Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/0218(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0211/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0211/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/06/2007 - 5.1
CRE 20/06/2007 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0266

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2007 - Στρασβούργο

5.1. Άδειες διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών [COM(2006)0110 - C6-0157/2006 - 2003/0218(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A6-0211/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Carlos Coelho (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση βάσει του άρθρου 131, παράγραφος 4, του κανονισμού.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0266)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου