Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0214(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0080/2007

Indgivne tekster :

A6-0080/2007

Forhandlinger :

PV 20/06/2007 - 2
CRE 20/06/2007 - 2

Afstemninger :

PV 20/06/2007 - 5.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0269

Protokol
Onsdag den 20. juni 2007 - Strasbourg

2. Overførsel af pensionsrettigheder ***I (forhandling)
CRE

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en styrkelse af retten til at overføre supplerende pensionsrettigheder [KOM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Ria Oomen-Ruijten (A6-0080/2007)

Talere: Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) og Günter Gloser (formand for Rådet).

Ria Oomen-Ruijten forelagde sin betænkning.

Talere: Eoin Ryan (ordfører for udtalelse fra ECON), Astrid Lulling (ordfører for udtalelse fra FEMM), Othmar Karas for PPE-DE-Gruppen, Harald Ettl for PSE-Gruppen, Luigi Cocilovo for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for IND/DEM-Gruppen, Luca Romagnoli for ITS-Gruppen, Jim Allister, løsgænger, Thomas Mann, Jan Andersson, Ona Juknevičienė, Elisabeth Schroedter, Mary Lou McDonald, Kathy Sinnott og José Albino Silva Peneda.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Talere: Karin Jöns, Anne E. Jensen, Kyriacos Triantaphyllides, Jens-Peter Bonde, Csaba Őry, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Ieke van den Burg, Carlo Fatuzzo, Proinsias De Rossa, Gabriele Stauner, Monica Maria Iacob-Ridzi, Piia-Noora Kauppi, Avril Doyle, Günter Gloser og Vladimír Špidla.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 20.06.2007.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik