Indekss 
Protokols
PDF 229kWORD 238k
Otrdiena, 2007. gada 19. jūnijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)
 4.Situācija Palestīnā (debates)
 5.Apdrošināšanas sabiedrības „Equitable Life” krīze - Izmeklēšanas komitejas rezultāti (debates)
 6.Reglamentējoši noteikumi attiecībā uz pasākumiem jaunu sieviešu ģimenes dzīves un studiju laika posma apvienošanai Eiropas Savienībā (debates)
 7.Grozījumu iesniegšanas termiņš
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Darba ņēmēju aizsardzība to darba devēja maksātnespējas gadījumā (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.2.Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.3.Divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.4.Ar patērētāju interešu aizsardzību saistītie aizliegumi (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.5.Lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārta (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.6.Lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālais projektētais ātrums un kravas platformas (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.7.Lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktori (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.8.Lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru redzamības lauks un priekšējā stikla tīrītāji (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.9.Drošības un veselības aizsardzības minimālās prasības, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.10.Dalībvalstu tiesību aktu par preču zīmēm tuvināšana (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.11.Darba ņēmēju aizsardzība pret risku saistībā ar azbesta iedarbību (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.12.Kopienas garantija Eiropas Investīciju bankai (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.13.Minimālās prasības cūku aizsardzībai (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.14.Liellopu sugu tīršķirnes vaislinieki (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.15.Kopienas preču zīme (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.16.Inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošana un tirdzniecība (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.17.Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu pārbaudes (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.18.Savstarpējā palīdzība prasījumu piedziņā (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.19.Eiropas Kopienas un Santomes un Prinsipi Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.20.Eiropas Kopienas un Kiribati partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.21.Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio deputāta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.22.Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, nosaukums, noformējums un etiķetēšana ***I (balsošana)
  
8.23.Kaķu un suņu kažokādas ***I (balsošana)
  
8.24.Eiropas politikas izstrāde platjoslas pakalpojumu jomā (balsošana)
  
8.25.ES ekonomikas un tirdzniecības attiecības ar Krieviju (balsošana)
  
8.26.Konkurences politika 2005. gadā (balsošana)
  
8.27.Izmeklēšanas komitejas rezultāti (balsošana)
  
8.28.Reglamentējoši noteikumi attiecībā uz pasākumiem jaunu sieviešu ģimenes dzīves un studiju laika posma apvienošanai Eiropas Savienībā (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Parlamenta sastāvs
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.G8 sanāksmes rezultāti - Pusceļš Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā (debates)
 14.ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs (2006. gads) (debates)
 15.Faktu vākšanas misija Andalūzijas, Valensijas un Madrides reģionos (debates)
 16.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 17.Specifiskas problēmas to tiesību aktu transponēšanā un īstenošanā, kuri attiecas uz valsts iepirkumu, un to saistība ar Lisabonas programmu (debates)
 18.Atkāpes no iekšējā tirgus noteikumiem valsts iepirkumam aizsardzības vajadzībām saskaņā ar EK līguma 296. pantu (debates)
 19.Metāliska dzīvsudraba eksporta aizliegums un droša glabāšana (debates)
 20.Palīdzība lauksaimniekiem, kuru saimniecības cietušas no sala (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 09.05.


2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka sankcijas darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu piederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelegāli (COM(2007)0249 - C6-0143/2007 – 2007/0094(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

LIBE

atzinums :

FEMM, EMPL, ITRE

- Ieteikums Padomes lēmumam par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1998. gada 17. jūnija Konvencijai par vadītāja tiesību atņemšanu, kas sastādīta, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību (COM(2007)0214 - C6-0155/2007 – 2007/0075(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

LIBE

atzinums :

TRAN

- Ieteikums Padomes lēmumam par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1997. gada 26. maija Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. panta 2. punkta c) apakšpunktu par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas Eiropas Kopienu amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas (COM(2007)0218 - C6-0156/2007 – 2007/0072(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

LIBE

atzinums :

CONT

- Ieteikums Padomes lēmumam par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Konvencijai par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, kura atvērta parakstīšanai Romā, 1980. gada 19. jūnijā (COM(2007)0217 - C6-0157/2007 – 2007/0077(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

JURI

- Ieteikums Padomes lēmumam Par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 2000. gada 29. maija Konvencijai par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome izstrādājusi saskaņā ar 34. pantu Līgumā par Eiropas Savienību (COM(2007)0213 - C6-0158/2007 – 2007/0080(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

LIBE

- Priekšlikums Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0114 - C6-0160/2007 – 2007/0040(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

AFET

atzinums :

INTA

- Priekšlikums Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0113 - C6-0161/2007 – 2007/0041(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

AFET

atzinums :

INTA

- Priekšlikums Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0098 - C6-0162/2007 – 2007/0046(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

AFET

atzinums :

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lauksaimniecības vai mežkopības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (kodificēta versija) (COM(2007)0310 - C6-0163/2007 – 2007/0107(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

JURI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 16/2007- III iedaļa - Komisija (SEC(2007)0674 - C6-0164/2007 – 2007/2133(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 17/2007- III iedaļa - Komisija (SEC(2007)0675 - C6-0165/2007 – 2007/2134(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 18/2007- III iedaļa - Komisija (SEC(2007)0676 - C6-0166/2007 – 2007/2135(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 20/2007- III iedaļa - Komisija (SEC(2007)0678 - C6-0167/2007 – 2007/2136(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG

- Ieteikums Padomes lēmumam par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1995. gada 26. jūlija Konvencijai par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3. pants (Eiropola konvencija) (COM(2007)0215 - C6-0169/2007 – 2007/0076(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

LIBE

- Ieteikums Padomes lēmumam par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1997. gada 18. decembra Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību (COM(2007)0216 - C6-0170/2007 – 2007/0073(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

IMCO

atzinums :

CONT

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido kopuzņēmumu novatorisku zāļu jomā uzsāktās iniciatīvas īstenošanai (IMI kopuzņēmums) (COM(2007)0241 - C6-0171/2007 – 2007/0089(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ITRE

atzinums :

ENVI, BUDG, JURI, CONT

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido „ARTEMIS kopuzņēmumu” iegulto datorsistēmu jomā uzsāktās kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas īstenošanai (COM(2007)0243 - C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ITRE

atzinums :

BUDG, JURI, CONT

- Priekšlikums Padomes lēmumam noslēgt Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kirgizstānas Republiku par dažiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem (COM(2007)0189 - C6-0173/2007 – 2007/0065(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

TRAN

2. Parlamenta komitejas

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu par vienotās valūtas ieviešanu Maltā 2008. gada 1. janvārī (COM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Werner Langen (A6-0243/2007).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu par vienotās valūtas ieviešanu Kiprā 2008. gada 1. janvārī (COM(2007)0256 - C6-0151/2007 - 2007/0090(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Werner Langen (A6-0244/2007).


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Saskaņā ar Reglamenta 115. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas iesniedza pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I. Kuba

-Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Johan Van Hecke ALDE grupas vārdā - par ES politiku attiecībā uz Kubas valdību (B6-0250/2007).

- Charles Tannock, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, José Ribeiro e Castro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola un Zuzana Roithová PPE-DE grupas vārdā - par ES politiku attiecībā uz Kubas valdību (B6-0260/2007).

- Mario Borghezio UEN grupas vārdā - par ES politiku attiecībā uz Kubas valdību (B6-0261/2007).

- Monica Frassoni un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā - par Padomes rezultātiem attiecībā uz Kubu (B6-0263/2007).

II. Cilvēktiesības Etiopijā

- Margrete Auken un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā - par cilvēktiesību situāciju Etiopijā (B6-0246/2007).

- Luisa Morgantini un Feleknas Uca GUE/NGL grupas vārdā - par cilvēktiesību situāciju Etiopijā (B6-0247/2007).

- Marco Pannella, Fiona Hall, Marco Cappato, Marios Matsakis, Johan Van Hecke un Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā - par cilvēktiesību situāciju Etiopijā (B6-0252/2007).

- Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marcin Libicki, Mario Borghezio UEN grupas vārdā - par cilvēktiesību situāciju Etiopijā (B6-0254/2007).

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes un Marie-Arlette Carlotti PSE grupas vārdā - par situāciju Etiopijā (B6-0257/2007).

- Michael Gahler, Anders Wijkman, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt un Eija-Riitta Korhola PPE-DE grupas vārdā - par cilvēktiesību situāciju Etiopijā (B6-0259/2007).

III. Birma

- Vittorio Agnoletto un Umberto Guidoni GUE/NGL grupas vārdā - par Birmu (B6-0248/2007).

- Marco Pannella, Marco Cappato, Anneli Jäätteenmäki, Jules Maaten, Marios Matsakis, Lydie Polfer, Johan Van Hecke un Sajjad Karim ALDE grupas vārdā - par Birmu (B6-0253/2007).

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki UEN grupas vārdā - par Aung San Suu Kyi situāciju Birmā/Mjanmā (B6-0255/2007).

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Marc Tarabella un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE grupas vārdā - par situāciju Birmā/Mjanmā (B6-0256/2007).

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Bernd Posselt un Eija-Riitta Korhola PPE-DE grupas vārdā - par Aung San Suu Kyi situāciju Birmā/Mjanmā (B6-0258/2007).

- Frithjof Schmidt un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā - par Birmu (B6-0262/2007).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 142. pantu.


4. Situācija Palestīnā (debates)

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja paziņojums: Situācija Palestīnā.

Hans-Gert Pöttering (priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā un Andreas Mölzer ITS grupas vārdā.

Debates tika slēgtas.


5. Apdrošināšanas sabiedrības „Equitable Life” krīze - Izmeklēšanas komitejas rezultāti (debates)

Ziņojums par apdrošināšanas sabiedrības „Equitable Life” finanšu krīzi [2006/2199(INI)] - Izmeklēšanas komiteja saistībā ar sabiedrības "Equitable Life Assurance Society" krīzi. Referente: Diana Wallis (A6-0203/2007).

Ieteikuma projekts, ko iesniedza Diana Wallis Izmeklēšanas komitejas saistībā ar sabiedrības „Equitable Life Assurance Society” krīzi vārdā, par izmeklēšanas komitejas ziņojumu saistībā ar sabiedrības „Equitable Life Assurance Society” krīzi (B6-0199/2007).

Diana Wallis iepazīstināja ar ziņojumu un ieteikuma projektu.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Charlie McCreevy (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Robert Atkins PPE-DE grupas vārdā, Proinsias De Rossa PSE grupas vārdā, Sharon Bowles ALDE grupas vārdā, Seán Ó Neachtain UEN grupas vārdā, Heide Rühle Verts/ALE grupas vārdā, Godfrey Bloom IND/DEM grupas vārdā, Ashley Mote ITS grupas vārdā un Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

Sēdes vadītājs sveica apmeklētāju grupu no Salerno vēlēšanu apgabala Itālijā, kura bija ieņēmusi vietu balkonā.

Uzstājās: Mairead McGuinness, Peter Skinner, Marcin Libicki, Jean-Paul Gauzès, Harald Ettl, Tadeusz Zwiefka, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Pervenche Berès, Marco Pannella par Reglamenta neievērošanu (sēdes vadītājs liedza viņam izteikties, jo viņa uzstāšanās neattiecās uz Reglamenta neievērošanu), Neil Parish, Michael Cashman, Rainer Wieland, John Purvis un Charlie McCreevy (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 19. jūnija protokola 8.27. punkts.


6. Reglamentējoši noteikumi attiecībā uz pasākumiem jaunu sieviešu ģimenes dzīves un studiju laika posma apvienošanai Eiropas Savienībā (debates)

Ziņojums par reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz pasākumiem jaunu sieviešu ģimenes dzīves un studiju laika posma apvienošanai Eiropas Savienībā [2006/2276(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007).

Marie Panayotopoulos-Cassiotou iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Charlie McCreevy (Komisijas loceklis).

Uzstājās Anna Záborská PPE-DE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE grupas vārdā, Alfonso Andria ALDE grupas vārdā, Sebastiano (Nello) Musumeci UEN grupas vārdā, Hiltrud Breyer Verts/ALE grupas vārdā, Věra Flasarová GUE/NGL grupas vārdā, Urszula Krupa IND/DEM grupas vārdā, Lydia Schenardi ITS grupas vārdā, Christopher Heaton-Harris, Lissy Gröner, Karin Resetarits, Wojciech Roszkowski, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Georgios Karatzaferis, Pál Schmitt, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, Roberta Alma Anastase, Teresa Riera Madurell, Mieczysław Edmund Janowski, Kathy Sinnott, Jerzy Buzek, Christa Prets, Anna Hedh, Gabriela Creţu, Catherine Stihler, Silvia-Adriana Ţicău un Charlie McCreevy.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 19. jūnija protokola 10.28. punkts.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.00 un atsākta plkst. 12.05.)

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Grozījumu iesniegšanas termiņš

Komitejā ir pieņemts šāds rezolūcijas priekšlikums:

Rezolūcijas priekšlikums ko, ievērojot Reglamenta 81. pantu, iesniegusi Attīstības komiteja par Komisijas lēmuma projektu, ar ko izveido reģionālo stratēģijas dokumentu un Āzijas daudzgadu indikatīvo programmu (B6-0265/2007).

Grozījumu iesniegšanas termiņš ir 2007. gada 20. jūnijā plkst. 10.

Balsošana notiks 2007. gada 21. jūnijā.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.


8.1. Darba ņēmēju aizsardzība to darba devēja maksātnespējas gadījumā (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā (kodificēta versija) [COM(2006)0657 - C6-0381/2006 - 2006/0220(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0042/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0238).


8.2. Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (kodificēta versija) [COM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0043/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0239).


8.3. Divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju (kodificēta versija) [COM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0045/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0240).


8.4. Ar patērētāju interešu aizsardzību saistītie aizliegumi (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību (kodificēta versija) [COM(2006)0692 - C6-0429/2006 - 2003/0099(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0046/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0241).


8.5. Lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārta (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārtu (kodificēta versija) [COM(2006)0670 - C6-0404/2006 - 2006/0225(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0047/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0242).


8.6. Lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālais projektētais ātrums un kravas platformas (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām (kodificētā versija) [COM(2006)0667 - C6-0385/2006 - 2006/0219(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0048/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0243).


8.7. Lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktori (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem (kodificēta versija) [COM(2006)0662 - C6-0380/2006 - 2006/0221(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0049/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0244).


8.8. Lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru redzamības lauks un priekšējā stikla tīrītāji (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru redzamības lauku un priekšējā stikla tīrītājiem (kodificēta versija) [COM(2006)0651 - C6-0377/2006 - 2006/0216(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0050/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0245).


8.9. Drošības un veselības aizsardzības minimālās prasības, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (kodificēta versija) [COM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Hans-Peter Mayer (A6-0132/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

Referents sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 131. panta 4. punktu.

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0246).


8.10. Dalībvalstu tiesību aktu par preču zīmēm tuvināšana (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus par preču zīmēm (kodificēta versija) [COM(2006)0812 - C6-0504/2006 - 2006/0264(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Hans-Peter Mayer (A6-0167/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0247).


8.11. Darba ņēmēju aizsardzība pret risku saistībā ar azbesta iedarbību (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (kodificēta versija) [COM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Hans-Peter Mayer (A6-0201/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0248).


8.12. Kopienas garantija Eiropas Investīciju bankai (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir Kopienas garantiju zaudējumiem attiecībā uz aizdevumiem projektiem ārpus Kopienas (Centrāleiropā un Austrumeiropā, Vidusjūras valstīs, Latīņamerikā un Āzijā un Dienvidāfrikas Republikā) (kodificēta versija) [COM(2006)0419 - C6-0302/2006 - 2006/0139(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0040/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0249).


8.13. Minimālās prasības cūku aizsardzībai (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar kuru nosaka minimālos standartus cūku aizsardzībai (kodificēta versija) [COM(2006)0669 - C6-0430/2006 - 2006/0224(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0041/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0250).


8.14. Liellopu sugu tīršķirnes vaislinieki (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem (kodificēta versija) [COM(2006)0749 - C6-0002/2007 - 2006/0250(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Hans-Peter Mayer (A6-0164/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0251).


8.15. Kopienas preču zīme (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Kopienas preču zīmi (kodificēta versija) [COM(2006)0830 - C6-0050/2007 - 2006/0267(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Hans-Peter Mayer (A6-0165/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0252).


8.16. Inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošana un tirdzniecība (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību (kodificēta versija) [COM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Hans-Peter Mayer (A6-0166/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0253).


8.17. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu pārbaudes (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par dalībvalstu veiktām Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu rūpīgām pārbaudēm (kodificēta versija) [COM(2006)0813 - C6-0049/2007 - 2006/0265(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Hans-Peter Mayer (A6-0168/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0254).


8.18. Savstarpējā palīdzība prasījumu piedziņā (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņā attiecībā uz zināmiem nodokļiem un citiem pasākumiem (kodificēta versija) [COM(2006)0605 - C6-0409/2006 - 2006/0192(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Hans-Peter Mayer (A6-0200/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0255).


8.19. Eiropas Kopienas un Santomes un Prinsipi Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Kopienas un Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšanu [COM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0231/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0256).


8.20. Eiropas Kopienas un Kiribati partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par partnerattiecību nolīguma noslēgšanu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Kiribati Republiku, no otras puses [COM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Philippe Morillon (A6-0228/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0257).


8.21. Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio deputāta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Mario Borghezio deputāta imunitāti un privilēģijas [2006/2304(IMM)] ReferentsReferente: Giuseppe Gargani (A6-0233/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0258).


8.22. Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, nosaukums, noformējums un etiķetēšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, nosaukumu, noformējumu un etiķetēšanu [COM(2005)0125 - C6-0440/2005 - 2005/0028(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Horst Schnellhardt (A6-0035/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 22. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0259).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0259).

Par balsojumu uzstājās:

- Bogdan Golik par kārtību, kā balso par grozījumiem;

- Horst Schnellhardt (referents) par šo uzstāšanos.


8.23. Kaķu un suņu kažokādas ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko aizliedz laist tirgū un ievest Kopienā vai izvest no tās kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumus ar šādām kažokādām [COM(2006)0684 - C6-0428/2006 - 2006/0236(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Eva-Britt Svensson (A6-0157/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 23. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0260).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0260).


8.24. Eiropas politikas izstrāde platjoslas pakalpojumu jomā (balsošana)

Ziņojums par Eiropas politikas izstrādi platjoslas pakalpojumu jomā [2006/2273(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Gunnar Hökmark (A6-0193/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 24. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0261).


8.25. ES ekonomikas un tirdzniecības attiecības ar Krieviju (balsošana)

Ziņojums par ES ekonomikas un tirdzniecības attiecībām ar Krieviju [2006/2237(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A6-0206/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 25. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0262).

Par balsojumu uzstājās:

- Gianluca Susta ALDE grupas vārdā iepazīstināja ar mutisku grozījumu 4. grozījumam, kurš tika iekļauts;

- Godelieve Quisthoudt-Rowohl (referente) ierosināja mutisku grozījumu 26. grozījumam, kurš tika iekļauts.


8.26. Konkurences politika 2005. gadā (balsošana)

Ziņojums par Komisijas ziņojumu par konkurences politiku 2005. gadā [2007/2078(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Elisa Ferreira (A6-0176/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 26. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0263).

Par balsojumu uzstājās:

- Elisa Ferreira (referente) pirms balsošanas.


8.27. Izmeklēšanas komitejas rezultāti (balsošana)

Ieteikuma projekts B6-0199/2007.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 27. punkts)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0264).

Par balsojumu uzstājās:

- Diana Wallis (izmeklēšanas komitejas referente) pieprasīja par ieteikuma projektu balsot pēc saraksta (sēdes vadītājs konstatēja, ka pret šo pieprasījumu nav iebildumu).


8.28. Reglamentējoši noteikumi attiecībā uz pasākumiem jaunu sieviešu ģimenes dzīves un studiju laika posma apvienošanai Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz pasākumiem jaunu sieviešu ģimenes dzīves un studiju laika posma apvienošanai Eiropas Savienībā [2006/2276(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 28. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0265).

Par balsojumu uzstājās:

- Anna Hedh iepazīstināja ar mutisku grozījumu 24. punktam, kurš tika iekļauts.


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Horst Schnellhardt ziņojums - A6-0035/2007: Richard Seeber, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Zita Pleštinská, Laima Liucija Andrikienė, Andreas Mölzer.

Godelieve Quisthoudt-Rowohl ziņojums - A6-0206/2007: Andreas Mölzer.

Elisa Ferreira ziņojums - A6-0176/2007: Eoin Ryan, Zita Pleštinská.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou ziņojums - A6-0209/2007: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alexander Lambsdorff.


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.55 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

11. Parlamenta sastāvs

Īrijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Colm Burke ir iecelts par Parlamenta deputātu Simon Coveney vietā, sākot no 2007. gada 19. jūnija.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu Colm Burke pilntiesīgi darbojas Parlamentā un tā struktūrās, kamēr nav pārbaudītas pilnvaras vai kamēr nav izšķirtas iespējamās domstarpības, ja viņš ir iepriekš iesniedzis rakstisku deklarāciju par to, ka neieņem ar deputāta mandātu nesavienojamu amatu.

Uzstājās Avril Doyle.


12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. G8 sanāksmes rezultāti - Pusceļš Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: G8 sanāksmes rezultāti.

Ziņojums par Tūkstošgades attīstības mērķiem – pusceļš [2007/2103(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Glenys Kinnock (A6-0220/2007).

Sēdes vadītājs norādīja, ka Padomes pārstāvju nav klāt.

Louis Michel (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Glenys Kinnock iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Maria Martens PPE-DE grupas vārdā, Margrietus van den Berg PSE grupas vārdā, Johan Van Hecke ALDE grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Frithjof Schmidt Verts/ALE grupas vārdā, Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā, Georgios Karatzaferis IND/DEM grupas vārdā, Koenraad Dillen ITS grupas vārdā, Alessandro Battilocchio, pie grupām nepiederošs deputāts, Gay Mitchell, Ana Maria Gomes, Toomas Savi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Margrete Auken, Vittorio Agnoletto, Hélène Goudin, Anna Ibrisagic, Anne Van Lancker, Ignasi Guardans Cambó un Eoin Ryan.

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Kathalijne Maria Buitenweg, Luisa Morgantini, Manolis Mavrommatis, Linda McAvan, Feleknas Uca, Nirj Deva, Åsa Westlund, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness un Louis Michel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 20. jūnija protokola 5.9. punkts.


14. ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs (2006. gads) (debates)

Ziņojums par ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbu 2006. gadā [2007/2021(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Thierry Cornillet (A6-0208/2007).

Thierry Cornillet iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Louis Michel (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Maria Martens PPE-DE grupas vārdā, Glenys Kinnock PSE grupas vārdā, Johan Van Hecke ALDE grupas vārdā, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE grupas vārdā, Paul Marie Coûteaux IND/DEM grupas vārdā, Koenraad Dillen ITS grupas vārdā, Gay Mitchell, Marie-Arlette Carlotti, Fiona Hall, Liam Aylward, Geoffrey Van Orden, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola un Louis Michel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 20. jūnija protokola 5.10. punkts.


15. Faktu vākšanas misija Andalūzijas, Valensijas un Madrides reģionos (debates)

Mutisks jautājums (O-0030/2007), ko uzdeva Marcin Libicki un Michael Cashman PETI komitejas vārdā Padomei: Faktu vākšanas misija Andalūzijas, Valensijas un Madrides reģionos (B6-0127/2007).

Mutisks jautājums (O-0031/2007), ko uzdeva Marcin Libicki un Michael Cashman PETI komitejas vārdā Komisijai: Faktu vākšanas misija Andalūzijas, Valensijas un Madrides reģionos (B6-0128/2007).

Marcin Libicki un Michael Cashman izvērsa mutiskos jautājumus.

Charlie McCreevy (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu (B6-0128/2007).

Uzstājās: Carlos José Iturgaiz Angulo PPE-DE grupas vārdā, Carlos Carnero González PSE grupas vārdā, David Hammerstein Verts/ALE grupas vārdā, Proinsias De Rossa, Joan Calabuig Rull un Charlie McCreevy.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Michael Cashman, Joan Calabuig Rull un Carlos Carnero González PSE grupas vārdā, Luciana Sbarbati ALDE grupas vārdā, David Hammerstein Verts/ALE grupas vārdā, Willy Meyer Pleite GUE/NGL grupas vārdā - par faktu vākšanas misiju Andalūzijā, Valensijā un Madridē Lūgumrakstu komitejas vārdā (B6-0251/2007).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 21. jūnija protokola 8.5. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 17.35 pirms jautājumu laika un atsākta plkst. 18.00.)


SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

16. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B6-0125/2007).

Pirmā daļa

Jautājums Nr. 35 (Manolis Mavrommatis): Apdrošināšanas sabiedrības Eiropas Savienībā.

Charlie McCreevy (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Manolis Mavrommatis.

Jautājums Nr. 36 (Brian Crowley): Informācijas kampaņas par nekustamā īpašuma iegādi dažādās ES dalībvalstīs.

Charlie McCreevy atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Brian Crowley un Danutė Budreikaitė.

Jautājums Nr. 37 (Manuel Medina Ortega): Eiropas Savienības ārlietu dienests un imigrācijas politika.

Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Manuel Medina Ortega.

Otrā daļa

Jautājums Nr. 38 (Dimitrios Papadimoulis): Valsts deficīta dinamika un valsts parāds Grieķijā.

Joaquín Almunia (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Dimitrios Papadimoulis.

Jautājums Nr. 39 (Danutė Budreikaitė): Kā tiek īstenots Līgums par Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Savienībai.

Joaquín Almunia atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Danutė Budreikaitė, Nils Lundgren un Piia-Noora Kauppi.

Jautājums Nr. 40 (Ryszard Czarnecki): Polijas pievienošanās euro zonai.

Joaquín Almunia atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Ryszard Czarnecki, Richard Corbett un Justas Vincas Paleckis.

Uz jautājumu Nr. 41 sniegs rakstisku atbildi.

Jautājums Nr. 42 (Sarah Ludford): Trešā skrejceļa plānošana Londonas Hītrovas lidostā.

Joaquín Almunia atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Jim Allister pēc Sarah Ludford uzstāšanās.

Jautājums Nr. 43 (Georgios Papastamkos): Ekoloģiska pārvalde Eiropā.

Joaquín Almunia atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Georgios Papastamkos.

Jautājums Nr. 44 (David Martin): Eiropas Savienības mērķi attiecībā uz siltumnīcefekta gāzes emisiju koncentrāciju.

Joaquín Almunia atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva David Martin.

Jautājums Nr. 45 (Bernd Posselt): Atkritumu nelegālie pārvadājumi.

Joaquín Almunia atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt.

Uz jautājumiem Nr. 46 līdz 53 sniegs rakstiskas atbildes.

Jautājums Nr. 54 (Claude Moraes): Vēža skrīnings.

Markos Kyprianou (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Claude Moraes, Reinhard Rack un David Martin.

Jautājums Nr. 55 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Jauna stratēģija veselības jomā.

Markos Kyprianou atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jörg Leichtfried un Paul Rübig.

Jautājums Nr. 56 (Marc Tarabella): Veselības aprūpes pakalpojumi.

Markos Kyprianou atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marc Tarabella.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.40 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks

17. Specifiskas problēmas to tiesību aktu transponēšanā un īstenošanā, kuri attiecas uz valsts iepirkumu, un to saistība ar Lisabonas programmu (debates)

Ziņojums par specifiskām problēmām to tiesību aktu transponēšanā un īstenošanā, kuri attiecas uz valsts iepirkumu, un to saistību ar Lisabonas programmu [2006/2084(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Arlene McCarthy (A6-0226/2007).

Arlene McCarthy iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Charlie McCreevy (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Charlotte Cederschiöld PPE-DE grupas vārdā, Manuel Medina Ortega PSE grupas vārdā, Heide Rühle Verts/ALE grupas vārdā, Nils Lundgren IND/DEM grupas vārdā, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Graham Booth, Malcolm Harbour, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik un Charlie McCreevy.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 20. jūnija protokola 5.8. punkts.


18. Atkāpes no iekšējā tirgus noteikumiem valsts iepirkumam aizsardzības vajadzībām saskaņā ar EK līguma 296. pantu (debates)

Mutisks jautājums (O-0022/2007), ko uzdevaArlene McCarthy IMCO komitejas vārdā Komisijai: Atkāpes no iekšējā tirgus noteikumiem valsts iepirkumam aizsardzības vajadzībām saskaņā ar EK līguma 296. pantu (B6-0122/2007).

Arlene McCarthy izvērsa mutisko jautājumu.

Charlie McCreevy (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās: Malcolm Harbour PPE-DE grupas vārdā, Barbara Weiler PSE grupas vārdā, Alexander Lambsdorff ALDE grupas vārdā, Leopold Józef Rutowicz UEN grupas vārdā, Andreas Schwab, Karl von Wogau un Charlie McCreevy.

Debates tika slēgtas.


19. Metāliska dzīvsudraba eksporta aizliegums un droša glabāšana (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par metāliska dzīvsudraba eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu [COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Dimitrios Papadimoulis (A6-0227/2007).

Uzstājās Charlie McCreevy (Komisijas loceklis).

Dimitrios Papadimoulis iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Jens Holm (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Manuel Medina Ortega (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Martin Callanan PPE-DE grupas vārdā, Miguel Angel Martínez Martínez PSE grupas vārdā un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Leopold Józef Rutowicz UEN grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Irena Belohorská, pie grupām nepiederoša deputāte, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Marie Anne Isler Béguin, Pilar Ayuso un Charlie McCreevy.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 20. jūnija protokola 5.2. punkts.


20. Palīdzība lauksaimniekiem, kuru saimniecības cietušas no sala (debates)

Mutisks jautājums (O-0026/2007), ko uzdevaZdzisław Zbigniew Podkański, Roberta Angelilli, Liam Aylward, Peter Baco, Sergio Berlato, Adam Bielan, Martin Callanan, Paulo Casaca, Sylwester Chruszcz, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Joseph Daul, Albert Deß, Valdis Dombrovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Małgorzata Handzlik, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Astrid Lulling, Jan Tadeusz Masiel, Cristiana Muscardini, Seán Ó Neachtain, Péter Olajos, Neil Parish, Bogdan Pęk, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zita Pleštinská, Jacek Protasiewicz, Bogusław Rogalski, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schwab, Czesław Adam Siekierski, Francesco Enrico Speroni, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Salvatore Tatarella, Witold Tomczak, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski un Roberts Zīle ENVI komitejas vārdā Komisijai: Palīdzība lauksaimniekiem, kuru saimniecības cietušas no sala (B6-0126/2007).

Zdzisław Zbigniew Podkański izvērsa mutisko jautājumu.

Charlie McCreevy (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās: Czesław Adam Siekierski PPE-DE grupas vārdā, Luis Manuel Capoulas Santos PSE grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Béla Glattfelder, Zita Pleštinská un Charlie McCreevy.

Debates tika slēgtas.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 389.558/OJME).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.10.

Harald Rømer

Luigi Cocilovo

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika