Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0214(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0080/2007

Внесени текстове :

A6-0080/2007

Разисквания :

PV 20/06/2007 - 2
CRE 20/06/2007 - 2

Гласувания :

PV 20/06/2007 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0269

Протокол
Сряда, 20 юни 2007 г. - Страсбург

2. Преносимост на допълнителните пенсионни права ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на преносимостта на допълнителните пенсионни права [COM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Ria Oomen-Ruijten (A6-0080/2007)

Изказаха се: Vladimír Špidla (член на Комисията) и Günter Gloser (действащ председател на Съвета).

Ria Oomen-Ruijten представи доклада.

Изказаха се: Eoin Ryan (докладчик по становището на комисията ECON), Astrid Lulling (докладчик по становището на комисията FEMM), Othmar Karas, от името на групата PPE-DE, Harald Ettl, от името на групата PSE, Luigi Cocilovo, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Derek Roland Clark, от името на групата IND/DEM, Luca Romagnoli, от името на групата ITS, Jim Allister, независим член на ЕП, Thomas Mann, Jan Andersson, Ona Juknevičienė, Elisabeth Schroedter, Mary Lou McDonald, Kathy Sinnott и José Albino Silva Peneda.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

Изказаха се: Karin Jöns, Anne E. Jensen, Kyriacos Triantaphyllides, Jens-Peter Bonde, Csaba Őry, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Ieke van den Burg, Carlo Fatuzzo, Proinsias De Rossa, Gabriele Stauner, Monica Maria Iacob-Ridzi, Piia-Noora Kauppi, Avril Doyle, Günter Gloser и Vladimír Špidla.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 20.06.2007.

Правна информация - Политика за поверителност