Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0214(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0080/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0080/2007

Keskustelut :

PV 20/06/2007 - 2
CRE 20/06/2007 - 2

Äänestykset :

PV 20/06/2007 - 5.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0269

Pöytäkirja
Keskiviikko 20. kesäkuuta 2007 - Strasbourg

2. Lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantaminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamisesta [KOM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Ria Oomen-Ruijten (A6-0080/2007)

Puheenvuorot: Vladimír Špidla (komission jäsen) ja Günter Gloser (neuvoston puheenjohtaja).

Ria Oomen-Ruijten esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Eoin Ryan (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Astrid Lulling (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Othmar Karas PPE-DE-ryhmän puolesta, Harald Ettl PSE-ryhmän puolesta, Luigi Cocilovo ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Derek Roland Clark IND/DEM-ryhmän puolesta, Luca Romagnoli ITS-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jim Allister, Thomas Mann, Jan Andersson, Ona Juknevičienė, Elisabeth Schroedter, Mary Lou McDonald, Kathy Sinnott ja José Albino Silva Peneda.

Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI

Puheenvuorot: Karin Jöns, Anne E. Jensen, Kyriacos Triantaphyllides, Jens-Peter Bonde, Csaba Őry, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Ieke van den Burg, Carlo Fatuzzo, Proinsias De Rossa, Gabriele Stauner, Monica Maria Iacob-Ridzi, Piia-Noora Kauppi, Avril Doyle, Günter Gloser ja Vladimír Špidla.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.6.2007, kohta 5.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö