Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0214(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0080/2007

Ingivna texter :

A6-0080/2007

Debatter :

PV 20/06/2007 - 2
CRE 20/06/2007 - 2

Omröstningar :

PV 20/06/2007 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0269

Protokoll
Onsdagen den 20 juni 2007 - Strasbourg

2. Förbättring av möjligheten att överföra kompletterande pensionsrättigheter ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bättre möjligheter att överföra kompletterande pensionsrättigheter [KOM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Ria Oomen-Ruijten (A6-0080/2007)

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) och Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande).

Ria Oomen-Ruijten redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Eoin Ryan (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Astrid Lulling (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Othmar Karas för PPE-DE-gruppen, Harald Ettl för PSE-gruppen, Luigi Cocilovo för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, Luca Romagnoli för ITS-gruppen, Jim Allister, grupplös, Thomas Mann, Jan Andersson, Ona Juknevičienė, Elisabeth Schroedter, Mary Lou McDonald, Kathy Sinnott och José Albino Silva Peneda.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Talare: Karin Jöns, Anne E. Jensen, Kyriacos Triantaphyllides, Jens-Peter Bonde, Csaba Őry, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Ieke van den Burg, Carlo Fatuzzo, Proinsias De Rossa, Gabriele Stauner, Monica Maria Iacob-Ridzi, Piia-Noora Kauppi, Avril Doyle, Günter Gloser och Vladimír Špidla.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 20.06.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy