Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2584(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0238/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0238/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/06/2007 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0272

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2007 - Στρασβούργο

5.7. Galileo (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0238/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0272)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου