Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 20 юни 2007 г. - Страсбург

6. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Dimitrios Papadimoulis - A6-0227/2007: Milan Gaľa, Richard Seeber

Доклад Ria Oomen-Ruijten - A6-0080/2007: Milan Gaľa, Agnes Schierhuber, Laima Liucija Andrikienė, Carlo Fatuzzo

Доклад Werner Langen - A6-0244/2007: Andreas Mölzer

Доклад Werner Langen - A6-0243/2007: John Attard-Montalto, Sylwester Chruszcz

Правна информация - Политика за поверителност