Kazalo 
Zapisnik
PDF 223kWORD 237k
Torek, 19. junij 2007 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 4.Razmere v Palestini (razprava)
 5.Kriza družbe "Equitable Life Assurance Society" - Kriza družbe "Equitable Life Assurance Society" (razprava)
 6.Družinsko življenje in študij (razprava)
 7.Rok za vložitev predlogov sprememb
 8.Čas glasovanja
  8.1.Varstvo delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.2.Celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.3.Označevanje naprav za upravljanje ter kontrolnih in opozorilnih svetilk za dvo- ali trikolesna motorna vozila (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.4.Varstvo interesov potrošnikov: opustitvene tožbe (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.5.Krmilje kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.6.Največja konstrukcijsko določena hitrost in ploščad za tovor kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.7.Sestavni deli in značilnosti kmetijskih ali gozdarskih traktorjev (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.8.Vidno polje in brisalci vetrobranskega stekla za kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.9.Minimalne varnostne in zdravstvene zahteve za uporabo delovne opreme (druga posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.10.Približevanje zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.11.Zaščita delavcev proti azbestu (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.12.Jamstvo Skupnosti Evropski investicijski banki (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.13.Zaščita prašičev (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.14.Čistopasemsko plemensko govedo (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.15.Blagovna znamka Skupnosti (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.16.Pridelava in trgovanje z valilnimi jajci in piščanci domače perutnine (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.17.Pregled transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.18.Vzajemna pomoč pri izterjavi terjatev za določene prelevmane, carine, davke in druge ukrepe (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.19.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med republiko Sao Tome in Principe ter Evropsko skupnostjo * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.20.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med ES in Kiribati * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.21.Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Maria Borghezia (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.22.Opredelitev, opis, predstavitev in označevanje žganih pijač ***I (glasovanje)
  8.23.Krzno mačk in psov ***I (glasovanje)
  8.24.Oblikovanje evropske politike na širokopasovnem področju (glasovanje)
  8.25.Gospodarski in trgovinski odnosi med EU in Rusijo (glasovanje)
  8.26.Poročilo o politiki konkurence za leto 2005 (glasovanje)
  8.27.Kriza družbe "Equitable Life Assurance Society" (glasovanje)
  8.28.Družinsko življenje in študij (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sestava Parlamenta
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Sklepi zasedanja G8 - Razvojni cilji tisočletja – vmesna točka (razprava)
 14.Delo Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU (2006) (razprava)
 15.Misija za ugotavljanje dejstev v pokrajinah Andaluzija, Valencia in Madrid (razprava)
 16.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 17.Specifične težave pri prenosu in izvajanju zakonodaje o javnih naročilih in odnosu do Lizbonske agende (razprava)
 18.Odstopanje od pravil notranjega trga za javna naročila za obrambo na podlagi člena 296 Pogodbe ES (razprava)
 19.Prepoved izvoza in varno skladiščenje kovinskega živega srebra (razprava)
 20.Pomoč kmetom, ki jih je prizadela pozeba (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sankcijah zoper delodajalce državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU (COM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

FEMM, EMPL, ITRE

- Priporočilo za Sklep Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 17. junija 1998, sestavljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o prepovedi vožnje (COM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

TRAN

- Priporočilo za Sklep Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 26. maja 1997, sestavljeni na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije (COM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

CONT

- Priporočilo za Sklep Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, ki je bila dana v podpis v Rimu dne 19. junija 1980 (COM(2007)0217 - C6-0157/2007 - 2007/0077(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

- Priporočilo za Sklep Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 29. maja 2000, ki jo je Svet sklenil v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije (COM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Azerbajdžansko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (COM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (COM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (COM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnostni konstrukciji pri prevrnitvi kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) (COM(2007)0310 - C6-0163/2007 - 2007/0107(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 16/2007 - Oddelek III - Komisija (SEC(2007)0674 - C6-0164/2007 - 2007/2133(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 17/2007 - Oddelek III - Komisija (SEC(2007)0675 - C6-0165/2007 - 2007/2134(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 18/2007 - Oddelek III - Komisija (SEC(2007)0676 - C6-0166/2007 - 2007/2135(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 20/2007 - Oddelek III - Komisija (SEC(2007)0678 - C6-0167/2007 - 2007/2136(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Priporočilo za Sklep Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 26. julija 1995, na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu) (COM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Priporočilo za Sklep Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 18. decembra 1997, sestavljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (COM(2007)0216 - C6-0170/2007 - 2007/0073(CNS))

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

CONT

- Predlog Uredbe Sveta o ustanovitvi skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila (COM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI, BUDG, JURI, CONT

- Predlog Uredbe Sveta o ustanovitvi "skupnega podjetja ARTEMIS" za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih (COM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

BUDG, JURI, CONT

- Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kirgiško republiko o nekaterih vidikih zračnega prevoza (COM(2007)0189 - C6-0173/2007 - 2007/0065(CNS))

posredovano

pristojni :

TRAN

2) od odborov:

- * Poročilo o predlogu Odločbe Sveta v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na Malti 1. januarja 2008 (COM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalec: Werner Langen (A6-0243/2007)

- * Poročilo o predlogu Odločbe Sveta v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na Cipru 1. januarja 2008 (COM(2007)0256 - C6-0151/2007 - 2007/0090(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalec: Werner Langen (A6-0244/2007)


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I. Kuba

-Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Johan Van Hecke v imenu skupine ALDE o politiki EU glede kubanske vlade (B6-0250/2007)

- Charles Tannock, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, José Ribeiro e Castro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola in Zuzana Roithová v imenu skupine PPE-DE o politiki EU glede kubanske vlade (B6-0260/2007)

- Mario Borghezio v imenu skupine UEN o politiki EU glede kubanske vlade (B6-0261/2007)

- Monica Frassoni in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o rezultatih Sveta o Kubi (B6-0263/2007)

II. Človekove pravice v Etiopiji

- Margrete Auken in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o položaju človekovih pravic v Etiopiji (B6-0246/2007)

- Luisa Morgantini in Feleknas Uca v imenu skupine GUE/NGL o položaju človekovih pravic v Etiopiji (B6-0247/2007)

- Marco Pannella, Fiona Hall, Marco Cappato, Marios Matsakis, Johan Van Hecke in Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE o položaju človekovih pravic v Etiopiji (B6-0252/2007)

- Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marcin Libicki, Mario Borghezio v imenu skupine UEN o položaju človekovih pravic v Etiopiji (B6-0254/2007)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes in Marie-Arlette Carlotti v imenu skupine PSE o razmerah v Etiopiji (B6-0257/2007)

- Michael Gahler, Anders Wijkman, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE o položaju človekovih pravic v Etiopiji (B6-0259/2007)

III. Burma

- Vittorio Agnoletto in Umberto Guidoni v imenu skupine GUE/NGL o Burmi (B6-0248/2007)

- Marco Pannella, Marco Cappato, Anneli Jäätteenmäki, Jules Maaten, Marios Matsakis, Lydie Polfer, Johan Van Hecke in Sajjad Karim v imenu skupine ALDE o Burmi (B6-0253/2007)

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki v imenu skupine UEN o položaju Aung San Su Či v Burmi/Mjanmaru (B6-0255/2007)

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Marc Tarabella in Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine PSE o razmerah v Burmi/Mjanmaru (B6-0256/2007)

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Bernd Posselt in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE o položaju Aung San Su Či v Burmi/Mjanmaru (B6-0258/2007)

- Frithjof Schmidt in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o Burmi (B6-0262/2007)

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.


4. Razmere v Palestini (razprava)

Izjava predsednika Evropskega parlamenta: Razmere v Palestini

Hans-Gert Pöttering (predsednik) je podal izjavo.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Brian Crowley v imenu skupine UEN, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, in Andreas Mölzer v imenu skupine ITS.

Razprava se je zaključila.


5. Kriza družbe "Equitable Life Assurance Society" - Kriza družbe "Equitable Life Assurance Society" (razprava)

Poročilo: Kriza družbe "Equitable Life Assurance Society" [2006/2199(INI)] - Preiskovalni odbor o krizi družbe "Equitable Life Assurance Society". Poročevalka: Diana Wallis (A6-0203/2007)

Osnutek priporočila, ki ga je predložila Diana Wallis v imenu Preiskovalnega odbora o krizi družbe "Equitable Life Assurance Society", o poročilu Preiskovalnega odbora o krizi družbe "Equitable Life Assurance Society" (B6-0199/2007)

Diana Wallis je predstavila poročilo in osnutek priporočila.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govoril je Charlie McCreevy (član Komisije).

Govorili so Robert Atkins v imenu skupine PPE-DE, Proinsias De Rossa v imenu skupine PSE, Sharon Bowles v imenu skupine ALDE, Seán Ó Neachtain v imenu skupine UEN, Heide Rühle v imenu skupine Verts/ALE, Godfrey Bloom v imenu skupine IND/DEM, Ashley Mote v imenu skupine ITS, in Jim Allister samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

Predsednik je izrekel dobrodošlico skupini obiskovalcev iz italijanskega volilnega okrožja Salerno, ki so zavzeli mesto na galeriji.

Govorili so Mairead McGuinness, Peter Skinner, Marcin Libicki, Jean-Paul Gauzès, Harald Ettl, Tadeusz Zwiefka, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Pervenche Berès, Marco Pannella, o vprašanju pravilnosti postopka (predsednik mu je besedo odvzel, kajti njegov govor ni zadeval vprašanja o pravilnosti postopka), Neil Parish, Michael Cashman, Rainer Wieland, John Purvis in Charlie McCreevy (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.27 , Zapisnik z dne 19.06.2007.


6. Družinsko življenje in študij (razprava)

Poročilo: Regulativni okvir za ukrepe usklajevanja družinskega življenja in študijskega časa za mlade ženske v Evropski uniji [2006/2276(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou je predstavila poročilo.

Govoril je Charlie McCreevy (član Komisije).

Govorila je Anna Záborská v imenu skupine PPE-DE.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govorili so Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine PSE, Alfonso Andria v imenu skupine ALDE, Sebastiano (Nello) Musumeci v imenu skupine UEN, Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE, Věra Flasarová v imenu skupine GUE/NGL, Urszula Krupa v imenu skupine IND/DEM, Lydia Schenardi v imenu skupine ITS, Christopher Heaton-Harris, Lissy Gröner, Karin Resetarits, Wojciech Roszkowski, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Georgios Karatzaferis, Pál Schmitt, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, Roberta Alma Anastase, Teresa Riera Madurell, Mieczysław Edmund Janowski, Kathy Sinnott, Jerzy Buzek, Christa Prets, Anna Hedh, Gabriela Creţu, Catherine Stihler, Silvia-Adriana Ţicău in Charlie McCreevy.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.28 , Zapisnik z dne 19.06.2007.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.00,
se je nadaljevala ob 12.05.)

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

7. Rok za vložitev predlogov sprememb

V odboru je bil sprejet naslednji predlog resolucije:

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 81 Poslovnika vložil Odbor za razvoj, o osnutku sklepa Komisije o pripravi regionalnega strateškega dokumenta 2007–2013 in večletnega okvirnega programa za Azijo (B6-0265/2007).

Rok za vložitev sprememb je 20.6.2007 ob 10.00.

Glasovanje bo potekalo 21.6.2007.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.


8.1. Varstvo delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca [COM(2006)0657 - C6-0381/2006 - 2006/0220(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0042/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0238)


8.2. Celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (kodificirana različica) [COM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0043/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0239)


8.3. Označevanje naprav za upravljanje ter kontrolnih in opozorilnih svetilk za dvo- ali trikolesna motorna vozila (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju naprav za upravljanje ter kontrolnih in opozorilnih svetilk za dvo- ali trikolesna motorna vozila (kodificirana različica) [COM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0045/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0240)


8.4. Varstvo interesov potrošnikov: opustitvene tožbe (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvenih tožbah zaradi varstva interesov potrošnikov (kodificirana različica) [COM(2006)0692 - C6-0429/2006 - 2003/0099(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0046/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0241)


8.5. Krmilje kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o krmilju kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) [COM(2006)0670 - C6-0404/2006 - 2006/0225(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0047/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0242)


8.6. Največja konstrukcijsko določena hitrost in ploščad za tovor kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o največji konstrukcijsko določeni hitrosti in ploščadi za tovor kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) [COM(2006)0667 - C6-0385/2006 - 2006/0219(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0048/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0243)


8.7. Sestavni deli in značilnosti kmetijskih ali gozdarskih traktorjev (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih sestavnih delih in značilnostih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) [COM(2006)0662 - C6-0380/2006 - 2006/0221(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0049/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0244)


8.8. Vidno polje in brisalci vetrobranskega stekla za kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vidnem polju in brisalcih vetrobranskega stekla za kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih (kodificirana različica) [COM(2006)0651 - C6-0377/2006 - 2006/0216(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0050/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0245)


8.9. Minimalne varnostne in zdravstvene zahteve za uporabo delovne opreme (druga posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za uporabo delovne opreme delavcev pri delu (druga posebna direktiva v smislu člena 16 (1) Direktive 89/391/EGS) (kodificirana različica) [COM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Hans-Peter Mayer (A6-0132/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

Poročevalec je podal izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0246)


8.10. Približevanje zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (kodificirana različica) [COM(2006)0812 - C6-0504/2006 - 2006/0264(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Hans-Peter Mayer (A6-0167/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0247)


8.11. Zaščita delavcev proti azbestu (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (kodificirana različica) [COM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Hans-Peter Mayer (A6-0201/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0248)


8.12. Jamstvo Skupnosti Evropski investicijski banki (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o jamstvu Skupnosti, ki se odobri Evropski investicijski banki zaradi izgub pri posojilih za projekte zunaj Skupnosti (Srednja in Vzhodna Evropa, sredozemske države, Južna Amerika in Azija ter Južnoafriška republika) (kodificirana različica) [COM(2006)0419 - C6-0302/2006 - 2006/0139(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0040/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0249)


8.13. Zaščita prašičev (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o določitvi minimalnih pogojev za zaščito prašičev (kodificirana različica) [COM(2006)0669 - C6-0430/2006 - 2006/0224(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0041/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0250)


8.14. Čistopasemsko plemensko govedo (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o čistopasemskem plemenskem govedu (kodificirana različica) [COM(2006)0749 - C6-0002/2007 - 2006/0250(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Hans-Peter Mayer (A6-0164/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0251)


8.15. Blagovna znamka Skupnosti (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o blagovni znamki Skupnosti (kodificirana različica) [COM(2006)0830 - C6-0050/2007 - 2006/0267(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Hans-Peter Mayer (A6-0165/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0252)


8.16. Pridelava in trgovanje z valilnimi jajci in piščanci domače perutnine (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o pridelavi in trgovanju z valilnimi jajci in piščanci domače perutnine (kodificirana različica) [COM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Hans-Peter Mayer (A6-0166/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0253)


8.17. Pregled transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, s strani držav članic (kodificirana različica) [COM(2006)0813 - C6-0049/2007 - 2006/0265(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Hans-Peter Mayer (A6-0168/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0254)


8.18. Vzajemna pomoč pri izterjavi terjatev za določene prelevmane, carine, davke in druge ukrepe (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev za določene prelevmane, carine, davke in druge ukrepe (kodificirana različica) [COM(2006)0605 - C6-0409/2006 - 2006/0192(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Hans-Peter Mayer (A6-0200/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0255)


8.19. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med republiko Sao Tome in Principe ter Evropsko skupnostjo * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe ter Evropsko skupnostjo [COM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0231/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0256)


8.20. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med ES in Kiribati * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Kiribati na drugi strani [COM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Philippe Morillon (A6-0228/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0257)


8.21. Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Maria Borghezia (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za zaščito imunitete poslanca Maria Borghezia [2006/2304(IMM)] PoročevalecPoročevalka: Giuseppe Gargani (A6-0233/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0258)


8.22. Opredelitev, opis, predstavitev in označevanje žganih pijač ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač [COM(2005)0125 - C6-0440/2005 - 2005/0028(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Horst Schnellhardt (A6-0035/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0259)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0259)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Bogdan Golik o vrstnem redu glasovanja o predlogih sprememb;

- Horst Schnellhardt (poročevalec) o tem govoru.


8.23. Krzno mačk in psov ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi dajanja v promet ter uvoza v Skupnost ali izvoza iz Skupnosti krzna mačk in psov ter izdelkov, ki vsebujejo tako krzno [COM(2006)0684 - C6-0428/2006 - 2006/0236(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Eva-Britt Svensson (A6-0157/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0260)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0260)


8.24. Oblikovanje evropske politike na širokopasovnem področju (glasovanje)

Poročilo: Oblikovanje evropske politike na širokopasovnem področju [2006/2273(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Gunnar Hökmark (A6-0193/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0261)


8.25. Gospodarski in trgovinski odnosi med EU in Rusijo (glasovanje)

Poročilo: Gospodarski in trgovinski odnosi med EU in Rusijo [2006/2237(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A6-0206/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0262)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Gianluca Susta v imenu skupine ALDE je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 4, ki je bil upoštevan;

- Godelieve Quisthoudt-Rowohl (poročevalka) je podala ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 26, ki je bil upoštevan.


8.26. Poročilo o politiki konkurence za leto 2005 (glasovanje)

Poročilo: Poročilo Komisije o politiki konkurence za leto 2005 [2007/2078(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Elisa Ferreira (A6-0176/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0263)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Elisa Ferreira (poročevalka) pred glasovanjem.


8.27. Kriza družbe "Equitable Life Assurance Society" (glasovanje)

Osnutek priporočila B6-0199/2007

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P6_TA(2007)0264)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Diana Wallis (poročevalka preiskovalnega odbora) je zahtevala, da se o osnutku priporočila glasuje poimensko (predsednik je ugotovil, da ni bilo nasprotovanja tej zahtevi).


8.28. Družinsko življenje in študij (glasovanje)

Poročilo: Regulativni okvir za ukrepe usklajevanja družinskega življenja in študijskega časa za mlade ženske v Evropski uniji [2006/2276(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0265)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Anna Hedh je podala ustni predlog spremembe k odstavku 24, ki je bil upoštevan.


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Horst Schnellhardt - A6-0035/2007: Richard Seeber, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Zita Pleštinská, Laima Liucija Andrikienė, Andreas Mölzer

Poročilo: Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A6-0206/2007: Andreas Mölzer

Poročilo: Elisa Ferreira - A6-0176/2007: Eoin Ryan, Zita Pleštinská

Poročilo: Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0209/2007: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alexander Lambsdorff.


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.55,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

11. Sestava Parlamenta

Pristojni irski organi so Evropski parlament obvestili, da je Colm Burke imenovan za poslanca Evropskega parlamenta namesto Simona Coveneya z začetkom veljavnosti dne 19.6.2007.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Colm Burke polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal pisno izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

Govorila je Avril Doyle.


12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Sklepi zasedanja G8 - Razvojni cilji tisočletja – vmesna točka (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Sklepi zasedanja G8

Poročilo: Razvojni cilji tisočletja – vmesna točka [2007/2103(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Glenys Kinnock (A6-0220/2007)

Predsednik je opozoril na odsotnost Sveta.

Louis Michel (član Komisije) je podal izjavo.

Glenys Kinnock je predstavila poročilo.

Govorili so Maria Martens v imenu skupine PPE-DE, Margrietus van den Berg v imenu skupine PSE, Johan Van Hecke v imenu skupine ALDE, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Frithjof Schmidt v imenu skupine Verts/ALE, Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL, Georgios Karatzaferis v imenu skupine IND/DEM, Koenraad Dillen v imenu skupine ITS, Alessandro Battilocchio samostojni poslanec, Gay Mitchell, Ana Maria Gomes, Toomas Savi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Margrete Auken, Vittorio Agnoletto, Hélène Goudin, Anna Ibrisagic, Anne Van Lancker, Ignasi Guardans Cambó in Eoin Ryan.

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

Govorili so Kathalijne Maria Buitenweg, Luisa Morgantini, Manolis Mavrommatis, Linda McAvan, Feleknas Uca, Nirj Deva, Åsa Westlund, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness in Louis Michel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.9 , Zapisnik z dne 20.06.2007.


14. Delo Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU (2006) (razprava)

Poročilo: Delo Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU v letu 2006 [2007/2021(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Thierry Cornillet (A6-0208/2007)

Thierry Cornillet je predstavil poročilo.

Govoril je Louis Michel (član Komisije).

Govorili so Maria Martens v imenu skupine PPE-DE, Glenys Kinnock v imenu skupine PSE, Johan Van Hecke v imenu skupine ALDE, Marie Anne Isler Béguin v imenu skupine Verts/ALE, Paul Marie Coûteaux v imenu skupine IND/DEM, Koenraad Dillen v imenu skupine ITS, Gay Mitchell, Marie-Arlette Carlotti, Fiona Hall, Liam Aylward, Geoffrey Van Orden, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola in Louis Michel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.10 , Zapisnik z dne 20.06.2007.


15. Misija za ugotavljanje dejstev v pokrajinah Andaluzija, Valencia in Madrid (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0030/2007), ki sta ga postavila Marcin Libicki in Michael Cashman v imenu odbora PETI Svetu: Misija za ugotavljanje dejstev v pokrajinah Andaluzija, Valencia in Madrid (B6-0127/2007)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0031/2007), ki sta ga postavila Marcin Libicki in Michael Cashman v imenu odbora PETI Komisiji: Misija za ugotavljanje dejstev v pokrajinah Andaluzija, Valencia in Madrid (B6-0128/2007)

Marcin Libicki in Michael Cashman sta predstavila vprašanji za ustni odgovor.

Charlie McCreevy (član Komisije) je odgovoril na vprašanje (B6-0128/2007).

Govorili so Carlos José Iturgaiz Angulo v imenu skupine PPE-DE, Carlos Carnero González v imenu skupine PSE, David Hammerstein v imenu skupine Verts/ALE, Proinsias De Rossa, Joan Calabuig Rull in Charlie McCreevy.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Michael Cashman, Joan Calabuig Rull in Carlos Carnero González v imenu skupine PSE, Luciana Sbarbati v imenu skupine ALDE, David Hammerstein v imenu skupine Verts/ALE, Willy Meyer Pleite v imenu skupine GUE/NGL o rezultatih misije za ugotavljanje dejstev, opravljene v imenu Odbora za peticije v pokrajinah Andaluzija, Valencia in Madrid (B6-0251/2007)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 , Zapisnik z dne 21.06.2007.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 17.35 v pričakovanju začetka časa za vprašanja, se je nadaljevala ob 18.00.)


PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

16. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B6-0125/2007).

Prvi del

Vprašanje 35 (Manolis Mavrommatis): Zavarovalnice v EU.

Charlie McCreevy (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Manolis Mavrommatis.

Vprašanje 36 (Brian Crowley): Informacijski ukrepi o kupovanju nepremičnin v različnih državah članicah EU.

Charlie McCreevy je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Brian Crowley in Danutė Budreikaitė.

Vprašanje 37 (Manuel Medina Ortega): Zunanja služba Evropske unije in politika priseljevanja.

Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Manuel Medina Ortega.

Drugi del

Vprašanje 38 (Dimitrios Papadimoulis): Primanjkljaj in javni dolg v Grčiji.

Joaquín Almunia (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Dimitrios Papadimoulis.

Vprašanje 39 (Danutė Budreikaitė): Izvajanje Pogodbe pristopu Kraljevine Švedske k Evropski uniji.

Joaquín Almunia je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Danutė Budreikaitė, Nils Lundgren in Piia-Noora Kauppi.

Vprašanje 40 (Ryszard Czarnecki): Vstop Poljske v evroobmočje.

Joaquín Almunia je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Ryszard Czarnecki, Richard Corbett in Justas Vincas Paleckis.

Na vprašanje 41 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 42 (Sarah Ludford): Načrti za vzletno-pristajalno stezo na londonskem letališču Heathrow.

Joaquín Almunia je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Jim Allister po govoru Sarah Ludford.

Vprašanje 43 (Georgios Papastamkos): Evropsko "ekološko upravljanje".

Joaquín Almunia je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Georgios Papastamkos.

Vprašanje 44 (David Martin): Cilji EU glede koncentracije emisij toplogrednih plinov.

Joaquín Almunia je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil David Martin.

Vprašanje 45 (Bernd Posselt): Nezakonito odlaganje odpadkov.

Joaquín Almunia je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Bernd Posselt.

Na vprašanja 46 do 53 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 54 (Claude Moraes): Zgodnje odkrivanje raka.

Markos Kyprianou (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Claude Moraes, Reinhard Rack in David Martin.

Vprašanje 55 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Nova strategija na področju zdravstva.

Markos Kyprianou je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jörg Leichtfried in Paul Rübig.

Vprašanje 56 (Marc Tarabella): Zdravstvene storitve.

Markos Kyprianou je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Marc Tarabella.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.40,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

17. Specifične težave pri prenosu in izvajanju zakonodaje o javnih naročilih in odnosu do Lizbonske agende (razprava)

Poročilo: Specifične težave pri prenosu in izvajanju zakonodaje o javnih naročilih in odnosu do Lizbonske agende [2006/2084(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Arlene McCarthy (A6-0226/2007)

Arlene McCarthy je predstavila poročilo.

Govoril je Charlie McCreevy (član Komisije).

Govorili so Charlotte Cederschiöld v imenu skupine PPE-DE, Manuel Medina Ortega v imenu skupine PSE, Heide Rühle v imenu skupine Verts/ALE, Nils Lundgren v imenu skupine IND/DEM, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Graham Booth, Malcolm Harbour, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik in Charlie McCreevy.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.8 , Zapisnik z dne 20.06.2007.


18. Odstopanje od pravil notranjega trga za javna naročila za obrambo na podlagi člena 296 Pogodbe ES (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0022/2007), ki ga je postavila Arlene McCarthy v imenu odbora IMCO Komisiji: Odstopanje od pravil notranjega trga za javna naročila za obrambo na podlagi člena 296 Pogodbe ES (B6-0122/2007)

Arlene McCarthy je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Charlie McCreevy (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Malcolm Harbour v imenu skupine PPE-DE, Barbara Weiler v imenu skupine PSE, Alexander Lambsdorff v imenu skupine ALDE, Leopold Józef Rutowicz v imenu skupine UEN, Andreas Schwab, Karl von Wogau in Charlie McCreevy.

Razprava se je zaključila.


19. Prepoved izvoza in varno skladiščenje kovinskega živega srebra (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi izvoza in varnem skladiščenju kovinskega živega srebra [COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Dimitrios Papadimoulis (A6-0227/2007)

Govoril je Charlie McCreevy (član Komisije).

Dimitrios Papadimoulis je predstavil poročilo.

Govorili so Jens Holm (pripravljalec mnenja odbora INTA), Manuel Medina Ortega (pripravljalec mnenja odbora JURI), Martin Callanan v imenu skupine PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez v imenu skupine PSE, in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Leopold Józef Rutowicz v imenu skupine UEN, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Irena Belohorská samostojna poslanka, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Marie Anne Isler Béguin, Pilar Ayuso in Charlie McCreevy.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.2 , Zapisnik z dne 20.06.2007.


20. Pomoč kmetom, ki jih je prizadela pozeba (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0026/2007), ki so ga postavili Zdzisław Zbigniew Podkański, Roberta Angelilli, Liam Aylward, Peter Baco, Sergio Berlato, Adam Bielan, Martin Callanan, Paulo Casaca, Sylwester Chruszcz, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Joseph Daul, Albert Deß, Valdis Dombrovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Małgorzata Handzlik, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Astrid Lulling, Jan Tadeusz Masiel, Cristiana Muscardini, Seán Ó Neachtain, Péter Olajos, Neil Parish, Bogdan Pęk, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zita Pleštinská, Jacek Protasiewicz, Bogusław Rogalski, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schwab, Czesław Adam Siekierski, Francesco Enrico Speroni, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Salvatore Tatarella, Witold Tomczak, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski in Roberts Zīle v imenu odbora ENVI Komisiji: Pomoč kmetom, ki jih je prizadela pozeba (B6-0126/2007)

Zdzisław Zbigniew Podkański je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Charlie McCreevy (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Czesław Adam Siekierski v imenu skupine PPE-DE, Luis Manuel Capoulas Santos v imenu skupine PSE, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Béla Glattfelder, Zita Pleštinská in Charlie McCreevy.

Razprava se je zaključila.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 389.558/OJME).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.10.

Harald Rømer

Luigi Cocilovo

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov