinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas ir ženklinimas etiketėmis ***I (balsavimas)
  
8.23.Kačių ir šunų kailiai ***I (balsavimas)
  
8.24.Europos plačiajuosčio ryšio politikos kūrimas (balsavimas)
  
8.25.ES ekonominiai ir prekybiniai santykiai su Rusija (balsavimas)
  
8.26.Konkurencijos politika 2005 m. (balsavimas)
  
8.27.Tyrimo komiteto rezultatai (balsavimas)
  
8.28.Šeimos gyvenimo ir studijų laikotarpio derinimo priemonių, skirtų jaunoms moterims, gyvenančioms Europos Sąjungoje, reglamentavimo sistema (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Parlamento sudėtis
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Didžiojo aštuoneto (G8) susitikimo išvados. Tūkstantmečio vystymosi tikslai. Pusiaukelė (diskusijos)
 14.AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbas 2006 m. (diskusijos)
 15.Faktų nustatymo misija Andalūzijos, Valensijos ir Madrido regionuose (diskusijos)
 16.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 17.Specifinės problemos perkeliant ir taikant teisės aktus viešųjų pirkimų srityje bei jų santykis su Lisabonos strategija (diskusijos)
 18.Pagal EB sutarties 296 straipsnį leidžiančios nukrypti nuo vidaus rinkos taisyklių viešiesiems pirkimams gynybos srityje nuostatos (diskusijos)
 19.Metalinio gyvsidabrio eksporto draudimas ir saugus laikymas (diskusijos)
 20.Pagalba žemdirbiams, patyrusiems nuostolių dėl šalčių (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria numatomos sankcijos nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams (COM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

FEMM, EMPL, ITRE

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie 1998 m. birželio 17 d. Vairuotojų teisių atėmimo konvencijos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu (COM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

TRAN

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie 1997 m. gegužės 26 d. Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu (COM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

CONT

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės, pateiktos pasirašyti 1980 m. birželio 19 d. Romoje (COM(2007)0217 - C6-0157/2007 - 2007/0077(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba (COM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (COM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (COM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (COM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo (Kodifikuota redakcija) (COM(2007)0310 - C6-0163/2007 - 2007/0107(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas perkelti DEC 16/2007 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2007)0674 - C6-0164/2007 - 2007/2133(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 17/2007 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2007)0675 - C6-0165/2007 - 2007/2134(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 18/2007 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2007)0676 - C6-0166/2007 - 2007/2135(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 20/2007 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2007)0678 - C6-0167/2007 - 2007/2136(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie 1995 m. liepos 26 d. Konvencijos, grindžiamos Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencijos) (COM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie 1997 m. gruodžio 18 d. Konvencijos dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu (COM(2007)0216 - C6-0170/2007 - 2007/0073(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

CONT

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės įsteigimo (COM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI, BUDG, JURI, CONT

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų bendrą technologijų iniciatyvą (COM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

BUDG, JURI, CONT

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Kirgizijos Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų sudarymo (COM(2007)0189 - C6-0173/2007 - 2007/0065(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

2) Parlamento komitetų:

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį dėl bendros valiutos įvedimo Maltoje 2008 m. sausio 1 d. (COM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Werner Langen (A6-0243/2007).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį dėl bendros valiutos įvedimo Kipre 2008 m. sausio 1 d. (COM(2007)0256 - C6-0151/2007 - 2007/0090(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Werner Langen (A6-0244/2007).


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I. Kuba

- Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Johan Van Hecke ALDE frakcijos vardu – dėl ES politikos Kubos vyriausybės klausimu (B6-0250/2007),

- Charles Tannock, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, José Ribeiro e Castro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola ir Zuzana Roithová PPE-DE frakcijos vardu – dėl ES politikos Kubos vyriausybės klausimu (B6-0260/2007),

- Mario Borghezio UEN frakcijos vardu – dėl ES politikos Kubos vyriausybės klausimu (B6-0261/2007),

- Monica Frassoni ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Tarybos susitikimo Kubos klausimu rezultatų (B6-0263/2007).

II. Žmogaus teisės Etiopijoje

- Margrete Auken ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Etiopijoje (B6-0246/2007),

- Luisa Morgantini ir Feleknas Uca GUE/NGL frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Etiopijoje (B6-0247/2007),

- Marco Pannella, Fiona Hall, Marco Cappato, Marios Matsakis, Johan Van Hecke ir Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Etiopijoje (B6-0252/2007),

- Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marcin Libicki, Mario Borghezio UEN frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Etiopijoje (B6-0254/2007),

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ir Marie-Arlette Carlotti PSE frakcijos vardu – dėl padėties Etiopijoje (B6-0257/2007),

- Michael Gahler, Anders Wijkman, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ir Eija-Riitta Korhola PPE-DE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Etiopijoje (B6-0259/2007).

III. Birma

- Vittorio Agnoletto ir Umberto Guidoni GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Birmos (B6-0248/2007),

- Marco Pannella, Marco Cappato, Anneli Jäätteenmäki, Jules Maaten, Marios Matsakis, Lydie Polfer, Johan Van Hecke ir Sajjad Karim ALDE frakcijos vardu – dėl Birmos (B6-0253/2007),

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki UEN frakcijos vardu – dėl Aung San Suu Kyi padėties Birmoje / Mianmare (B6-0255/2007),

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Marc Tarabella ir Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE frakcijos vardu – dėl padėties Birmoje / Mianmare (B6-0256/2007),

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Bernd Posselt ir Eija-Riitta Korhola PPE-DE frakcijos vardu – dėl Aung San Suu Kyi padėties Birmoje / Mianmare (B6-0258/2007),

- Frithjof Schmidt ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Birmos (B6-0262/2007).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnį.


4. Padėtis Palestinoje (diskusijos)

Europos Parlamento Pirmininko pareiškimas: Padėtis Palestinoje

Hans-Gert Pöttering (Pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu ir Andreas Mölzer ITS frakcijos vardu.

Diskusijos baigtos.


5. Bendrovės „Equitable Life Assurance Society“ krizė - Tyrimo komiteto rezultatai (diskusijos)

Pranešimas dėl bendrovės „Equitable Life Assurance Society“ krizės [2006/2199(INI)] - Bendrovės „Equitable Life Assurance Society“ krizės tyrimo komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0203/2007)

Rekomendacijos projektas, kurį Bendrovės „Equitable Life Assurance Society“ tyrimo komiteto vardu pateikė Diana Wallis, – dėl Bendrovės „Equitable Life Assurance Society“ krizės tyrimo komiteto pranešimo (B6-0199/2007).

Diana Wallis pristatė pranešimą ir rekomendacijos projektą.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Kalbėjo: Robert Atkins PPE-DE frakcijos vardu, Proinsias De Rossa PSE frakcijos vardu, Sharon Bowles ALDE frakcijos vardu, Seán Ó Neachtain UEN frakcijos vardu, Heide Rühle Verts/ALE frakcijos vardu, Godfrey Bloom IND/DEM frakcijos vardu, Ashley Mote ITS frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Jim Allister.

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

Pirmininkas pasveikino galerijoje sėdinčią lankytojų grupę iš Italijos Salerno apygardos.

Kalbėjo: Mairead McGuinness, Peter Skinner, Marcin Libicki, Jean-Paul Gauzès, Harald Ettl, Tadeusz Zwiefka, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Pervenche Berès, Marco Pannella dėl raginimo laikytis Darbo tvarkos taisyklių (Pirmininkas atėmė žodį, kadangi ši kalba nebuvo raginimas laikytis tvarkos), Neil Parish, Michael Cashman, Rainer Wieland, John Purvis ir Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.27 protokolo 19.06.2007.


6. Šeimos gyvenimo ir studijų laikotarpio derinimo priemonių, skirtų jaunoms moterims, gyvenančioms Europos Sąjungoje, reglamentavimo sistema (diskusijos)

Pranešimas dėl šeimos gyvenimo ir studijų laikotarpio derinimo priemonių, skirtų jaunoms moterims, gyvenančioms Europos Sąjungoje, reglamentavimo sistemos [2006/2276(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007).

Marie Panayotopoulos-Cassiotou pristatė pranešimą.

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Kalbėjo Anna Záborská PPE-DE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE frakcijos vardu, Alfonso Andria ALDE frakcijos vardu, Sebastiano (Nello) Musumeci UEN frakcijos vardu, Hiltrud Breyer Verts/ALE frakcijos vardu, Věra Flasarová GUE/NGL frakcijos vardu, Urszula Krupa IND/DEM frakcijos vardu, Lydia Schenardi ITS frakcijos vardu, Christopher Heaton-Harris, Lissy Gröner, Karin Resetarits, Wojciech Roszkowski, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Georgios Karatzaferis, Pál Schmitt, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, Roberta Alma Anastase, Teresa Riera Madurell, Mieczysław Edmund Janowski, Kathy Sinnott, Jerzy Buzek, Christa Prets, Anna Hedh, Gabriela Creţu, Catherine Stihler, Silvia-Adriana Ţicău ir Charlie McCreevy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.28 protokolo 19.06.2007.


(Posėdis sustabdytas 12.00 val. ir atnaujintas 12.05 val.)

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

7. Pakeitimų pateikimo terminas

Komitetas patvirtino šį pasiūlymą dėl rezoliucijos:

Vystymosi komiteto pagal Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį pateiktas pasiūlymas dėl Komisijos sprendimo, kuriuo nustatomi regioninės strategijos dokumentas ir daugiametė orientacinė programa, skirta Azijai, projekto (B6-0265/2007).

Pakeitimų pateikimo terminas – 2007 06 20, 10 val.

Balsavimas vyks 2007 06 21.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


8.1. Darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0657 - C6-0381/2006 - 2006/0220(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0042/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0238).


8.2. Taršos integruota prevencija ir kontrolė (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0043/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0239).


8.3. Dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių valdymo mechanizmų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių valdymo mechanizmų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimo (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0045/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0240).


8.4. Draudimai ginant vartotojų interesus (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimų ginant vartotojų interesus (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0692 - C6-0429/2006 - 2003/0099(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0046/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0241).


8.5. Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairo mechanizmai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairo mechanizmų (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0670 - C6-0404/2006 - 2006/0225(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0047/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0242).


8.6. Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių didžiausias greitis ir jų krovininiai kėbulai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių didžiausio projektinio greičio ir jų krovininių kėbulų (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0667 - C6-0385/2006 - 2006/0219(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0048/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0243).


8.7. Ratiniai žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių tam tikrų dalių ir techninių rodiklių (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0662 - C6-0380/2006 - 2006/0221(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0049/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0244).


8.8. Žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių regos laukas ir priekinio stiklo valytuvai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių regos lauko ir priekinio stiklo valytuvų (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0651 - C6-0377/2006 - 2006/0216(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0050/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0245).


8.9. Minimalūs darbuotojų naudojamos darbo įrangos saugos ir sveikatos reikalavimai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų (antroji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0132/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

Pranešėjas padarė pareiškimą, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnio 4 dalimi.

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0246).


8.10. Įstatymų, susijusių su prekių ženklais, suderinimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0812 - C6-0504/2006 - 2006/0264(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0167/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0247).


8.11. Darbuotojų apsauga nuo asbesto (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0201/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0248).


8.12. Bendrijos garantija EIB už Bendrijos ribų vykdomiems projektams (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, suteikiančio Europos investicijų bankui Bendrijos garantiją dėl nuostolių, susijusių su paskolomis projektams už Bendrijos ribų (Vidurio ir Rytų Europoje, Viduržemio jūros šalyse, Lotynų Amerikoje ir Azijoje, ir Pietų Afrikos Respublikoje) (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0419 - C6-0302/2006 - 2006/0139(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0040/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0249).


8.13. Minimalūs kiaulių apsaugos reikalavimai (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, nustatančios būtiniausius kiaulių apsaugos reikalavimus (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0669 - C6-0430/2006 - 2006/0224(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0041/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0250).


8.14. Grynaveisliai veisliniai galvijai (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl grynaveislių veislinių galvijų (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0749 - C6-0002/2007 - 2006/0250(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0164/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0251).


8.15. Bendrijos prekių ženklas (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0830 - C6-0050/2007 - 2006/0267(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0165/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0252).


8.16. Perinti skirtų kiaušinių ir naminių paukščių jauniklių gamyba bei prekyba (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl perinti skirtų kiaušinių ir naminių paukščių jauniklių gamybos bei prekybos (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0166/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0253).


8.17. Sandorių, sudarančių Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistemos dalį, patikrinimas (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl valstybių narių atliekamo sandorių, sudarančių Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistemos dalį, patikrinimo (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0813 - C6-0049/2007 - 2006/0265(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0168/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0254).


8.18. Savitarpio parama patenkinant pretenzijas (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl savitarpio paramos patenkinant pretenzijas, susijusias su tam tikromis rinkliavomis, muitais ir mokesčiais bei kitomis priemonėmis (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0605 - C6-0409/2006 - 2006/0192(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0200/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0255).


8.19. EB ir San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo sudarymo [COM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0231/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0256).


8.20. EB ir Kiribačio žvejybos partnerystės susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Kiribačio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo [COM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Philippe Morillon (A6-0228/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0257).


8.21. Prašymas ginti Mario Borghezio parlamentinį imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo ginti Mario Borghezio parlamentinį imunitetą [2006/2304(IMM)] Pranešėjas: Giuseppe Gargani (A6-0233/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0258).


8.22. Alkoholinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas ir ženklinimas etiketėmis ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl alkoholinių gėrimų apibrėžimo, pateikimo ir ženklinimo etiketėmis [COM(2005)0125 - C6-0440/2005 - 2005/0028(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Horst Schnellhardt (A6-0035/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0259).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0259).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Bogdan Golik dėl pakeitimų balsavimo eigos;

- Horst Schnellhardt (pranešėjas) dėl pastarojo kalbėtojo pastabos.


8.23. Kačių ir šunų kailiai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, draudžiančio pateikti į Bendrijos rinką ir importuoti į ją bei eksportuoti iš jos kačių ir šunų kailius bei dirbinius, kurių sudėtyje yra tokių kailių [COM(2006)0684 - C6-0428/2006 - 2006/0236(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Eva-Britt Svensson (A6-0157/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0260).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0260).


8.24. Europos plačiajuosčio ryšio politikos kūrimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos plačiajuosčio ryšio politikos kūrimo [2006/2273(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A6-0193/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0261).


8.25. ES ekonominiai ir prekybiniai santykiai su Rusija (balsavimas)

Pranešimas dėl ES ekonominių ir prekybinių santykių su Rusija [2006/2237(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A6-0206/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0262).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Gianluca Susta ALDE frakcijos vardu, kuris pateikė žodinį 4 pakeitimo pakeitimą, kuris buvo priimtas;

- Godelieve Quisthoudt-Rowohl (pranešėjas) pasiūlė žodinį 26 pakeitimo pakeitimą, kuris buvo priimtas.


8.26. Konkurencijos politika 2005 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl 2005 m. Komisijos ataskaitos dėl konkurencijos politikos [2007/2078(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Elisa Ferreira (A6-0176/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0263).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Elisa Ferreira (pranešėjas) prieš balsavimą.


8.27. Tyrimo komiteto rezultatai (balsavimas)

Rekomendacijos projektas B6-0199/2007

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27.)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0264).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Diana Wallis (Tyrimo komiteto pranešėja) paprašė, kad dėl rekomendacijos projekto būtų balsuojama vardiniu būdu (Pirmininkas pažymėjo, kad niekas neprieštarauja šiam prašymui).


8.28. Šeimos gyvenimo ir studijų laikotarpio derinimo priemonių, skirtų jaunoms moterims, gyvenančioms Europos Sąjungoje, reglamentavimo sistema (balsavimas)

Pranešimas dėl šeimos gyvenimo ir studijų laikotarpio derinimo priemonių, skirtų jaunoms moterims, gyvenančioms Europos Sąjungoje, reglamentavimo sistemos [2006/2276(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0265).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Anna Hedh pateikė žodinį 24 dalies pakeitimą, kuris buvo priimtas.


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Horst Schnellhardt - A6-0035/2007: Richard Seeber, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Zita Pleštinská, Laima Liucija Andrikienė, Andreas Mölzer

Pranešimas: Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A6-0206/2007: Andreas Mölzer

Pranešimas: Elisa Ferreira - A6-0176/2007: Eoin Ryan, Zita Pleštinská

Pranešimas: Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0209/2007: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alexander Lambsdorff.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 12.55 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

11. Parlamento sudėtis

Airijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Colm Burke, kuris pakeis Simon Coveney, paskyrimą Parlamento nariu nuo 2007 06 19.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Colm Burke įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

Kalbėjo Avril Doyle.


12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Didžiojo aštuoneto (G8) susitikimo išvados. Tūkstantmečio vystymosi tikslai. Pusiaukelė (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Didžiojo aštuoneto (G8) susitikimo išvados

Pranešimas dėl tūkstantmečio vystymosi tikslų. Pusiaukelė [2007/2103(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Glenys Kinnock (A6-0220/2007).

Pirmininkas pranešė, kad Tarybos atstovai nedalyvauja.

Louis Michel (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Glenys Kinnock pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Maria Martens PPE-DE frakcijos vardu, Margrietus van den Berg PSE frakcijos vardu, Johan Van Hecke ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardu, Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu, Georgios Karatzaferis IND/DEM frakcijos vardu, Koenraad Dillen ITS frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Alessandro Battilocchio, Gay Mitchell, Ana Maria Gomes, Toomas Savi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Margrete Auken, Vittorio Agnoletto, Hélène Goudin, Anna Ibrisagic, Anne Van Lancker, Ignasi Guardans Cambó ir Eoin Ryan.

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Kathalijne Maria Buitenweg, Luisa Morgantini, Manolis Mavrommatis, Linda McAvan, Feleknas Uca, Nirj Deva, Åsa Westlund, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness ir Louis Michel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.9 protokolo 20.06.2007.


14. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbas 2006 m. (diskusijos)

Pranešimas dėl AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbo 2006 m. [2007/2021(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Thierry Cornillet (A6-0208/2007).

Thierry Cornillet pristatė pranešimą.

Kalbėjo Louis Michel (Komisijos narys).

Kalbėjo: Maria Martens PPE-DE frakcijos vardu, Glenys Kinnock PSE frakcijos vardu, Johan Van Hecke ALDE frakcijos vardu, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE frakcijos vardu, Paul Marie Coûteaux IND/DEM frakcijos vardu, Koenraad Dillen ITS frakcijos vardu, Gay Mitchell, Marie-Arlette Carlotti, Fiona Hall, Liam Aylward, Geoffrey Van Orden, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola ir Louis Michel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.10 protokolo 20.06.2007.


15. Faktų nustatymo misija Andalūzijos, Valensijos ir Madrido regionuose (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0030/2007), kurį uždavė Marcin Libicki ir Michael Cashman PETI komiteto vardu Tarybai: Faktų nustatymo misija Andalūzijos, Valensijos ir Madrido regionuose (B6-0127/2007).

Žodinis klausimas (O-0031/2007), kurį uždavė Marcin Libicki ir Michael Cashman PETI komiteto vardu Komisijai: Faktų nustatymo misija Andalūzijos, Valensijos ir Madrido regionuose (B6-0128/2007).

Marcin Libicki ir Michael Cashman pateikė žodinius klausimus.

Charlie McCreevy (Komisijos narys) atsakė į klausimą (B6-0128/2007).

Kalbėjo: Carlos José Iturgaiz Angulo PPE-DE frakcijos vardu, Carlos Carnero González PSE frakcijos vardu, David Hammerstein Verts/ALE frakcijos vardu, Proinsias De Rossa, Joan Calabuig Rull ir Charlie McCreevy.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Michael Cashman, Joan Calabuig Rull ir Carlos Carnero González PSE frakcijos vardu, Luciana Sbarbati ALDE frakcijos vardu, David Hammerstein Verts/ALE frakcijos vardu, Willy Meyer Pleite GUE/NGL frakcijos vardu – dėl faktų nustatymo misijų, kurias Peticijų komitetas siuntė į Andalūzijos, Valensijos ir Madrido regionus, rezultatų (B6-0251/2007)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.5 protokolo 21.06.2007.

(Posėdis sustabdytas 17.35 val. prieš klausimų valandą ir atnaujintas 18.00 val.).


PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

16. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B6-0125/2007).

Pirma dalis

Klausimas 35 (Manolis Mavrommatis): Draudimo kompanijos Europos Sąjungoje.

Charlie McCreevy (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Manolis Mavrommatis papildomą klausimą.

Klausimas 36 (Brian Crowley): Informavimo kampanijos apie nekilnojamojo turto įsigijimą įvairiose ES valstybėse narėse.

Charlie McCreevy atsakė į klausimą ir į Brian Crowley ir Danutė Budreikaitės papildomus klausimus.

Klausimas 37 (Manuel Medina Ortega): Europos Sąjungos išorės tarnyba ir imigracijos politika.

Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir papildomą Manuel Medina Ortega klausimą.

Antra dalis

Klausimas 38 (Dimitrios Papadimoulis): Deficito ir valstybės skolos raida Graikijoje.

Joaquín Almunia (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Dimitrios Papadimoulis papildomą klausimą.

Klausimas 39 (Danutė Budreikaitė): Švedijos Karalystės stojimo į Europos Sąjungą sutarties įgyvendinimas.

Joaquín Almunia atsakė į klausimą ir į Danutės Budreikaitės, Nils Lundgren ir Piia-Noora Kauppi papildomus klausimus.

Klausimas 40 (Ryszard Czarnecki): Lenkijos stojimas į euro zoną.

Joaquín Almunia atsakė į klausimą ir į Ryszard Czarnecki, Richard Corbett ir Justo Vinco Paleckio papildomus klausimus.

Į 41 klausimą bus atsakyta raštu.

Klausimas 42 (Sarah Ludford): Projektai dėl Londono Heathrow oro uosto trečiojo pakilimo tako.

Joaquín Almunia atsakė į klausimą ir į Jim Allister papildomą klausimą po Sarah Ludford kalbos.

Klausimas 43 (Georgios Papastamkos): Europos ekologinis valdymas.

Joaquín Almunia atsakė į klausimą ir į Georgios Papastamkos papildomą klausimą.

Klausimas 44 (David Martin): Europos Sąjungos tikslai šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijos klausimu.

Joaquín Almunia atsakė į klausimą ir į David Martin papildomą klausimą.

Klausimas 45 (Bernd Posselt): Nelegalūs atliekų pervežimai.

Joaquín Almunia atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt papildomą klausimą.

Į klausimus nuo 46 iki 53 bus atsakyta raštu.

Klausimas 54 (Claude Moraes): Vėžio diagnozavimas.

Markos Kyprianou (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Claude Moraes, Reinhard Rack ir David Martin papildomus klausimus.

Klausimas 55 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Naujoji sveikatos apsaugos strategija.

Markos Kyprianou atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jörg Leichtfried ir Paul Rübig papildomus klausimus.

Klausimas 56 (Marc Tarabella): Sveikatos priežiūros paslaugos.

Markos Kyprianou atsakė į klausimą ir į Marc Tarabella papildomą klausimą.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. Stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 19.40 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

17. Specifinės problemos perkeliant ir taikant teisės aktus viešųjų pirkimų srityje bei jų santykis su Lisabonos strategija (diskusijos)

Pranešimas dėl specifinių problemų perkeliant ir taikant teisės aktus viešųjų pirkimų srityje bei jų santykis su Lisabonos strategija [2006/2084(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Arlene McCarthy (A6-0226/2007).

Arlene McCarthy pristatė pranešimą.

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Kalbėjo: Charlotte Cederschiöld PPE-DE frakcijos vardu, Manuel Medina Ortega PSE frakcijos vardu, Heide Rühle Verts/ALE frakcijos vardu, Nils Lundgren IND/DEM frakcijos vardu, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Graham Booth, Malcolm Harbour, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik ir Charlie McCreevy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.8 protokolo 20.06.2007.


18. Pagal EB sutarties 296 straipsnį leidžiančios nukrypti nuo vidaus rinkos taisyklių viešiesiems pirkimams gynybos srityje nuostatos (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0022/2007), kurį uždavė Arlene McCarthy IMCO komiteto vardu Komisijai: Pagal EB sutarties 296 straipsnį leidžiančios nukrypti nuo vidaus rinkos taisyklių viešiesiems pirkimams gynybos srityje nuostatos (B6-0122/2007).

Arlene McCarthy pateikė žodinį klausimą.

Charlie McCreevy (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Malcolm Harbour PPE-DE frakcijos vardu, Barbara Weiler PSE frakcijos vardu, Alexander Lambsdorff ALDE frakcijos vardu, Leopold Józef Rutowicz UEN frakcijos vardu, Andreas Schwab, Karl von Wogau ir Charlie McCreevy.

Diskusijos baigtos.


19. Metalinio gyvsidabrio eksporto draudimas ir saugus laikymas (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl metalinio gyvsidabrio eksporto uždraudimo ir saugaus laikymo [COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Dimitrios Papadimoulis (A6-0227/2007).

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys)

Dimitrios Papadimoulis pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Jens Holm (INTA komiteto nuomonės referentas), Manuel Medina Ortega (JURI komiteto nuomonės referentas), Martin Callanan PPE-DE frakcijos vardu, Miguel Angel Martínez Martínez PSE frakcijos vardu ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Leopold Józef Rutowicz UEN frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Irena Belohorská , nepriklausoma Parlamento narė, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Marie Anne Isler Béguin, Pilar Ayuso ir Charlie McCreevy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.2 protokolo 20.06.2007.


20. Pagalba žemdirbiams, patyrusiems nuostolių dėl šalčių (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0026/2007), kurį uždavė Zdzisław Zbigniew Podkański, Roberta Angelilli, Liam Aylward, Peter Baco, Sergio Berlato, Adam Bielan, Martin Callanan, Paulo Casaca, Sylwester Chruszcz, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Joseph Daul, Albert Deß, Valdis Dombrovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Małgorzata Handzlik, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Astrid Lulling, Jan Tadeusz Masiel, Cristiana Muscardini, Seán Ó Neachtain, Péter Olajos, Neil Parish, Bogdan Pęk, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zita Pleštinská, Jacek Protasiewicz, Bogusław Rogalski, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schwab, Czesław Adam Siekierski, Francesco Enrico Speroni, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Salvatore Tatarella, Witold Tomczak, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski ir Roberts Zīle ENVI komiteto vardu Komisijai: Pagalba žemdirbiams, patyrusiems nuostolių dėl šalčių (B6-0126/2007).

Zdzisław Zbigniew Podkański pateikė žodinį klausimą.

Charlie McCreevy (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Czesław Adam Siekierski PPE-DE frakcijos vardu, Luis Manuel Capoulas Santos PSE frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, Béla Glattfelder, Zita Pleštinská ir Charlie McCreevy.

Diskusijos baigtos.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 389.558/OJME).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.10 val.

Harald Rømer

Luigi Cocilovo

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika